Krönika: En politisk adel ur takt med folket
Lars Bern fortsätter sin kritik av den politiska adeln.
Krönika: En politisk adel ur takt med folket
Publicerades 2016-05-20

Jag har vid upprepade tillfällen skrivit om hur vår folkstyrda demokrati är på väg att omvandlas till det författaren Vilhelm Moberg en gång kallade en demokratur. Han beskrev att:

"i en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur."

Det intressanta är att allt fler av oss människor i detta samhälle och andra västliga samhällen nu blir allt mer medvetna om att vi lever i en demokratur. Överallt i Västeuropa och i USA jäser det i de djupa leden.

Vi inser att vi blir svikna av de som är valda för att föra vår talan och försvara våra intressen. Politikeradeln ser sig inte längre som folkets företrädare, utan som en yrkesklass med rätt att utöva makt efter den egna klassens intressen. Den västliga demokratin befinner sig i en djup förtroendekris.

Etablissemanget av politiker, journalister och kulturpersoner har utformat sitt eget program för maktutövning, kallat den politiskt korrekta värdegrunden.

Ett program som för var dag avviker allt mer från folkviljan. Vår politiska klass har lojaliserat sig med en västerländsk elit som domineras av den hyperrika angloamerikanska oligarkin som har den reella makten i det plutokratiska USA och inom den odemokratiska EU byråkratin.

Obamaregimen är helt finansierad av de hyperrika oligarkerna med George Soros i spetsen, på samma sätt som han nu finansierar Hillary Clintons presidentkandidatur.

Det började med migrationspolitiken där det politiska etablissemanget drivit en politik stick i stäv mot folkviljan. Vår förre statsminister reste före sitt tillträde till oligarkernas Bilderbergmöte och fick instruktioner hur han kunde tjäna deras New World Order med helt öppna gränser utan suveräna nationalstater.

Han öppnade fördämningarna vilket ledde till det massinflöde av migranter som nu destabiliserar Sverige och kostar oss hundratals miljarder. Politikeradeln vet att om de sköter sig i oligarkernas ögon så hägrar guld och gröna skogar. Fredrik Reinfeldt kan nu kassera in sin belöning för en destabiliserad nation från oligarkernas Bank of America ovanpå sin feta statsrådspension och han struntar blankt i vad som händer med det enligt honom kulturlösa Sverige.

Vi ser dagligen exempel på hur den linje politikeradeln driver går rakt emot viljan hos svenska folket. Just nu bedriver man en intensiv kampanj för att underordna landet oligarkernas militärallians NATO.

I etablissemangets mediekanaler körs en pinsamt ensidig hatkampanj för att demonisera Ryssland och dess president. SvD och DN har minst en helsida rysshat varannan dag och Public Service ligger inte långt efter. Denna elitens kampanj körs emot folkviljan där 50% säger nej medan eliten bara lyckats få med sig 34%.

Trots att nästan samtliga västmedier likt papegojor kör sin nedsvärtningen av Putin blir han bara populärare såväl i Ryssland som i väst. Bakgrunden till denna organiserade propaganda är att Ryssland ställt sig i vägen för oligarkernas nygamla New World Order. Samtidigt sjunker förtroendet för etablerade västliga politiker som en sten.

Förhållandet till det odemokratiska EU-styret uppvisar de tydligaste tecknen på hur den politiska eliten släppt lojaliteten till svenska folket. Häromdagen kom en undersökning som visade att 2 av 3 svenskar vill ha förbud mot tiggande EU-migranter, ett fenomen som är en direkt konsekvens av EU:s politik.

Vår politiska adel försöker krampaktigt sopa problemet under mattan istället för att följa viljan hos folket. På liknande sätt kommer det numer dagliga avslöjanden om hur islamistiska aktivister som är emot demokrati, jämställdhet, tolerans mot HBTQ-personer m.m. har lyckats infiltrera nästan samtliga av den politiska adelns partiföreningar, allt givetvis helt emot den opinion som finns bland väljarna och i konflikt med partiernas officiella värderingar. Hyckleriet slår dagligen nya rekord.

Det riktigt allvarliga åsidosättandet av det folkliga inflytandet är det handelsavtal med USA som EU i smyg försöker driva igenom, med vår politiska adels goda minne. Avtalet förhandlas från EU av den svenska kommissionären Cecilia Malmström. Texten i det hemliga avtalet kallat TTIP, har i dagarna läckt ut.

Precis som många misstänkt så är detta ett avtal som måste ha varit skrivet av de amerikanska oligarkerna, eftersom det innebär en kraftig maktförskjutning från de ingående nationalstaterna till oligarkernas globala företag. Avtalet innehåller klausuler som t.ex. ger skurkföretag som Monsanto och CocaCola rätt att stämma vårt land och få ut skadestånd om vi väljer att stifta lagar som inte ligger i deras intresse.

En lag mot t.ex. Monsnatos GMO-grödor och giftiga bekämpningsmedel kan stoppas p.s.s. som en lag om att införa en sockerskatt av hälsoskäl som skulle skada CocaColas intressen. Runt Stilla Havet pågår en liknande kamp om det s.k. TPP-avtalet som oligarkernas president Obama beskrivit som "a trade deal that puts American workers first and makes sure we write the rules of the road for trade in the 21st century". I en maning att snabbt ratificera avtalet har Obama nyligen deklarerat att ett Stillahavsavtal måste vara skrivet av USA, inte av Kina. Han skrev att "America should write the rules. America should call the shots. Other countries should play by the rules that America and our partners set, and not the other way around." Prata om diktat?

Kina har föreslagit ett alternativt avtal kallat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) som involverar USA:s närmaste allierade som Australien, Syd Korea och Japan. RCEP följer inte USA:s storföretags intressen som TPP gör.

I en varning för Kina fortsatte Obama med att as we speak, China is negotiating a trade deal that would carve up some of the fastest-growing markets in the world at our expense, putting American jobs, businesses and goods at risk.

Dessa av USA:s oligarki dikterade avtal är till för att skydda deras globala företagsintressen på bekostnad av nationer och deras medborgare. Avtalen är en del av hela NWO-politiken som går ut på att destabilisera och försvaga andra nationer med förödande krigsinsatser och iscensatta flyktingströmmar.

Så fort avtalen är på plats kommer de att leda till en bred avreglering som sätter nationella lagar och regler ur spel. Däribland lagar som skyddar människors hälsa och mänskliga rättigheter, som t.ex. Big Pharmas kemiska preparat och digitala copyright-regler samt skydd för arbetsrätt och miljö.

Om vi vill ha kvar något av vårt självbestämmande och vår nationella identitet måste vi vara på vår vakt mot den politiska adelns lojaliteter. Orientera er om var olika politiker som ni brukat rösta på står i dessa frågor.

Tjänar de folkets vilja eller tjänar de andra intressen? Ni kan direkt sortera bort alla politiker som deltar i oligarkernas Bilderbergmöten och som likt vår försvarsminister springer som barn i huset i Pentagon.

Ni politiker som sätter landets intressen först får gärna komma in med kommentarer där ni förklarar på vilket sätt ni tänker agera framgent.

Lars Bern

Lars Bern har en doktorstitel från Chalmers Tekniska Högskola i teknisk fysik. VD Svensk Metanolutveckling, VD AB ÅF och samtidigt under fyra år VD för Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL. VD för konglomeratet Incentive (senare Gambro). Rådgivare i miljöfrågor åt ABB. Intresseområden: Vetenskap inom fysik, miljö och medicin. Ledamot: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och under några år Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté. 

Lars driver en partipolitiskt obunden Libertariansk blogg

 
 

                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler