Kampen om det biologiska könet
Transsexualism är en psykisk sjukdom som går att behandla med terapi, anser Paul R. McHugh, amerikansk professor i psykiatri.
Kampen om det biologiska könet
Publicerades 2015-06-10 © Pfeiffer Michael

Johns Hopkins i Baltimore är ett av de mest framstående sjukhusen i USA och var först i landet med att utföra könsbytesoperationer i slutet på sextiotalet.

Paul R. McHugh, professor i psykiatri, som alltid varit skeptisk mot sådana ingrepp, var den som såg till att verksamheten upphörde år 1979, med motiveringen att könsbyte är “biologiskt omöjligt”.

I sin artikel Surgical sex , publicerad i novemberupplagan av tidningen First Things år 2004, förklarar han vad som ledde fram till beslutet och varför han menar att fler sjukhus borde följa Johns Hopkins exempel.

Patienterna, som på den tiden var uteslutande män, berättar McHugh, sade sig vara tillfreds med både operationen och den tillhörande hormonbehandlingen, men ingen av dom var särskilt övertygande i sin nya roll som kvinna. Det var snarare “karikatyrer av kvinnor” som satt mitt emot honom.

Innan operationerna, kunde männen tala ivrigt om de sexuella äventyr som nu väntade, samtidigt som barn inte verkade intressera dem det minsta. Dessutom så var ett stort antal av dem inte ute efter att attrahera män, utan de beskrev sig själva som lesbiska kvinnor.

1975 blev  Paul McHugh psykiatrichef och beslutade då att följa sitt samvete och “utmana” det som han ansåg var ett misslyckande inom psykiatrin, nämnligen synen på det biologiska könet och det sociala könet som två skilda ting.

Han ville ha mera information om patienternas psykiska  hälsa, både före och efter operationerna och fick hjälp av psykiatrikern och psykoanalytikern Jan Meyer, som höll på med en uppföljning av vuxna män som bytt kön på Johns Hopkins.

Det enda positiva som uppföljningen visade, var att de flesta inte verkade ångra sina beslut. “Men i alla andra avseenden, visade dom knappa förändringar i sitt psykiska tillstånd. Dom hade i stort sett samma problem med förhållanden, jobb och känslor som förut. Hoppet om att dom nu skulle ta sig ur sina känslomäsiga svårigheter och blomstra psykiskt hade inte uppfyllts" säger McHugh.

De allra flesta deltagarna i Jan Meyers studie, kunde delas upp i två huvudgrupper, varav den ena bestod av homosexuella män som kände sådan skam över sin läggning att de med hjälp av ett könsbyte ville kunna vara med en man som kvinna.

Den andra gruppen bestod av heterosexuella män som blev sexuellt upphetsade av att klä ut sig till kvinnor och  såg en operation som en möjlighet att bli ännu mer övertygande i sin roll.

En liknande kanadensisk studie visade att många av dom här männen också fantiserade om att, särskilt kvinnor som iakttog dem, också blev sexuellt upphetsade av vad de såg. Fenomenet fick senare namnet “Autogynefilia”.

Nu, ville han följa upp de pojkar som fötts med “oklart kön”, till följd av missbildningar, som opererats och fostrats som flickor. Om man väljer att göra om dessa pojkar till flickor (vilket man gör för att det är det enklaste sättet att få ett “snyggt” fungerande resultat på), så stöder man också dessa två teser:

1 Att vi föds neutrala till vår sexuella identitet.

2 Att det postnatala, kulturella och icke-hormonella är det som har störst betydelse för vår sexuella identitet

Dessa barns föräldrar, som oftast valde att följa läkarens rekommendation, presenterades med “anekdotiska bevis” som inte hade något stöd i forskning, menar McHugh. De pressades dessutom att ta allt för snabba beslut, eftersom barnets sexuella identitet stabiliserar sig redan vid två till tre års ålder.

Läkare och psykologer insisterade på att om barnen såg ut som flickor och fostrades som sådana så  skulle också deras “sexuella Identitet” naturligt bli en flickas, även om barnen genetiskt var pojkar.

Han bad en kollega om hjälp med att följa upp dom här barnen, för att se hur de klarat sig som vuxna.

En grupp pojkar som fötts med Kloakestrofi valdes ut, eftersom denna kategori i embryostadiet utsätts för lika mycket Testosteron som andra pojkar. Kloakestrofi resulterar i svåra missbildningar på genitalia och urinblåsa.

Forskningen visade att de flesta inte alls var tillfreds i sina tillförordnade kroppar. Av sexton pojkar som fötts med Kloakestrofi, blev fjorton flickor socialt, kirurgiskt och juridiskt. Åtta av dom här barnen identifierade sig senare i livet som män, socialt och juridiskt.

Några av dom ville rekonstruera sina genitalier på nytt. Alla sexton hade typiskt manliga fritidsintressen. De två som inte hade opererats, ville fortsatt leva som män. En av pojkarna i studien levde med oklar könsidentitet.

Med resultatet av dom här båda studierna i hand, så drog man på Johns Hopkins slutsatsen att de gener vi ärver och embryots utveckling är det som har den avgörande betydelsen för vår sexuella identitet.

Det bästa för barn med sådana här missbildningar, menar McHughs, är att, naturligtvis åtgärda det man kan så snabbt som möjligt, men att vänta med beslutet om den sexuella identiteten,tills barnet har uppnått mogen ålder och kan avgöra sitt eget öde.

Fram tills dess bör det biologiska könet respekteras, trots missbildning. Könsbyte innebär dessutom att barnet oåterkalleligt förlorar sin förmåga att föröka sig och måste hormonbehandlas resten av livet.

Professorn i psykiatri på Johns Hopkins sjukhus, konstaterar att han sett nog av den skada som könskorrigering orsakat och om de vuxna transsexuella som tror sig ha funnit sitt “sanna jag” och ser en utväg i att bygga om sin kropp, säger han så här: "Vi har slösat med vetenskapliga och tekniska resurser och skadar vår proffessionella trovärdighet genom att samarbeta med vansinnet, istället för att försöka studera, bota och så småningom förebygga det."

  

l artikeln Transgender surgery isn’t the solution, som publicerades i The Wall Street Journal förra året och flitigt refererats och debatterats sedan dess, står Dr Paul McHugh fast vid sin övertygelse och fortsätter att varna för konsekvenserna av att amputera kroppsdelar i stället för att behandla roten till problemet, det vill säga psyket.

Genom att tillhandahålla könsbytesoperationer skadar vi transsexuella personer istället för att hjälpa dem komma tillrätta med vad som orsakat deras tillstånd. Den förvrängda bilden av verkligheten, går att likna vid anorektikerns bild av sig själv som överviktig.

Att ge efter för en sådan patients önskemål om att att förändra sin kropp, gör bara ett redan svårt sjukdomstillstånd värre. Lika lite som man hjälper en anorexipatient att gå ner i vikt bör man alltså assistera den transsexuella personen med att byta ut sitt kön.

McHugh hänvisar bland annat till två olika studier, en amerikansk och en brittisk, som visar att 70-80% av barn med transsexuella tendenser, med tiden “spontant förlorar dessa känslor”.

Trots dessa siffror, så finns det idag läkare som ordinerar pubertetshämmande hormoner som kan orsaka sterilitet och hämma tillväxten, till minderåriga.

Dr Meyers ovan nämnda studie från 70-talet lyfts också fram, liksom en nyare undersökning kommit fram till att de psykosociala problemen till och med ökar 10 år efter operationen, liksom självmordsfrekvensen.

Paul McHugh, menar att könsbyte är  “biologiskt omöjligt” och att förespåkare för detta faktiskt ger efter för en psykisk sjukdom, som egentligen borde behandlas med psykoterapi.

Psykiatriprofessorn får utstå hård kritik från sina meningsmotståndare. Han beskylls av hbtq-rörelsen för att förlöjliga och karikatyrisera transpersoner med sina påståenden, anklagas för att ägna sig åt omogna påhopp, “som hör skolgården till” och för att grunda sin kritik på de fördomar som var vanliga på 60 och 70-talen, men idag anses förlegade.

Han avfärdas av en del som en viktigpetter och förespråkare för en “extrem ideologi” , men McHugh står på sig. Media och beslutsfattare gör transpersoner en otjänst med sin liberala, inkluderande hållning och psykiatrin har i den här frågan hoppat i galen tunna.

Lena Söderqvist 

 

Källor:

http://pjmedia.com/instapundit/208031/

http://www.tsroadmap.com/info/paul-mchugh-transsexual.html

http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/TS/Bailey/McHugh/McHugh%20on%20Transsexualism.htm

http://www.firstthings.com/article/2004/11/surgical-sex

http://cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/johns-hopkins-psychiatrist-transgender-mental-disorder-sex-change


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler