Granskning - Socialismen
Mänskligt lidande under socialistisk regim
Richard Ebeling tar upp en del om socialismens kostnader i människoliv.
Mänskligt lidande under socialistisk regim
Publicerades 2017-05-05

De senaste hundra årens försök att skapa ett heltäckande socialistiskt system i många delar av världen är något av de grymmaste och mest brutala händelserna i mänsklighetens historia.

Enligt vissa historikers beräkning har så många som 200 miljoner människor dött på grund av drömmen om att skapa ett kollektivt ”paradis på jorden,”Att skapa en bättre värld innebar utrotning, avrättning, massmord på alla de, med familjer och barn, som de revolutionära ledarna förklarat som klassens och folkets fiender.

 Den blodiga vägen till att skapa den nya socialistiska människan

 Snart är det hundraårsdag för den bolsjevitiska revolutionen i Ryssland (november 1917) under revolutionsledaren Vladimir Lenin. Enbart i Ryssland – enligt ryska och västerländska historikers beräkning – har runt 68 miljoner oskyldiga och obeväpnade män, kvinnor och barn dödats under de nästan 75 åren med kommunistisk regim i Sovjetunionen.

Dessa beräkningar har gjorts under 1990-tqlet, trots begränsad åtkomst till de hemliga arkiven i Sovjetunionen och KGB (Sovjets hemliga polis).

 De kommunistiska revolutionärerna i Ryssland förklarade stolt förstörelse och död åt allt som existerade före revolutionen, för att åstadkomma ett oskrivet blad på vilken den nya socialistiska människan skulle formas.

Det onda med sovjetsystemet var att det inte bara var grymhet, utan det var grymhet med ett syfte – att skapa en ny sovjetisk människa och ett nytt sovjetiskt samhälle.

Detta krävde förstörelse av allt som fanns tidigare och det innebar även att ett nytt samhälle infördes med tvångsmedel, efter en plan som hade gjorts upp av dem som hade utnämnt sig själva till skaparna av denna brave new world.

Enligt många, liksom Felix Dzerzhinsky, Lenins nära medarbetare och grundare av Sovjets hemliga polis, var våld en kärleksgärning. Så mycket älskade de visionen av en lycklig kommunistisk framtid, att de var villiga att offra alla traditionella föreställningar om humanitet och moral för att nå sin utopi.

I enlighet med detta proklamerade den nyligen formade Sovjets hemliga polis, kallad Cheka, senare NKVD och därefter KGB:

"Vi förkastar det tidigare systemet med humanitet och moral, uppfunnet av Bourgoasin för att förtrycka och exploatera den lägre klassen. Vår moral har ingen föregångare och vår humanitet är absolut, eftersom den vilar på ett nytt ideal. Vårt syfte är att förstöra alla former av motstånd och våld. För att uppnå detta är allt tillåtet, ty vi är de första att höja svärdet, inte för att förtrycka raser och redusera dem till slaveri, utan för att befria mänskligheten från dess ok....Blod? Låt blod flyta som vatten! Låt för alltid blod stänka på bourgoasins svarta piratflagga och må vår flagga vara blodröd för alltid! För endast genom den gamla världens död kan vi befria oss från återkomsten av de där schakalerna."

 Död och tortyr som verktyg för segrande socialism

Den välkände sociologen Pitirim A. Sorokin var en ung professor i Petrograd (senare kallad Leningrad och nu St Petersburg) 1920 när det ryska inbördeskriget fast etablerade den kommunistiska regimen och gjorde slut på Ryssland.

Han gjorde anteckningar om livet dag för dag under de åren, som publicerades många år senare under titeln Leaves from a Russian Diary – and Thirty Years After (1950). Här följer en av hans anteckningar från 1920:

Den Röda Terrorns maskin arbetar oavbrutet. Varje dag och varje natt, i Petrograd, Moskva och över hela landet växer berget av döda....Överallt skjuts. Lemlästas, avlivas människor. Varje natt hör vi skramlet av lastbilar som kommer med nya offer. Varje natt hör vi gevärseld avfyras mot dem som avrättas. Och ofta hör en del av oss från gravarna, dit kropparna kastats, svagt jämmer och skrik från de som inte dog direkt av skotten. Folk som bor nära dessa platser ger sig iväg. De kan inte sova....När människor, män som kvinnor, stiger upp på morgonen, vet de inte om de ska vara fria på kvällen. När man lämnar sitt hem vet man aldrig om man ska komma tillbaka. Ibland blir ett bostadsområde omringat och alla som inte har partimedlemskort dras ut från sina hem....Det beror enbart på tur om man ska överleva dagen.

Den mordiska dårskapen tog aldrig slut. På1930-talet, under den stora utrensningens tid, införd av Sovjets diktator Josef Stalin för att utradera alla ´revolutionens fiender´ via massavrättningar, sändes miljoner till de Gulag-fängelser som utbredde sig utöver hela Sovjetunionen, för att arbeta sig till döds som slavar för att ´bygga socialism.´

Innan de dödades eller sändes till tvångsarbetsläger blev tiotusentals ´människor förhörda och grymt torterade, för att få fram bekännelser om icke-existerande brott, påhittade anti-Sovjet-konspirationer, eller falska anklagelser mot andra.

 Stalin personligen sände instruktioner till Sovets hemliga polis och fastslog att för att få fram erkännanden från de anklagade var det tillåtet av kommunistpartiets centralkommitté att använda fysisk påverkan...som en fullständigt korrekt och lämplig metod vid förhör.

 När Stalin underrättades om att denna metod gav önskade resultat, sa han till förhörsledarna: Ge dem behandling tills de kommer krälande till er på sina bukar med bekännelser. Sedan, vid en annan omgång, detta var efter andra välldskriget, förenklade Stalin instruktionen ännu mer: ”Slå, slå och åter igen slå.”

Tusentals av fångarna skrev brev till Stalin från sin fångenskap och från nöden i arbetslägren, alla försökte övertyga om att allt hade varit ett hemskt misstag. Om kamrat Stalin bara visste skulle han rätta till allt och de skulle bli frigivna och återställda som goda lojala sovjetmedborgare, redo att åter arbeta för att ´bygga socialism.´

 Stalins personliga insats i att bygga socialism genom blod

Men Stalin visste. Han signerade tio tusentals dödsdomar och order om tio tusentals ytterligare att bli skickade till sina förfärliga öden och Gulag-lägren. Domitri Volkogonov, en sovjetisk historiker som blev general, fick på 1980-talet tillgång till många av de stängda sovjetarkiven och skrev en biografi om Stalin med titeln Triumph and Tragedy (1991), det vill säga Stalins triumf till makt och den tragedi som blev resultatet för sovjetfolket. Volkogonov berättade vid den tiden för en västerländsk korrespondent: 

"Jag kunde komma hem efter att ha arbetat i Stalins arkiv och jag var djupt skakad. Jag minns att när jag kom hem efter att ha läst vad som hade hänt under dagen den 12 december 1938. Den dagen hade Stalin signerat trettio listor med dödsdomar, mot sammanlagt omkring fem tusen människor, inklusive många som han kände personligen, hans egna vänner. Det var inte enbart detta som skakade mig. Det visade sig att sedan han hade undertecknat dessa dokument, hade han gått till sin personliga teatersalong mycket sent den kvällen och tittat på två filmer, varav en var ”Happy Guys,” en populär komedi på den tiden. Jag kunde helt enkelt inte fatta att han kunde titta på en sådan film efter att ha avgjort tusentals livsöden. Men jag började inse att moral spelar ingen roll för en diktator. Det var när jag förstod att min far hade skjutits, varför min mor dog i fångenskap och varför miljoner människor dog.

 Central sovjetisk planering hade även kvoter för antalet av sådana folkets fiender som skulle dödas i varje region i Sovjetunionen, liksom det antal som krävdes till att skicka till arbetsläger i de ödsliga trakterna i Sibirien och Polcirkeln eller till de brännheta öknarna i sovjetiska Centralasien.

En rysk jurist som hade tillgång till några av de tidigare stängda sovjetarkiven berättade vid den tiden:

"Nyligen läste jag ett dokument från 1937 från Centralkommittén som sa att Voronezhs hemliga polis enligt den ´regionala planen´ de som tillhörde ´den första kategorin,´nio tusen personer – skulle avrättas. Naturligtvis utan orsak. Tjugonio tusen tillhörde ´den andra kategorin´ som innebär att de skulle skickas till arbetsläger. Den lokale sekreteraren i kommunistpartiet skriver att det fortfarande finns trotskyiter och kulaker som fortfarande är outtagna. Han säger att planen fullföljdes men den var inte tillräcklig! Och så befallde han att man skulle utöka med åtta tusen. Stalin skriver: Nej, öka till nio tusen. Så sjukt. Det är som om de spelade poker och ökade insatsen med tragiska människoliv."

 Socialismens offer bokstavligen reducerade till aska

Under Sovjetunionens sista år tog en rysk historiker med sig New York Times korrespondent David Remnick till Donskoi-klostret i Moskva, som på 1930-talet användes som begravningsplats för tusentals dödade på Stalins order i huvudstaden för Röda Imperiet. I sin bok Lenin´s Tomb, The Last Days of the Soviet Empire (1993) återger Remnick vad den ryske historikern förklarade:

"Ser du den här porten?... Varje kväll kom lastbilarna tillbaka hit med kropparna och dumpade dem i en hög. De hade blivit skjutna i bakhuvudet – de blödde mindre på det sättet...De staplade kropparna i en gammal ammunitionskrater. Arbetarna eldade upp de underjordiska ugnarna – rakt in genom dörrarna – till omkring tolv tusen grader Celcius. För framstå som fina och officiella hade de även vittnen som skrev under de olika dokumenten. När kropparna brändes blev de till aska och benpipor, kanske några tänder. Sedan begravde de askan i en grop....När utrensningen på 1930-talet höll på som mest arbetade ugnarna hela natten och kyrkornas kupoler blev täckta med aska. Det låg ett tunt lager med aska på snön."

Kalitnokovs kyrkogård i Moskva tjänade också på 1930-talet som avstjälpningsplats för tusentals torterades och avrättades kroppar. Samma ryska historiker berättade för David Remnick:

"Vid utrensningarna kom varenda hund i staden till den här platsen. Stanken man kände var nu tre gånger så vidrig, blodet fanns i luften. Folk lutade sig ut från sina fönster och kräktes hela natten och hundarna ylade till gryningen. Ibland syntes en hund på gravplatsen släpande på en arm eller ett ben."

Socialismens fiender sändes till tortyr i mentalsjukhus

Mardrömmen med det socialistiska experimentet upphörde emellertid inte i och med Stalins död 1953. Det var bara formen som ändrades under de senare årtiondena.

Som chef för KGB på 1970-talet antog Yuri Andropov en ny teori i sovjetisk psykiatri som sa att opposition mot den socialistiska regimen var ett tecken på mental sjukdom, - (Yuri Andropov blev senare generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistparti, efter Leonid Brezhnevs död 1982).

Varför? Eftersom endast mentalt störda skulle kunna motstå logiken och sanningen i den marxistiska dialektiska determinismen och dess bevis för att socialism och kommunism var det högsta och mest humana stadiet av social utveckling.

De som kritiserade systemet, eller som ville reformera eller störta den sovjetsocialistiska regimen ansågs mentalt sjuka och i behov av psykiatrisk behandling. I sin bok Russia and the Russians (1984) berättade den förre moskvakorrespondenten för the Washington Post, Kevin Klose, historien om Alexei Niktin, en gruvarbetare som klagade till sovjetregeringen om brister i säkerhet och miljö i Sovjetunionens gruvor.

Han arresterades, förhördes och förklarades skyldig till omstörtande verksamhet och fördes till ett sovjetiskt mentalsjukhus. Olika droger ordinerades som behandling för att få honom att komma till sitt sunda socialistiska förnuft. Kevin Klose förklarade:

"Av alla droger som delades ut på mentalsjukhuset orsakade sulfazine för den värsta smärtan...`Folk som injicerades med sulfazine vrålade och suckade av smärta och förbannade psykiatrin och sovjetmakten, med hela sitt inre,`berättade Alex för oss. Människorna gick in i hemska kramper och blev helt desorienterade. Kroppstemperaturen steg till 40 grader Celsius (104 grader Fahrenheit) nästan direkt och smärtan är så intensiv att de inte kan röra sig från bäddarna på tre dagar. Sulfazine är helt enkelt ett medel att förstöra EN människa totalt. Om du blir torterad och bryter dina armar uppstår en specifik smärta och på något sätt kan du stå ut. Men sulfazine är som en borr som går genom hela kroppen och smärtan blir värre och värre tills du inte står ut. Det är värre än tortyr, eftersom tortyr kan upphöra, men detta slags tortyr kan pågå i åratal. Sulfazine brukade ´ordineras´ som en serie injektioner med ökande styrka under en period på två månader...Läkarna hade många andra droger med vilka de kontrollerade och bestraffade. De flesta av dem användes efter hand på Alexei...Vid slutet av de två månaderna slutade man med sulfazin, men fortsatte med andra droger. hela tiden han satt fängslad."

 Dessa berättelser är inte unika, utan snarare är de en monoton upprepning i alla länder med påtvingad socialism. I land efter land följde död, fördärv och rovdrift i socialismens spår där den triumferade. Socialismens historia är en oändlig historia om tyranni och hav av blod.

Socialism är en ideologi av död och förintelse

Som den sovjetiske matematikern och dissidenten Igor Shafarevich skrev i sin bok The Socialist Phenomenon (1980) efter många år i Gulags slavläger för motstånd mot kommunistregimen:

"De flesta socialistiska doktriner och rörelser är bokstavligt talat genomsyrade med död, katastrof och förintelse...Man kan förutse mänsklighetens undergång som ett kommande resultat av socialismens utveckling. Att nittonhundratalets socialism skulle leda till ingenting mindre än detta förstod man vid tiden för den bolsjevitiska segern i Ryssland."

Detta uttrycktes klart av den störste opponenten mot socialism under de senaste hundra åren, den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises. Mot slutet av hans berömda avhandling 1922 Socialism: An Economic and Sociological Analysis. Mises varnade:

"Socialism är inte alls vad den låtsas vara. Den är inte pionjär för en bättre och finare värld, utan förstörare av vad tusentals år av civilisation har skapat. Den bygger inte, den bryter ner. För förstörelse är dess själva väsen. Den producerar inget, den bara äter upp vad den sociala ordningen av privat ägande har skapat...Varje steg mot socialism måste trötta ut sig med att förstöra det som redan finns."

När röster höjs idag för mer socialism i Amerika är det inte minst för att försöka få fram en kandidat som kan bli president i USA. Då är det viktigt – nej, det är avgörande – att socialismens historia och praktiserande blir ihågkommen och fullt ut förstådd.

Detta gäller i synnerhet de delar i världen där socialismen genomfördes och praktiserades mest konsekvent enligt dess ideologi. Om vi inte gör det, har historien sitt eget sätt att upprepa sig.

 

Richard Ebeling 

Författaren Richard M. Ebeling blev nyligen utnämnd av BB&T till Distinguished Professor of Ethics and Free Enterprise Leadership vid The Citadel. Tidigare professor i ekonomi vid Northwood University, ordförande för The Foundation for Economic Education (2003-2008). Professor i ekonomi vid Ludwig von Mises College (1988-2003) i Hillsdale, Michigan. Vice ordförande för akademiska frågor för The Future of Freedom Foundation (1989-3003).

 

Översättning: Gullan Malmquist


Publicerad med rättigheter från FFF


                           
Annons:


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.

Insändare
De verkliga monstren
De verkliga monstren
De som utifrån sin politiska agenda förstör människor är de verkliga monstren, hävdar Gullan Malmquist.


Granskning - Sverige
Sverige: Ett statsförfall?
Sverige: Ett statsförfall?
Svenska staten kämpar på ett orwelliskt sätt mot de svenska medborgare som pekar på de uppenbara problemen som migrationspolitiken orsakar menar Judith Bergman i denna granskning av svensk immigrationspolitik.

Krönika - Peter Strömberg
Därför är Hultqvist lämplig som försvarsminister
Därför är Hultqvist lämplig som försvarsminister
För att slippa göra klart lumpen påstod Hultqvist att han var pacifist. Det var det enda sättet man kunde komma undan vapentjänstgöring, så för den lögnaktige var det vad denne fick dra till med.


Nyheter - Utrikes
Israeliska Eco Wave Power bygger vågkraftanläggning i Mexiko
Israeliska Eco Wave Power bygger vågkraftanläggning i Mexiko
Anläggningen som ska generera 4,1 megawatt i mexikanska Manzanillo blir israeliska vågkraftsbolaget Eco Wave Powers första anläggning i landet.


Krönika - Karl Olov Arnstberg
Inkompetens
Inkompetens
Ett mejl från en advokat i Sverige.

Utrikes - Mellanöstern
UNRWA: Tillförsel av medel till Hamas för kommande stridsåtgärder
UNRWA: Tillförsel av medel till Hamas för kommande stridsåtgärder
Efter ‘Operation Protective Edge’ (Israel-Gaza konflikten sommaren 2014 ) uttrycker människor från alla samhällsskikt i Israel sin oro över de terrortunnlar som grävs av Hamas och även den ökande militära närvaron av Hamas i Gaza. Det här utgör ett hot mot hela civilbefolkningen i södra Israel.
Utrikes - försvaret
Därför körde en atomubåt och en slagkryssare genom danska Stora Bält
Därför körde en atomubåt och en slagkryssare genom danska Stora Bält
När den ryska ubåten tillsammans med sin ackompanjon slagkryssaren Pjotr Velikij stävade genom Danskt vatten blev det igenom Stora Bält. Ubåten gick då i ytläge eftersom detta sund mellan Fyn och Själland är för grunt för undervattenspassage.

Utrikes
USA påbörjar nya sanktioner mot Iran
USA påbörjar nya sanktioner mot Iran
Sanktionerna utökas till att inkludera 18 iranska individer och grupper som USA anklagar för att backa upp Irans ballistiska robotprogram.


Kristna Värdepartiet når ut trots begränsade resurser
Kristna Värdepartiets satsning i Almedalen i år gav goda resultat.

Reportage - Intervju
Intervju med Ronie Berggren om hans bok om Bush
Intervju med Ronie Berggren om hans bok om Bush
Har vi något att lära av George Bush idag? Många skulle säga nej, men det är en felaktig uppfattning menar USA-analytikern Ronie Berggren.


Nyheter - Utrikes
Israel rankas idag som en världsledande producent av TV-serier
Israel rankas idag som en världsledande producent av TV-serier
“Homeland, ”Prisoners of War, Fauda, In Treatment” – Israel producerar idag serier i världsklass som visas på såväl Netflix, HBO som andra TV-kanaler.

Krönika - Soheila Fors
Det religiösta hatet är religiöst
Det religiösta hatet är religiöst
Soheila Fors som själv flytt från det religiösa hatet avslöjar en myt som vänsteretablisemanget omhuldar


Krönika - Lars Bern
Eldriften verkar komma fortare än jag trott
Eldriften verkar komma fortare än jag trott
Lars Bern om eldriftens utveckling.
Utrikes - Tyskland
Tyskland konfiskerar bostäder för att använda till migranter
Tyskland konfiskerar bostäder för att använda till migranter
Myndigheterna i Hamburg konfiskerade sex bostadsenheter i Hammdistriktet nära stadens centrum i en auktion som aldrig tidigare förekommits. Liknande exproprieringsåtgärder har föreslagits i Berlin, Tysklands huvudstad.

Analys - Ekonomi
Kan pengar skapa välstånd?
Kan pengar skapa välstånd?
Jon Nylander förklarar den ekonomiska grunden till välstånd och utveckling


Inrikes
Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter
Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter
En aktuell professorstillsättning avslöjar hur långt ansvariga vid Humanistiska fakulteten är villiga att gå för att främja vissa sökande och utesluta andra genom strategiska brott mot gällande regler.

Inrikes
Så ska utländska byggföretag lockas till Sverige
Så ska utländska byggföretag lockas till Sverige
Regeringen vill göra det lättare för utländska företag att slå sig fram på den svenska byggmarknaden. Boverket får i uppdrag att skapa en webbplats där de svenska byggreglerna presenteras på engelska, och framöver även på andra språk.


Nyheter - försvaret
Svensk nobbade svenska försvarets bud till fördel för främmande makt
Svensk nobbade svenska försvarets bud till fördel för främmande makt
Joachim Kuylenstierna sålde ubåtshamnen i Fårösund till kineserna.

Åsikt
Snart obligatorisk TV-avgift
Snart obligatorisk TV-avgift
En fråga som kommer upp är; Vill svenska folket tvingas att betala TV-avgift? Det görs inga undersökningar om det.


Inrikes - immigration och integration
Sveriges mångkulturella apartheid
Sveriges mångkulturella apartheid
I svenska förorter, som i många andra förorter i Europa, verkar förtrycket som många flyktingar flyr ifrån följa dem till det nya landet. Islamistiska organisationer i Sverige stärkt sin ställning genom stöd från Saudiarabien och det svenska samhället.

Granskning - islam och väst
Europa slår tillbaka med ljus och nallebjörnar
Europa slår tillbaka med ljus och nallebjörnar
Europa har fortfarande inte insett att den terror som slagit till mot dess metropoler har varit krigshandlingar, och inte misstag som begåtts av några få störda personer som har misstolkat den islamska religionen. Det hävdar Giulio Meotti i denna granskning av västvärldens reaktion på islam.


Inrikes
Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen
Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen
Förre KI-professorn Thomas Lundebergs söker nu upprättelse i Europadomstolen efter att i en undermålig VR-utredning ha anklagats för forskningsfusk. Det ledde till att han förbjöds att undervisa och till att all eventuell forskning skulle betraktas som ”förtroendeskadande bisyssla”.

Utrikes
Det amerikanska F-35 har allvarliga problem
Det amerikanska F-35 har allvarliga problem
De länder som har skrivit kontrakt eller ingått någon form av avtal på att köpa F-35 är Storbritannien, Italien, Norge, Danmark, Nederländerna, Kanada, Turkiet och Australien. Över 3000 F-35 är planerade att byggas till 2035 om man räknar in USA:s behov.


Analys partiledardebatten
Löfven samarbetar med vissa partier till höger men inte med andra
Löfven samarbetar med vissa partier till höger men inte med andra
Stefan Löfven lovar att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. Säger att det inte går att genomföra förbättringar i samarbete med ett högerextremt parti. 

Inrikes
Inrikesministern smet från hyra och hade ett 30-tal anmärkningar hos Kronofogden
Inrikesministern smet från hyra och hade ett 30-tal anmärkningar hos Kronofogden
Huset kvaddat av kollektivet som bodde där. Dök inte upp till förhandlingen i tingsrätten. Allt som allt har Ygeman betalat 6000 kr av sin skuld från tingsrätten. Han känns tydligen inte vid, vid några skulder till offren idag. Tycker att han ”kom hårt undan”.


Inrikes
Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå
Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå
Sverige tillhör bottenligan när det gäller den akademiska friheten i ett europeiskt perspektiv. Det framkommer i den kanske mest detaljerade jämförande undersökning som någonsin gjorts på området.

Krönika Mons Krabbe
När terrorattacker reduceras till incidenter
När terrorattacker reduceras till incidenter
Nyhetskanaler och myndigheter har ett orwelliskt språkbruk och vägrar konsekvent att använda ordet terrorangrepp för "terrorincident"


Inrikes
Algeriske terroristen som sköts i Paris har jobbat på SVT
Algeriske terroristen som sköts i Paris har jobbat på SVT
Mannen studerade journalistik i Sverige och ska ha arbetat som journalist i Sverige. Han ska ha varit verksam i Stockholm, Göteborg och Uppsala.