Tyskland: "Vi behöver en islamlag"
Förslag i Tyskland på förbud mot utländsk finansiering av moskéer
Tyskland: "Vi behöver en islamlag"
Publicerades 2016-05-09

Centralmoskén i Köln, som drivs av DITIB, är en av de viktigaste baserna för turkisk underrättelsetjänst i Tyskland. Man håller sig bland annat med en egen "gangsterliga" som utmäter "tuffa bestraffningar" mot turkiska dissidenter i Tyskland. (Bildkälla: © Raimond Spekking/CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

En framträdande tysk politiker efterlyser nu en "islamlag", som ska begränsa utländska imamers inflytande och förbjuda utländsk finansiering av moskéer i Tyskland.

Förslaget – med den österrikiska islamlagen som infördes i februari 2015 som förebild – har som mål att motverka extremism och främja muslimsk integration, genom att man skapar en moderat "europeisk islam".

Detta har dykt upp sedan det avslöjats att den turkiska regeringen betalar närmare 1 000 konservativa imamers lön i Tyskland, imamer som leder moskéer över hela landet. Dessutom har Saudiarabien nyligen förbundit sig att finansiera byggandet av 200 moskéer i Tyskland, för att möta de många migranternas behov.

Andreas Scheuer, generalsekreterare för Kristligt sociala unionen, CSU, det bayerska systerpartiet till förbundskansler Merkels parti Kristdemokraterna, CDU, sa i en intervju med tidningen Die Welt, att Berlin borde reglera den turkiska finansieringen av moskéer i Tyskland och börja utbilda och certifiera egna imamer. Annars, menade han, kommer integration av muslimer att bli svårt eller rentav omöjligt att uppnå. Han sa:

"Vi måste bli mer kritiska i våra mellanhavanden med politisk islam, eftersom den hindrar muslimsk integration i vårt land. Vi behöver en islamlag. Finansiering av moskéer eller islamiska förskolor från utlandet, det vill säga Turkiet och Saudiarabien, bör förbjudas. Alla imamer ska utbildas i Tyskland och dela våra grundläggande värderingar.

"Det får inte vara så att vi importerar annorlunda, delvis extrema värderingar från andra länder. Tyska måste vara moskéernas språk. Upplysta Europa måste odla sin egen islam.

"Vi är fortfarande i startfasen av detta arbete. Vi måste börja nu. Vi kan inte å ena sidan anta en integrationslag och å andra sidan blunda för det som predikas i moskéer och vilka som predikar det."

Scheuers uttalanden kommer efter att det rapporterats att den turkiska regeringen har skickat 970 skriftlärda – varav de flesta inte talar tyska – för att leda arbetet i 900 tyska moskéer, vilka styrs av Turkisk-islamiska unionen för religiösa frågor, DITIB, en underavdelning till det statliga Direktoratet för religiösa frågor, på turkiska känt som Diyanet.

Flera på varandra följande tyska regeringar bär ansvaret för att det har blivit så här. En essä i Der Tagesspiegel slår fast: "De senaste decennierna har den federala regeringen välkomnat det faktum att turkiska religiösa myndigheter utövar ett mycket stort inflytande över tyska moskéer.

Turkiet ansågs vara en sekulär stat, och man trodde att deras inflytande var ett skydd mot religiös extremism." Detta var dock innan den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan påbörjade sitt arbete med att förvandla den före detta sekulära nationen till ett islamiskt land.

Enligt Die Welt har Erdogan ökat Diyanets storlek, spännvidd och makt, och nu har myndigheten en budget på 6,4 miljarder turkiska lira (cirka 19 miljarder kronor), vilket är mer än tolv andra departement – däribland inrikes- och utrikesdepartementet. Diyanet har nu 120 000 anställda, en rejäl ökning sedan 2004 då man hade 72 000.

Turkiska religiösa företrädare i Tyskland är i praktiken statstjänstemän som går den turkiska regeringens ärenden. Kritiker anklagar Erdogan för att använda DITIB-moskéer för att hindra turkiska migranter från att integreras i det tyska samhället.

Den tyske politikern Cem Özdemir, vice ordförande i De gröna, menade att DITIB "inte är något annat än den turkiska statens förlängda arm". Han tillade: "I stället för att vara en legitim religiös organisation, har turkiska regeringen gjort DITIB till en politisk frontorganisation för Erdogans AKP-parti. Turkiet måste släppa taget om muslimerna i Tyskland."

Erdogan har upprepade gånger varnat turkiska immigranter för att assimilera sig i det tyska samhället.

 Under en resa till Berlin i november 2011 slog Erdogan fast: "Assimilering är ett brott mot de mänskliga rättigheterna." I februari 2011 sa Erdogan i ett tal inför över 10 000 turkiska immigranter i Düsseldorf: "Vi är emot assimilering. Ingen ska kunna ta ifrån oss vår kultur och civilisation."

I februari 2008 talade Erdogan till 16 000 turkiska immigranter i Köln, och menade då att "assimilation är ett brott mot mänskligheten". Å sin sida, har Saudiarabiens kung Salman nyligen aviserat sina planer på att finansiera byggandet av 200 moskéer i Tyskland, för att möta de andliga behoven hos de många migranter och flyktingar som kom till landet 2015.

Moskéerna skulle, får man förmoda, följa wahhabismen, den officiella och dominerande formen av sunniislam som praktiseras i Saudiarabien. Wahhibismen är en mycket sträng variant av islam, som predikar bokstavstrogen tolkning av Koranen.

Hans-Georg Maassen, chef för Tysklands interna underrättelsetjänst BfV, uttryckte 11 april oro över det ökande antalet radikala arabiskspråkiga moskéer i Tyskland. "Många moskéer domineras av fundamentalister och övervakas på grund av sin salafistiska inriktning", sa Maassen i en intervju med Welt am Sonntag. Han tillade att många av dessa moskéer finansieras av bidragsgivare i Saudiarabien.

Det är dock osäkert huruvida Angela Merkel kommer att ställa sig bakom en "islamlag", ett tilltag som med all säkerhet skulle göra Erdogan upprörd – samme Erdogan som i praktikenkontrollerar dammluckorna som reglerar muslimsk massmigration till Europa.

Om Merkel öppet skulle stötta ett förbud mot utländsk finansiering av moskéer i Tyskland, skulle Erdogan sannolikt hota med att dra sig ur avtalet EU-Turkiet vad gäller migranterna, ett avtal som Merkel är i desperat behov av för att dämpa massmigrationen till Tyskland. Detta är ytterligare ett tecken på vilken enorm makt Erdogan har skaffat sig över Merkel och tysk politik.

Men Tysklands koalitionsregering har trots allt lyckats nå ett kompromissavtal om en ny "integrationslag".

14 april avslöjade Merkel de breda linjerna i lagstiftningen, som kommer att stipulera migranters skyldigheter och rättigheter i Tyskland. Enligt lagen, vars slutgiltiga formuleringar ska finnas på pränt 24 maj, måste asylsökande ta tyskalektioner och gå på integrationsträning, annars får de bidragen indragna.

Regeringen har lovat att göra det enklare för asylsökande att få tillträde till den tyska arbetsmarknaden, genom att skapa 100 000 nya "arbetstillfällen". Man kommer också att tillfälligt inaktivera en lag som säger att arbetsgivare ska favorisera tyskar eller EU-medborgare framför asylsökande.

Den nya lagen förväntas träda i kraft i sommar. I ett försök att förhindra fler migrantgetton i Tyskland kommer den att avskaffa asylsökandes rätt att bosätta sig var de vill innan de fått uppehållstillstånd.

Migranter som lämnar statligt anvisade boenden ska bestraffas på ännu ospecificerat vis. Lagen innehåller också paragrafer för att motverka terrorism, som ska underlätta för tyska underrättelsetjänster att samverka med sina europeiska, Nato och israeliska motsvarigheter.

"Vi kommer att få en tysk lag om integration", sa Merkel. "Detta är första gången i efterkrigstidens Tyskland som något sådant inträffar. Det är ett viktigt, kvalitativt steg."

Kritiker menar dock att lagförslaget inte går tillräckligt långt, eftersom man inte hotar med deportation av de migranter som vägrar integreras. I Die Welt-intervjun insisterade Scheuer på att muslimska invandrare måste integreras eller deporteras:

"Den som vägrar gå integrations- och språkkurser visar tydligt att den inte är beredd att integreras och acceptera våra värderingar. Dessutom är det viktigt att de människor som vill stanna i Tyskland anmäler sig på den Federala arbetsförmedlingen [Bundesagentur für Arbeit] och försörjer sig själva. Budskapet är tydligt: De som inte integreras kan inte stanna här. Vi måste sluta med romantiska fantasier om integration. Multikulturalismen har misslyckats. De som inte integreras måste räkna med att bli deporterade."

Soeren Kern

Soeren Kern är Senior Fellow på New York-baserade Gatestone Institute. Han är också Senior Fellow for European Politics på Madridbaserade Grupo de Estudios Estratégicos/Strategic Studies Group. Följ honom på Facebook och Twitter. Hans första bok, Global Fire, kommer ut 2016.

Publicerad med rättigheter från Gatestone


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler