Granskning: Sverige: En kyrka utan samvete
Artikel av Nima Gholam Ali Pour
Granskning: Sverige: En kyrka utan samvete
Publicerades 2016-02-10

Nima Gholam Ali Pour är ledamot i Malmö stads grundskolenämnd. Gholam Ali Pour är också redaktör för den socialkonservativa webbsajten Situation Malmö.

 

Svenska kyrkan har ett problem. Dess djupa engagemang i Israel-Palestina frågan - och i synnerhet dess stöd för Kairos Palestina-dokumentet är något som bör noteras och kritiseras av andra kyrkor, och alla de som är emot antisemitism och alla former av rasism.

Kairos Palestina-dokumentet kan läsas på svenska på Svenska kyrkans hemsida och beskrivs av Svenska kyrkan på följande sätt:

"Kairosdokumentet har tagits fram av kristna palestinier och handlar om deras utsatthet under ockupation. Sedan det publicerades i december 2009 har det spridits över hela världen och på sina håll blivit en rörelse som tror och kämpar för fred och rättvisa i Palestina och Israel."

Kairos Palestina-dokumentet från 2009, är ett brev som beskriver sig själv som "de kristna palestiniernas ord till världen om det som sker i Palestina". Israels närvaro i det som dokumentet kallar "det palestinska landet" - även om denna bibliska region har kontinuerligt varit judarnas hem i nästan fyra tusen år - är märkligt nog beskriven som "en synd mot Gud och människan".

Förutom snedvridningar och orättvisa beskrivningar av Israel-Palestina konflikten och staten Israel, uppviglar Kairos Palestina-dokumentet kristna att agera mot Israel. Dokumentet rättfärdigar och ursäktar palestinsk terrorism:

"Ja, det finns ett palestinskt motstånd mot ockupationen. Men om ockupationen inte fanns, så fanns där inte ett motstånd, inte fruktan och inte någon brist på säkerhet. Detta är hur vi ser det."

Problemet med denna förklaring är att det helt enkelt inte är sant. För nästan ett hundra år sedan, långt innan Israel gick in i Västbanken och Gazaremsan under Sexdagarskriget 1967, blev judiska/israeliska civila attackerade av palestinska terrorister. Innehållet i Kairos Palestina-dokumentet, som ser "ockupationen" som ett rättfärdigande för terrorism stämmer helt enkelt inte. Det var arabisk provokation - stängningen av Tiran-sundet vid mynningen av Suezkanalen, legitima skäl för krig enligt folkrätten - som föregick och orsakade Sexdagarskriget 1967. Med andra ord, araberna startade ett krig, och blev sedan irriterade när de förlorade det.

Ändå konstaterar Kairos Palestina-dokumentet, flera gånger, underförstått (och felaktigt) att Israels närvaro i "palestinska områdena" är orsak, rättfärdigande och ursäkt för palestinsk terrorism mot Israel. I Kairos-dokumentet, är Israel (felaktigt) anklagad för att föra "barbariska" krig mot palestinierna, begränsa religionsfrihet, och kränka de mänskliga rättigheterna, samt andra brott som varje anständig människa skulle motsätta sig.

Den mest kränkande delen av Kairos Palestina-dokumentet, är den råa antisemitismen, som manifesterar sig genom ersättningsteologi, där den "nya" kristendomen är menad att ersätta och fullständigt undantränga, den "äldre" judendomen som enligt ersättningsteologin är förlegad.

Kairos Palestina-dokumentet uppmanar världens kyrkor och det internationella samfundet att tillämpa bojkott och desinvestering mot Israel, handlingar som egentligen vill försöka strypa Israel till döds ekonomiskt. Kairos-dokumentet ifrågasätter även Israels rätt att existera. Det anklagar den judiska staten för att den "sätter landsman framför landsman och exkluderar och gör åtskillnad mellan sina medborgare". Detta är ett udda uttalande med tanke på att den judiska staten Israel är det enda landet i Mellanöstern där alla medborgare - judar, araber, kristna, muslimer, män, kvinnor - har möjligheten att anställas inom alla yrken, äga egendom, sitta i parlamentet [Knesset] och rösta i fria val.

Kairos Palestina-dokumentet bortser också ifrån att anklagelsen om att stater "exkluderar och gör åtskillnad mellan sina medborgare" skulle kunna riktas mot många muslimska stater. Saudiarabien har apartheidlagar som förbjuder icke-muslimer från att ens komma in i Mecka. I Human Rights Watch's World Report 2015: Saudi Arabia kan man läsa att systematisk diskriminering mot kvinnor och religiösa minoriteter fortgår. Rapporten riktar hård kritik mot Saudiarabiens rättsväsende, dess vägran att erkänna politiska grupper eller grupper som arbetar med mänskliga rättigheter och dess usla behandling av migranter.

Den judiska staten Israel, å andra sidan, är den enda staten i Mellanöstern som har låtit araberna ta del av sina mänskliga rättigheter. Det borde inte vara någon överraskning att en nyligen genomförd opinionsundersökning visade att 52% av palestinierna i Jerusalem skulle föredra att leva i Israel snarare än en framtida palestinsk stat.

På grund av innehållet i Kairos Palestina-dokumentet, som är fylld med häpnadsväckande snedvridningar, antisemitism och rasism, skulle man ha antagit att Svenska kyrkan omedelbart skulle ha tagit avstånd från dokumentet, men det som hände var raka motsatsen. Av någon anledning, gav Svenska kyrkan både legitimitet och stöd till detta dokument.

Nämnden för internationell mission och diakoni, som är en del av Svenska kyrkan, skickade 2010 ett svar på Kairos Palestina-dokumentet i form av ett brev, som oförklarligt drar slutsatsen att:

"Slutligen, vill vi tacka er för dokumentet och för dess hoppfulla budskap att kärlek och ömsesidigt förtroende är möjligt, liksom fred och slutgiltig försoning, och att rättvisa och säkerhet kommer att uppnås för alla – palestinier såväl som israeler."

Tyvärr, i vad som verkar vara en grov felbedömning, så innehöll svaret från Svenska kyrkan till Kairos Palestina-dokumentet ingen kritik alls mot de massiva lögner, rasism och snedvridningar dokumentet innehåller. Ännu mer tråkigt är att det inte verkar ha funnits minsta försök att verifiera om någon av anklagelserna i dokumentet ens var sant.

Svenska kyrkan gjorde åtminstone ett försök att distansera sig från ersättningsteologin i Kairos Palestina-dokumentet, genom att skriva i sitt svar:

"Det är vår uppfattning att Sinaiförbundet med det judiska folket, liksom förbundet i Jesus Kristus, båda är giltiga och uttrycker Guds natur och vilja och hans yttersta kärlek till alla människor."

Under 2012 tog kyrkomötet i Svenska kyrkan några beslut som resulterade i att Kairos Palestina-dokumentet blev ett officiellt dokument inom Svenska kyrkan. Tyvärr resulterade dessa beslut också i att Svenska kyrkan förklarade stöd för de förslag som fanns i Kairos Palestina-dokumentet. Kyrkomötet beslöt att:

"uppdra till kyrkostyrelsen att sända kairosdokumentet och internationella nämndens svar till kyrkomötets ledamöter."

"uppdra till kyrkostyrelsen att fortsätta sina ansträngningar att kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza och i att rekommendera församlingarna att följa uppmaningarna i Kairos Palestina- dokumentet att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena, Västbanken och Östra Jerusalem samt i att stödja de krafter i Gaza som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter och kräva att den pågående israeliska blockaden av Gazaremsan hävs."

Idag kan du hitta en handledning om hur man kan studera Kairos Palestina-dokumentet, på Svenska kyrkans hemsida. Svenska kyrkan har uppenbarligen producerat denna handledning för att uppmuntra sina medlemmar att studera Kairos Palestina-dokumentet, och främjar därigenom omedvetet de förvrängningar och lögner som finns i detta dokument. Ett dokument som har tydliga antisemitiska inslag och flera historiska felaktigheter används av världens största lutherska kyrka som ett sätt att presentera Israel-Palestina konflikten.

Handledningen på Svenska kyrkans hemsida inleds med följande ord:

"Tycker du att det är svårt att förstå konflikten i Israel/Palestina? Vill du veta mer och kunna påverka? Tror du att Bibeln kan vara ett redskap i det? Svenska kyrkan vill uppmuntra till samtal kring konflikten och kring ett dokument som skrivits i denna fråga: Kairos Palestina-dokumentet (KPD)."

Man kan vara kritisk mot Israel, men vad Svenska kyrkan gör är att sprida ett dokument med felaktigt och rasistiskt innehåll till sina 6,2 miljoner medlemmar.

Antisemitismen har därmed bokstavligen blivit institutionaliserad i Sverige. Sveriges största religiösa institution uppmuntrar människor att studera ett antisemitiskt och rasistiskt dokument.

Det är ironiskt att Svenska kyrkan, som har en judisk man från Nasaret som sin frälsare, sprider en antisemitisk handling. Det är också viktigt att förstå att detta sker i ett Europa där antisemitismen förvärras dag för dag.

Svenska kyrkan sprider Kairos Palestina-dokumentet i ett Europa där terrorister redan har attackerat judar, synagogor och även kristna. Detta sker i ett Europa som judar redan flyr ifrån. En kyrka som verkligen tror på kärlek och förståelse skulle för länge sedan ha avstått från detta dokument, som har pekats ut som rasistiskt av seriösa antirasistiska organisationer som Anti-Defamation League.

Genom sitt agerande normaliserar Svenska kyrkan antisemitismen i Sverige och Europa. Eftersom att Svenska kyrkan är en kyrka där de flesta svenskar är medlemmar, har Svenska kyrkan makten att genomföra en sådan normalisering. Attacker mot judar i Sverige har delvis sitt ursprung i en sådan normalisering. När Jesu Kristi Kyrka i Sverige stödjer ett antisemitiskt dokument, blir judar i Sverige måltavlor.

Av Nima Gholam Ali Pour / Gatestone Institute


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler