Tyskland: Kristna flyktingar förföljs av muslimer "Incidenter spelas ner och mörkläggs"
Tusentals kristna på tyska asylboenden förföljs av muslimer, ibland till och med av boendets egna säkerhetsvakter, enligt en ny rapport från den kristna hjälporganisationen Open Doors.
Tyskland: Kristna flyktingar förföljs av muslimer "Incidenter spelas ner och mörkläggs"
Publicerades 2016-05-23

Representanter för Open Doors höll i maj 2016 tillsammans med andra organisationer en presskonferens, där man presenterade Open Doors rapport "Religiöst motiverade attacker på kristna flyktingar i Tyskland".

Tusentals kristna på tyska asylboenden förföljs av muslimer, ibland till och med av boendets egna säkerhetsvakter, enligt en ny rapport, som slår fast att i de flesta fall har de tyska myndigheterna inte gjort någonting för att skydda offren.

Rapporten anklagar tyska myndigheter och polisen för att medvetet spela ner och till och med mörklägga den "tabubelagda frågan" om muslimska attacker på kristna flyktingar, av allt att döma för att man är rädda att underblåsa invandringskritiska åsikter.

Rapporten, "Religiöst motiverade attacker på kristna flyktingar i Tyskland" (Religiös motivierte Übergriffe gegen christliche Flüchtlinge in Deutschland), togs fram av den tyska avdelningen av Open Doors, en organisation som hjälper förföljda kristna över hela världen.

Studien bekräftar den analys Gatestone Institute tidigare har gjort vad gäller våld mellan muslimer och kristna på tyska asylboenden. Man har dokumenterat över 300 fall där kristna flyktingar i Tyskland överfallits fysiskt och sexuellt, och till och med dödshotats på grund av sin tro.

Rapporten bygger på intervjuer, gjorda mellan februari och april 2016, med 231 kristna flyktingar. Drygt 80 procent av de intervjuade var män, och över hälften var yngre än 30.

De flesta svarande kom från Iran, Afghanistan och Syrien. Nio av tio av de deltagande var kristna med muslimsk bakgrund. Av dessa hade den stora majoriteten konverterat till kristendomen redan i hemlandet.

86 av de intervjuade uppgav att de blivit fysiskt misshandlade av muslimska asylsökande och även av personal på boendena, vilka i många fall är muslimer.

Drygt 70 sa att de hade blivit hotade till livet, 92 att de blivit förolämpade på grund av sin kristna tro och 62 hade utsatts för "mycket hög religiös musik eller böner", sannolikt av den islamiska varianten.

Andra uppgav att de utsatts för fysiska attacker i form av slag, spottande, knuffande och sexuella övergrepp. Runt 75 procent av de intervjuade sa att trakasserier från muslimer är ett "vanligt" problem.

Enligt Open Doors visar rapporten "bara toppen av ett isberg" eftersom "många kristna flyktingar är rädda för att få mer problem om de anmäler incidenterna". Andra är rädda för att "informationen kan hamna i fel händer och försätta släktingar i hemlandet i fara". Ur rapporten:

"Ett stort hinder för undersökningen var att många av offren var rädda för att delta. De befarade negativa konsekvenser i det fall informationen skulle hamna i fel händer. De var inte bara oroliga för möjliga konsekvenser för sig själva och sina familjer i Tyskland, utan också för släktingar som finns kvar i ursprungslandet.

"Ett annat stort hinder var att många kvinnor undviker att anmäla sexövergrepp på grund av skamkänslor, vilka ofta är mer uttalade bland kvinnor från Mellanöstern än bland västerländska kvinnor.

"Vad som dessutom gör saken ännu värre, är att många flyktingar har negativa erfarenheter av myndigheter och polis i sina hemländer, på grund av sin kristna tro. De är vana vid att bli behandlade som andra klassens medborgare. Och nu ser de att det fungerar likadant på asylboendena i Tyskland – ett land med religionsfrihet – och att de inte får någon hjälp alls."

Rapporten innehåller vittnesmål från kristna flyktingar, och de beskriver ett "klimat av konstant rädsla och panik" på tyska flyktingboenden:

 • "Jag kom till Tyskland efter att ha flytt från mitt eget land, i hopp om att mitt liv här skulle bli säkrare. Men jag har blivit ännu mer hotad i Tyskland."
 
 • "Jag måste säga att jag visste verkligen inte att jag, bara på grund av min tro, skulle bli lika trakasserad här i Tyskland som jag blev i Iran."
 
 • "Muslimerna målar kors och stryker över dem med X bara för att förolämpa oss. De slänger skräp utanför vår dörr. De lyssnar till adhan (det muslimska böneutropet) och uppläsningar ur Koranen på hög volym. Vi var tvungna att lämna vårt förra asylboende på grund av dödshot."
 
 • "På vårt boende struntar säkerhetsvakterna i att upprätthålla reglerna. Varje morgon klockan fem vaknar vi till ljudet av adhan. Situationen blir värre och värre. Om man klagar säger de bara att det är muslimernas rättighet. De förolämpar oss utan konsekvenser. På vårt boende har två av mina vänner dödshotats. Muslimer slet korset från en väns halskedja. Nu är det ingen som vågar bära kors längre."
 
 • "När vi ska hämta ut vårt försörjningsstöd knuffas vi längst bak i kön. Vi får alltid använda köket sist av alla. Efter midnatt, när vi ligger och sover, knackar de på fönstren och vi vågar inte somna om. Nästa dag i språkskolan gör vi dåligt ifrån oss. Muslimerna kallar oss mortad (avfällingar) och stjäler från köket. De har tagit så mycket av vår mat att varje rum nu har ett eget kylskåp."
 
 
 • "Jag har blivit förolämpad och misshandlad av muslimer på vårt boende flera gånger. Polisen har kommit varje gång. Jag har svårt att sluta tänka på de här händelserna och jag har allvarliga psykiska problem, jag försökte till och med begå självmord. Säkerhetsvakter har förolämpat vår religion och attackerat oss. Jag vittnade för polisen. Efter att vi dödshotats gick vi till polisen tillsammans med vår präst och upprättade en anmäl
 

I rapporten finns också vittnesmål från Berlinpastorn Gottfried Martens, som beskriver händelser som inträffade i början av maj – händelser polisen än så länge inte brytt sig om att utreda:

"Ett kristet par från Iran blev alltmer utsatta för trakasserier av den afghanske ledaren för ett asylboende i Berlin. Som 'otrogna' fick de ingen säng, utan tvingades sova på golvet i flera månader. Till slut vandaliserade afghanen hela deras sovområde och förstörde personligen deras kristna föremål (påskljus, bibel, församlingsbrev).

"En annan kristen trakasserades av muslimska asylsökande som reciterade Koranen dygnet runt, eftersom han konverterat. I går kväll försökte han begå självmord med ett rakblad. Tack och lov hittades han i tid.

"För två veckor sedan tog vi emot åtta asylsökande från ett annat boende. De hade blivit dödshotade för att de vägrade delta i den muslimska rituella bönen i gymnastiksalen. När man ropade på säkerhetsvakterna för att få hjälp, anslöt de sig till bönen tillsammans med dem som hotade de kristna. När de kristna flydde salen ropade muslimerna 'Allahu Akbar' [Gud är större] och de muslimska säkerhetsvakterna förbjöd dem att återvända till boendet, eftersom man menade att de kristna hade attackerat muslimerna."

Enligt Open Doors:

"Det är oroväckande att kristna flyktingar och andra religiösa minoriteter i allt större utsträckning utsätts för samma förföljelse och diskriminering som i sina muslimska hemländer – inte ens i Tyskland kan de få det skydd man kan förvänta sig.

"Trots fler och fler rapporter om problemet i media, från välgörenhets- och människorättsorganisationer, kyrkliga företrädare och kristna organisationer, så har tyska myndigheter och politiker knappt ens tillsatt en utredning. I stället misstänker vi att incidenter medvetet spelats ner och till och med mörklagts. I förtroliga samtal med Open Doors intervjuare har det kommit till vår kännedom att inte ens på polisstationer dokumenteras religiöst motiverade attacker på kristna flyktingar som sådana.

"Som ett resultat av detta, finns ingen säker statistik över sekteristiskt våld, då det ofta inte registreras korrekt varken vad gäller förekomst eller allvarlighetsgrad. Det betyder att ett stort antal religionsrelaterade människorättsbrott mot kristna och andra minoriteter avfärdas som irrelevanta."

Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer till den tyska regeringen, för att lätta de kristna flyktingarnas börda:

 • Man bör registrera religiös tillhörighet på alla migranter redan i början av asylproceduren. Dessa data ska sedan följa med genom förfarandet då man hänvisar till boenden.
 
 • Religiösa minoriteter bör samlas ihop så att andelen kristna och andra religiösa minoriteter i relation till antalet muslimer på boendena är ungefär lika.
 
 • Kristna och andra minoriteter som fallit offer för förföljelse och diskriminering bör inkvarteras separat.
 
 • Antalet icke-muslimer bland säkerhetspersonalen bör utökas.
 
 • Anställda och säkerhetspersonal på asylboenden bör få särskild utbildning angående orsaker till religiösa konflikter och skydd av religiösa minoriteter.
 • Förföljda kristna bör få en lista med namn på andra kristna som de kan vända sig till om de behöver hjälp.
 

Vissa den tyska regeringen närstående inrättningar har dock öppet ifrågasatt Open Doors påståenden, och har försett myndigheterna med politiska alibin för att undvika att hjälpa de kristna även i fortsättningen.

Center-högertankesmedjan Konrad Adenauer Stiftung (KAS), officiellt oberoende men i praktiken Angela Merkels kristdemokrater närstående, publicerade i mars i år en analys med titeln "Kristna under press?" (Christen unter Druck?). Rapporten driver tesen att muslimsk förföljelse av kristna i Tyskland, och för den delen i resten av världen, överdrivs och i vilket fall som helst inte kan bevisas:

"I ett globalt perspektiv, liksom i Tyskland, är det svårt att säkra tillförlitlig information om attacker mot kristna. Rapporterna är till största delen subjektiva och inte seriöst empiriskt bevisbara...

"Det finns antagligen ett antal olika skäl till våldet på asylboendena: Ett stort antal människor som bor tillsammans under en lång period på en liten yta, utan privatliv och under stressande förhållanden. Psykologi kan vara en bidragande faktor – oro för framtiden, språkliga och kulturella barriärer och bearbetning av färska minnen av flykt från hemlandet. Som om detta inte vore nog stressande, uppstår dessutom situationer då förföljare och förföljda i hemländerna möts igen på flyktingboenden i Tyskland.

"Förutom sammanstötningar mellan trosinriktningar finns etniskt drivna konfliktsituationer, till exempel återkommande konflikter mellan afghaner och irakier. Slående är också det stora antalet konflikter kring konverterade kristna flyktingar. Man vet mycket lite om fientligheter mot arabiska kristna som redan var kristna i sina hemländer."

KAS-rapporten avråder från att skilja på olika asylsökargrupper efter religiös övertygelse, eftersom detta skulle "sända fel budskap" till nykomlingarna vad gäller Tysklands religionsfrihet:

"I Tyskland finns det inga kulturella eller religiösa undantag vad gäller vår uppfattning om medborgerliga rättigheter. ... Tyskland garanterar religionsfrihet ... I Tyskland finns ingen anledning för någon människa att känna att de behöver dölja sin religiösa tillhörighet eller att de inte har möjlighet att konvertera till en annan religion."

KAS-rapporten kommer inte med några idéer kring hur man ska motverka det religiösa våldet på tyska asylboenden.

På en presskonferens i samband med att Open Doors släppte sin rapport, sa Volker Baumann, chef för Action for Persecuted Christians and the Needy (AVC), att man tror att så många som 40 000 flyktingar på tyska asylboenden förföljs på grund av sin religiösa tro.

Enligt Berlinpastorn Gottfried Martens har den tyska regeringen tappat kontrollen över situationen. I en intervju med Frankfurter Allgemeine Zeitung sa pastorn att de flesta kristna som förföljs på tyska asylboenden inte vågar anmäla, då de allvarligt fruktar för sin säkerhet.

Och i de fall anmälan görs, gör muslimerna motanmälan. Dessutom är det nästan aldrig möjligt att lägga fram ovedersägliga bevis för trakasserier. Alltså avstår majoriteten från att anmäla, för att inte göra situationen värre.

Thomas Müller, analytiker på tyska Open Doors, sammanfattade:

"Kristna flyktingar från många olika länder försöker förgäves finna skydd i Europa, och denna rapport visar sannolikt bara toppen av ett isberg. Det är tydligt att många kristna flyktingar – särskilt de som konverterat till den kristna tron – lever i skräck för förföljelse utövad av muslimska flyktingar, vilka utgör en majoritet på asylboendena runtom i Europa. Det är mycket allvarligt att förföljda kristna i ett Västland säger att de känner igen exakt samma mönster som i hemlandet."

Soeren Kern 

Soeren Kern är Senior Fellow på New York-baserade Gatestone Institute. Han är också Senior Fellow for European Politics på Madridbaserade Grupo de Estudios Estratégicos/Strategic Studies Group. Följ honom på Facebook och Twitter. Hans första bok, Global Fire, kommer ut 2016.

Publicerat med rättigheter från Gatestone


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler