Krönika: Asylrätten är ej huggen i sten
Pelle Poluha: Det är hyckleri att ge sken av att upprätthålla asylrätten när man samtidigt behöver begränsa antalet migranter som kommer hit


Krönika: Storebror styr i Sverige
Trots att Sverige är långt ifrån ett fritt land så har vi flera försvarare av den socialistiska förtryckarideologin som kallar sig liberala, påstår Krister Pettersson.

Dom där uppe, vi här nere.
Om skandalerna i toppskiktet.


Annons:

Krönika: Kyrkan borde tala mindre politik och mer etik
Krönika av Pelle Poluha

Krönika: Stå upp mot antisemitismen - i och utanför Sverige.
En krönika av Adam Salomonsson


Krönika: I skuggan av slagorden – Offren som inte får plats i debatten
André Isakra Jönsson reflekterar hur svensk immigrationspolitik skördar offer inte minst bland dem som kommit till Sverige.


Krönika: Varbölderna har spruckit!
Lars Bern ger sin syn på etablissemangets havererade och verklighetsfrånvända immigrationspolitik.

Krönika: Pacifismen – en fara för freden
Pelle Poluha: De verkliga fredsaktivisterna är de soldater som med risk för sina liv beger sig till världens konfliktområden för att bekämpa tyranner och folkmördare.Krönika: Den oresonabla -ismen: Statsindividualismen.
Krister Pettersson kommenterar den Svenska förtryckarideologin statsindividualismen som förtrycker familjen inte minst.

Krönika: Vi bör avstå från NATO-medlemskap
Lars Bern ger sin åsikt om svenskt medlemskap i NATO.


Krönika: Det odemokratiska i att ha statsmedia
Roger Klang påpekar att statsmediakarusellen måste stoppas innan barnen faller av.

En enkel liten uppmaning
Lämna alkoholen i jul


Krönika: Joel Halldorf, flyktingkrisen och den destruktiva idealismen
Pelle Poluha: Regeringens nödbroms hade inte varit nödvändig om vi tidigare kommunicerat vårt lands begränsningar.

Krönika: Vår miljö, vårt val.
En krönika av Adam SalomonssonKrönika: Därför är klimatpolitiken ren och skär dårskap!
Både sunda förnuftet, ekonomisk teori och den allmänt vedertagna PPP-principen talar för ett radikalt omtänkande i klimatpolitiken. Det är demokratin som sätts ur spel, när FN, EU och Sveriges riksdag driver en linje som har noll effekt på klimatet, men helt i onödan gör västvärldens skattebetalarna väldigt mycket fattigare, hävdar Åke Sundström.


Krönika: Postmodernismen och dess premisser
André Isakra redogör för postmodernismen, dess grundtankar och bakgrund.

Krönika: Vänstern och islamismen
Lars Bern förklarar varför vänstern ingår i en ohelig allians med islamismen.


Krönika: Det mänskliga värdet
En krönika av Adam Salomonsson om abort.

Sverige har en totalitär familjepolitik
Krister Petterson förklarar hur Sveriges socialistiska familjepolitik är mycket lik den politik som bedrivs i totalitära diktaturer.


Krönika: Fördöm inte dem som pratar volymer
Om flyktingsituationen, humanitet och oro

Krönika: Det falska klimathotet
Klimatpolitiken är ett nytt och extremt skadligt systemfel. På global nivå är FN drivande av helt andra skäl än att rädda världen och i Sverige bidrar korrumperade forskare till att cementera en dårskap som hårt drabbar våra barn och barnbarn, men också dagens pensionärer, hävdar Åke Sundström.


Ledare: Varför DÖ var fel från början
André Juthe ger sitt argument för varför Decemberöverenskommelsen (DÖ) borde varit olaglig från första början.

Krönika: Människovärdet, de ofödda och kvinnosynen
För att kunna tala om människovärde måste detta gälla alla människor. Att kvinnor blir gravida vid en sexualakt är en del av deras kropp, inte emot den. Vi måste ta ställning både för de ofödda och för en sanningsenlig kvinnosyn, skriver Stefan Pehrson.


Greiders blinda fläck och Stefan Löfvéns oblida öde
Att Sverige har ungefär lika stora inkomst- och förmögenhetsklyftor som USA är resultatet av ett kvarts sekel med extrem hög inflationstakt, med socialdemokraterna som huvudansvariga. Nu bäddar riksbankens negativa realräntor för en ny inflationsvåg som leder till ekonomisk stagnation eller i bästa fall till radikala reformer, som kan leda till en behövlig omstart.

Vad är bäst för Syrien och Sverige?
Pelle Poluha: Hur påverkas både Syrien och Sverige av pågående massmigration? Frågan är större än hur vi kortsiktigt bemöter flyktingar.


Behövs invandring för äldrevården?
Är låg nativitet och fler vårdkrävande åldringar ett argument för ökad invandring, som Göran Greider och många andra påstår? Inte alls, hävdar vår krönikör, nationalekonomen Åke Sundström. Det finns enklare, bättre och framför allt billigare lösningar.

Ledare: Argumentet för att abort bör vara olagligt
Morgonbladets ledarskribent André Juthe ger det viktigaste argumentet för varför abort bör vara olagligt.


Krönika: "Sakine, skolan och föräldrarnas rätt"
Pelle Poluha skriver om vikten av att föräldrar får uppfostra sina barn i enlighet med sin tro.

SCB ljuger om inflationen
Morgonbladets nationalekonom Åke Sundström avslöjar hur SCB går maktelitens ärenden genom att vilseleda folket så att de inte upptäcker att förlorar välstånd på grund av den ekonomiska politiken. Eftersom politiker sönderstyr marknaden med politiska medel så orsakar de inflation och ekonomiska kriser som gör att folket - speciellt de mindre bemedlade - blir de stora förlorarna.


odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler