Abort skadar kvinnor
Hundratals chilenska psykologer fastslår: Post-abort-trauma är en verklighet och skadligt
Abort skadar kvinnor
Publicerades 2016-02-16

En grupp på över 200 professionella sjukvårdsarbetare motbevisar ett försök från ”the Chilean College of Psychologists” – Chilenska Psykologförbundet - (fortsättningsvis kallat CCP) att förneka det trauma som kvinnor lider av efter abort. De protesterande bygger sina motbevis på ett aktuellt dokument med citat från olika studier som visar på posttraumatisk stress efter abort. Dokumentet ”Abortion and Women´s Mental Health” (kan läsas här på engelska, här på spanska) har undertecknats av 151 chilenska psykologer, 47 psykiatriker och 10 medicine doktorer och publicerades i början av december 2015, med varningen att ”utöver den ofödda människans död finns det tillräckliga bevis för att abort orsakar kvinnorna och deras familjer psykisk ohälsa.”

Experterna som protesterar beklagar i sin skrivelse att ”denna information har utelämnats i ett dokument, nyligen publicerat av CCP, eftersom det utelämnar slutsatserna från flera kvalitativa och kvantitativa studier. som visar den skada som drabbar den moder som gör en abort. Dessutom saknas bevis för att abort skulle kunna vara hälsofrämjande eller återställa psykisk hälsa hos kvinnor i en så svår situation.”

Protesten offentliggjordes som svar på CCP:s “Mental Health and Therapeutic Abortion in Cases of Vital Risk to the Woman, Fetal Inviability and Rape.” (Psykisk hälsa och medicinsk abort i fall med risk för kvinnans hälsa, fostrets överlevnad och våldtäkt.)

Dokumentet som författats av CCP:s ”Commission on Gender and Sexual Diversity,” (Kommittén för kön och sexuell mångfald) påstår att kvinnor i Chile behandlas som mindervärdiga och utesluts från samhället på grund av den katolska religionens vördnad för jungfru Maria, och påstår att det är en ”kulturell konstruktion” att associera faderskap med män och moderskap med kvinnor.

”En oönskad graviditet som kvinnor mot sin vilja tvingas fullfölja påverkar deras psykiska hälsa, eftersom de inte har laglig möjlighet att avsluta sin graviditet,” skriver de.

CCP påstår vidare: ”I ljuset av bästa tillgängliga bevis kan man konstatera att post-abort-syndrom inte existerar.” Bland andra källor citerar de den ytterst vänsterbetonade American Psychological Association (Amerikanska Psykologsällskapet) som stöd för sitt påstående.

De protesterande psykologerna och psykiatrikerna svarar att det visserligen inte existerar en specifik sjukdom som post-abort-syndrom, lika lite som post-våldtäkt-syndrom eller post-krig-syndrom. Men även om det inte finns en diagnostisk term för det tillstånd som kallas PAS, så kan det ändå finnas risk för att utveckla en psykologisk eller psykiatrisk störning efter abort.

Rapporten från CCP har presenterats i samband med att den chilenska psykologkongressen förbereder röstning om en lagstiftning som skulle legalisera abort i tre fall: fara för moderns liv, fosterskador och våldtäkt. Fastän rapporten vill försvara abort under alla omständigheter som innebär ”önskat” barn, fokuserar den särskilt på våldtäktsfallen genom att betona traumat hos våldtäktsoffret som skäl för abort.

De protesterande psykologerna angriper CCP för dess användning av våldtäkt för sina politiska syften: ”Vi anser det problematiskt för en professionell sammanslutning att använda kvinnors lidande jämfört med värdering av en mänsklig varelse i fosterstadiet.” - Genom att politisera vetenskap missar CCP att uppfylla grundläggande krav på vetenskapliga rapporter. - ”I och med detta är Psykologförbundet skyldigt, inte bara till ett metodologiskt fel, utan också till att sakna seriös tyngd och trovärdighet.”

Det är en förenkling av en komplex situation att tro att psykisk smärta efter en abort skulle lindras genom att döda oskyldiga....Att föreslå abort som behandling efter våldtäkt avslöjar en ideologisk hållning, som saknar varje form avteoretisk grund. Särskilt som det finns en mängd litteratur som visar på effektiva psykosociala och biologiska behandlingsmetoder, medan abort som behandlingsmetod aldrig nämns.

De protesterande psykologerna avslutar med att ta avstånd från CCP för dess politiserande av vetenskap och att den inte uppfyller grundläggande krav för vetenskapliga rapporter: På grund av detta gör sig CCP skyldigt inte bara till ett metodologiskt fel, utan också till att förlora tyngd och trovärdighet.

Chile ändrade sin abortlag 1989, till att förbjuda dödandet av de ofödda under alla omständigheter. - Medicinsk behandling av livshotande sjukdom hos en gravid kvinna som skulle kunna innebära avslutande av graviditet, betraktas inte som abort och faller därför inte under abortlagen.

Organisationer som är för abort påstår ofta att man får en högre mödradödlighet om lagen förbjuder abort, eftersom dödligheten skulle öka på grund av fler olagliga aborter. Detta stämmer inte, i Chile har det tvärtom visat sig att Chile har den lägsta mödradödligheten i Latinamerika, och en av de lägsta i världen. Dessutom har antalet illegala aborter minskat sedan 1989, till förvirring hos de som förespråkar fri abort.

 

Ursprungligen från Life Site News

Av Matthew Cullinan Hoffman

Översättning: Gullan Malmquist

 

 

 

 

 

 

 


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler