Roger M. Klang: "Varning för att pressa ned kronan, det kan ge studseffekt!"
Internationella valutafonden skriver i en rapport att den svenska kronan är undervärderad med upp till 12 procent jämfört med andra valutor. Och åtminstone en svensk bank, SEB, tycker likadant.
Roger M. Klang:
Publicerades 2016-08-01
 
 

Bakom den nedpressade kronan ligger Riksbanken som vill nå målet med två procents inflation.

Enligt SEB:s beräkningar är kronan undervärderad med 20 procent mot dollarn och så mycket som 35 procent mot japanska yen.

Källa SR;Ekot

 

Gå inte på den gamla klyschan om att alla ekonomiska kriser är globala. Den är motbevisad vid minst två tillfällen i historien. Om krisen enbart är inhemsk likt Sveriges kris på 1990-talet, då kronan var undervärderad enligt dåvarande (s)-ledaren Ingvar Carlsson så kan det hända att kronans värde tillåts falla för stunden av de utländska valutaspekulanterna typ vid den aktuella tidpunkten 1992.

Bl.a. multimiljardären i dollar, ungerskamerikanen George Soros försökte 1994 spekulera omkull den svenska kronan genom att köpa vid rätt tidpunkt och sälja vid rätt tidpunkt upprepade ggr i varje av Soros och andra skapade rekylerande ”ytterlighetsände” tills kronans värde stabiliserats.

När jag säger ”ytterlighetsände” här ovan så behöver det inte nödvändigtvis betyda att kronan fluktuerar upp och ned med den ursprungliga pre-kris kursen i en central position, men det är det idealiska för en valutaspekulant.

Kronans fluktuation kunde till del bestämmas godtyckligt av utländska spekulatörer genom att lura Carlsson, och genom ihärdiga attacker av en mäktig outmanad aktör som Soros som kunde köpa kronan när den var mindre värd i den svenska valutakrisens bottenläge och sälja den när den svenska valutan var mer värd och köpa igen när den var mindre värd och sälja när den var mer värd osv. tills kronans värde stabiliserats.

Kronans verkliga värde avgjordes nämligen till stor del inte i Sverige. En patriotisk svensk valutaspekulant borde köpa dollar när de aggressiva kronspekulanterna är amerikaner som Soros, när dollarn är lågt värderad och sälja dollar när den är högt värderad osv, för att motverka attackerna.

Hur den patriotiske svenske aktören än gör så kommer han att förlora pengar om krisen är enbart inhemsk som den svenska krisen på 1990-talet, men om han gör som jag säger så kommer han också att vinna en del utländsk valuta.

Det är lättare att avgöra när en underbyggd kris kommer att uppstå genom att ta tempen på vanligt folks och marknadens pessimism, än att försöka förklara mekanismer i det ekonomiska systemet. Finansbubblor tycks fungera enligt kvantmekaniska principer, om man studerar den och försöker åstadkomma förändringar genom att ”trycka ned” bubblan, så uppstår bubblan någon annanstans, alternativt så jäser det i hela systemet.

Om man ska förlita sig på någon marknadsmekanism för att avgöra en kommande svensk kris, så ska man förlita sig på kronkursen och ingenting annat. Bankernas soliditet kan man också titta på om man har insyn i bankvärlden. En bank som konfiskerar enfamiljshus kan inte fungera, banker är inte mäklare.

Den flytande kronan: Kronans värde skall helst inte fluktuera mer än marginellt. Normalt så minskar kronvärdet över tid, vilket är liktydigt med inflation men också med en period av tillfälligt växande köpkraft (till stor del på lånade och sparade pengar) för hushållen, och ökad export med större vinster som spiller över på lönearbetarna som blir fler. På börsen kallas det för Hausse. Sedan spricker bubblan och på den minskar efterfrågan, och arbetslösheten ökar. Det är ju den svenska kronan som är flytande och följer den större evron, evron följer knappt kronan alls, och alltså är prisnivån i övriga EU mer eller mindre konstant inom överskådlig tid. (För exemplets skull, men i längden ligger ingen valuta eller prisnivå konstant). I bästa fall återhämtar vi oss någon gång.

Import av varor till Sverige vid svag kronkurs: Låt mig ge ett exempel på fiktiva bilaterala svensk-europeiska ekonomiska förhållanden vid import av varor till Sverige med en försvagad kronkurs; säg hypotetiskt att värdet på kronan minskar så att du får betala 100 svenska kronor för 1 evro när du tidigare fick betala 10 svenska kronor för 1 evro. Värdet på kronan med den nya kursen när du köper en europeisk vara för det stabila priset av 1 evro är 10 x 10 = 100 kr för 1 evro, m.a.o. så får du tio ggr mindre för pengarna. Jag är övertydlig med siffrorna.

Import av varor till Sverige vid stark kronkurs: Att importera varor till Sverige är idealiskt vid förstärkt kronkurs. Om 10 svenska kronor köper 1 evro så får man 10 ggr mer varor för 100 kronor än om man köper varor när man växlar 100 svenska kronor till 1 evro om kursen är ofördelaktig. Men samtidigt blir det kapitalflykt då importen ökar och exporten minskar.

Arbetslösheten: Samtidigt som prisnivån som gäller för industrivaror är relativt stabil i Europa, så får företagen större utgifter i Sverige om kronkursen förstärks, och Svensson får mer antal varor för kronan i Europa än de får för kronan i Sverige vilket skapar arbetslöshet i Sverige, men bara om lönerna och prisnivån inte samtidigt sänks proportionellt som helhet, eller bara om Evron inte följer efter kronan. Vid försvagat kronvärde gentemot Europa (värdet 100 kr för 1 växlad evro): Kom ihåg att det är den svenska kronan som flyter gentemot evron och inte tvärtom, varor för 1 evro i Europa kostar fortfarande 1 evro för samma antal varor, varför 100 växlade svenska kronors värde köper 10 gånger färre varor, som tidigare 100 växlade svenska kronor till evro när du fick 10 ggr mer Evros.

 

Håll ögonen på George Soros

Någon multimiljardär i dollar kan rikta ett slag mot Sveriges ekonomi när vår ekonomi är i gungning, likt det som Ungersk-Amerikanen George Soros gjorde mot Sverige på 90-talet när han rånade oss med ett leende och ett vänligt ord. Endast det faktum att vår stat är solidare än Soros egna finanser, kan rädda oss från total kollaps, men vi kommer att förlora pengar i vilket fall, till alla möjliga aktörer.

En del av Soros rövade pengar hamnade i en fond för forna öststatsländer kallad ”George Soros open society institute”, pengarna gick bl.a. till Soros fädernesland Ungern. Det var så han rättfärdigade attacken mot Sverige för sig själv.

Om svenska företag har soliditet och har varit insiktsfulla så har de redan riktat in sig på och köpt upp billiga små och mellansmå produktionsbolag i omvärlden när kronkursen förstärkts i förhållande till dollarn och evron, om de är ute efter tekniskt kunnande, hög kvalitet och stabilitet.

Storföretag köper i regel orderstockar till ett fast pris halvårsvis, men varorna som företagen tillverkar för privatpersoner följer lagen om tillgång och efterfrågan mycket mer närtida, eftersom Svensson sällan ingår halvårs- eller helårs- eller kanske till och med tvåårskontrakt. Men det händer emellanåt, i synnerhet på elektronikvaror, som är en konjunkturkänslig bransch. Det är bl.a. för att elektronikföretagen vill sprida dem ekonomiska riskerna (de är redan väl medvetna om riskerna och räknar kallt med framtida kriser och att profiten minskar periodvis, priset för den försäkringen betalas av dig under goda tider) till kunderna, som konsumenten har den möjligheten att köpa på avbetalning, så att företaget ska få en längre konvalescenstid om det skulle behövas, och inte gå i konkurs mitt i en recession.

Det är precis samma slags försäkring som med exportföretagens uppgjorda orderstockar halvårsvis. Det kallas för ”företagets soliditet” när de lägger pengar på hög, i motsats till att ge utdelning på aktierna så fort företaget ökar i värde.

Hausse och finansbubblor: När efterfrågan är hög i omvärlden på dem svenska exportvarorna, som det blir när den svenska kronan drabbas av inflation (med försvagad krona), så höjs priserna på de svenska varorna på den svenska marknaden och kraven på löneförhöjningar stegrar. Samtidigt försvagas köpkraften som helhet i Sverige på grund av den låga kronkursen.

Även stora EU-länder sett som isolerade länder och som union, får värdeinflation på grund av sin handel med europeiska grannar och resten av världen förr eller senare, och då kompenserar de för det lilla Sveriges och andra små staters marknadsfördelar med lägre värderad valuta vid en stabil valutakurs.

Men stora marknadsstater kan ha marknadsfördelar med en hög valutakurs, de är inte lika exportberoende och utsatta vid ekonomiska kriser.

Problemet är att vi inte konkurrerar på lika villkor i Europa med dess jordbrukssubventioner och världen med dess tullmurar. Sverige och Tyskland får betala jordbrukssubventioner och bankstöd till södra Europa, och södra Europa saknar tillräcklig förmåga att konkurrera med omvärldens industrier, vilket leder till en nedåtgående spiral ekonomiskt för EU som helhet. Detta tjänar fyra regioner på, bortre Asien, Indien, Sydamerika och Nordamerika, men inte norra och södra Europa för vi förlorar.

 

Roger M. Klang


                       
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler