Krönika: DN börjar bli farlig för demokratin
Mainstream-media med DN i spetsen har under lång tid svikit sitt uppdrag menar Lars Bern.
Krönika: DN börjar bli farlig för demokratin
Publicerades 2016-04-19

Min vän LO Landin från nätverket Kreaprenör har skrivit ett allvarligt inlägg om landets största tidning inom MSM (=mainstreammedia). Den fråga jag ställer mig är, varför våra MSM plötsligt bara är megafoner för NATO:s propagandaorgan Stratcom. Har de inte längre kvar några självständigt och kritiskt tänkande journalister på redaktionerna.

LO Landin:

"Jag läser regelbundet Dagens Nyheter, Sveriges och framförallt Stockholms största dagstidning, därför att jag bor i Stockholm. DN har flest Stockholmsannonser och mest information om vad som händer i Stockholm, vilket är bra för oss som bor här. DN har dessutom en sportbevakning som är överlägsen konkurrenternas, undantaget Aftonbladet, vars nätbevakning av sporten är oslagbar i Sverige. Praktiskt nog har DN lagt Stockholm och Sporten i samma bilaga, vilket gör att när man har bråttom behöver vi bara läsa den delen. DNs kulturbevakning är mångsidig, också i en egen bilaga, som kan läsas vid tillfälle."

Men – DN håller sig också med en del för politik och debatt, näringsliv och vetenskap, en del av tidningen som i dessa tider med stark förändring börjar bli samhällsfarlig med sin totala brist på helikoptersyn. DN kallar sig för oberoende liberal vad det nu betyder. Oberoende av vad frågar vi oss? Fakta?

Beteckningen MSM är en mera riktig beskrivning av det redaktionella arbete som bedrivs i denna del av tidningen, som nog läsarna uppfattar som huvudtidningen. I denna del finns ledarsida, där de anställda redaktörerna tävlar om att bekräfta etablissemangets institutioner.

Den oinvigde kan visserligen tycka att det pågår någon slags meningsutbyte i denna tidningsdel, men det är bara därför att man där refererar meningsskiljaktigheter mellan de åtta svenska riksdagspartierna, där skillnaderna i sak som bekant i realiteten är i det närmaste obefintlig.

Samtliga partier tävlar om att upprätthålla den svenska korporativa demokratin, vars utövare har fått ett namn som inte finns i andra språk och som därför är ett av få låneord från svenskan, nämligen ombudsman.

Ansvaret för människors vardag som näringsliv, handel, löner och skatter, är outsourcad till näringslivets och fackföreningarnas organisationer och deras ombudsmän. Stat, kommuner och landsting har åtagit sig att ansvara för att skola, vård, omsorg och trafik anpassas till och följer de riktlinjer som stakats ut under 200 år av industrisamhället och dess växande stordriftskrav.

Utbildningen av läkare sköts till stor del av industrin, som även levererar de mediciner, som läkarna måste förskriva. Livsmedelsindustrin krav har Staten också anpassat sig till. Dessa båda branscher är gigantiska såväl kommersiellt som i samhällsinflytande. Och deras rätt att vara det bekräftas varje dag i DN:s första del.

Invånarnas skydd har Staten inte längre råd med, varför polis och militär har demonterats. Och allt som slagits fast under 200 år av industrisamhälle betraktas som naturlagar och får inte ruckas på annat än marginellt.

Den som till nöds försöker få andra åsikter publicerade i DN eller MSM och de ”dissidenter” som blir framgångsrika i sociala medier betraktas av MSM som konspiratörer. På Debattsidan publiceras sällan några andra än redan erkända tyckare, dvs åsikter som vi redan känner till i decennier och som bekräftar den ”svenska modellen”. 

På DNs första dels första sida måndag 18 april träffas de just nu mest ansedda politikerna i en i övrigt svag interimsregering som Sverige har idag, Anders Ygeman, inrikesminister, och Peter Hultqvist, försvarsminister, som meddelar att de nu tar strid mot rysk propaganda. På ett helt uppslag i tidningen ges exempel på hur rysk propaganda skadar Sverige.

Ett exempel på skadorna av rysk propaganda är ganska dråpligt. Förra året skickade ryssarna in en mindre ubåt i Stockholms skärgård för att den skulle jagas av svenskt försvar. Men eftersom försvaret inte längre har resurser att jaga ubåtar, hittade man ingen och den kunde lätt ta sig ut igen.

Nyheten om att Sverige inte kan försvara sig kablades ut av det ryska propagandaministeriet för att förlöjliga Sverige. Detta ses i DNs artikel som bevis för hur skadlig den ryska propagandan är.

Men vänta nu. Är det inte ett känt faktum att Sverige inte har något ubåtsförsvar. Problemet med den ryska propagandan i detta fall är således att den är sann. Vi svenskar ska leva kvar i andra världskrigets dröm om ”att Sveriges försvar är starkt”.

Rysslands propaganda i samband med kriget i Ukraina är ett annat exempel DN ånyo tar upp, för femtielfte gången. Men någonting blir inte sant bara därför att det upprepas, och inte med ett ord nämner DN att Ryssland i Ukraina möter en ännu större propagandaapparat finansierad av USA och att det i Ukraina sitter en marionettregering tillsatt med hjälp av NATO. Alla sanningar tål inte svenska folket höra enligt DN.

Och slutligen, ledaren 18 april har rubriken ”Britter bör lyssna till USA”. Britter bör enligt DN göra som vi i Sverige, fortsätta att montera ner nationalstaten och outsourca besluten från de nuvarande nationella ombudsmännen till ännu mer svåråtkomliga globala ombudsmän i överstatliga organisationer som EU och NATO, finansierade av den västerländska globala industrin.

I världen utanför DN:s tidningsskrapa på Marieberg pågår mycket riktigt en världsomspännande förändring av samhället, där det gamla bryts mot det nya. Och det nya segrar alltid. Redan 1980 förutspådde John Naisbitt i sin bok ”Megatrender” hur tekniken, som den alltid gjort, kommer att förändra människorna i grunden. Nu håller nano-bio-info- cogni-tekniken på att industrialisera människan själv.

Men mot high-tech kommer en motrevolution som Naisbitt kallar high-touch. ”All business become glocal”, skriver Naisbitt. I lokalsamhällena lever merparten av världens snart 8 miljarder människor.

Det vore på tiden om DN:s s.k. oberoende politiska del ägnade lite tid åt och gav utrymme åt lokalsamhällets kraft och inte bara ägnar sig åt att bereda väg för globaliseringens krafter, som f.n. gör det möjligt för ett litet fåtal ”snuskigt” rika personer och deras staber av ja-sägare och nyttiga idioter att oemotsagda sprida sin propaganda.

Rysslands nuvarande ledare tänker inte frivilligt demontera ner sin nationalstat, som vi gör. Det har tydligt framgått. Men hur vi ska förhålla oss till detta och till det politiska faktum att den växande stormakten Kina knyter kontakter med just Ryssland och med Indien, Brasilien, Sydafrika m.fl. befolkningstäta länder i Asien, Latinamerika och Afrika?

Det är frågor du aldrig får diskutera och läsa om i tidningen. Men det är frågor Kreaprenör® kommer att ta upp i vår nästa stora konferens.

Lars Bern

Lars Bern har en doktorstitel från Chalmers Tekniska Högskola i teknisk fysik. VD Svensk Metanolutveckling, VD AB ÅF och samtidigt under fyra år VD för Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL. VD för konglomeratet Incentive (senare Gambro). Rådgivare i miljöfrågor åt ABB. Intresseområden: Vetenskap inom fysik, miljö och medicin. Ledamot: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och under några år Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté. 

Lars driver en partipolitiskt obunden Libertariansk blogg

 


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler