Debatt: Är evolution ett "faktum"?
Replik på Samuel Johansson artikel
Debatt: Är evolution ett "faktum"?
Publicerades 2015-07-30


"Evolution är ett faktum". Under denna rubrik försöker Samuel Johansson i (Dagen 22 juli 2015) övertyga läsaren om evolutionens "faktum". Till hjälp tar han Bibeln. Jag antar dock att alla läsare vet att den moderna evolutionstanken var helt okänd för folk under Bibelns tid. Johansson begår ett allvarligt misstag när han försöker använda bibeltexter för att försvara sin egen evolutionstro. Det är att missbruka Bibeln! Bibliska texten kan endast användas som argument för skapelsetron.

Johansson skriver att vi kristna är "förpliktade att hålla oss till sanningen". Jag håller helt med honom. Han tycks dock inte själv leva upp till denna "förpliktelse" när han försöker tvinga Bibeln att säga något annat än den verkligen säger.

Med hjälp av spektakulära uttryck som t.ex. att "Big Bang var havande med liv från första ögonblicket" vill han göra intryck på läsaren. Uttrycket har naturligtvis ingenting med verkligheten att göra.

Men till den verkliga frågan. Är evolution "ett faktum"? Det enkla svaret är, nej! Evolution är en föreställning om livets biologiska historia. Evolution är en berättelse, en föreställning om en förgången tid. Den är en idé vars yttersta syfte har varit att förkasta den bibliska skapelseläran och i förlängningen tron på Gud.

När Johansson skriver att vi "numera [vet] att hela evolutionens historia från den äldsta encelliga organismen till den yngsta av alla arter – människan – står skriven i våra gener", uttrycker han bara det  vanliga evolutionistiska mantrat. Om vi skulle ställa honom den enkla frågan: Hur vet Johansson detta?, vad skulle han svara? Jo, han svarar själv: "Exakt hur detta har gått till genom årmiljarderna vet vi ännu inte men att alla livets arter talar samma genetiska språk och tillhör samma livets träd vet vi tack vare vetenskapens framsteg." Undrar bara vad han menar med ordet "exakt"? Hur "plastisk" är termen? Litteraturen är full av svepande formuleringar om evolutionens "faktum", men den "exakta" kunskapen lyser med sin frånvaro! Till det kommer att kunskapen om det "genetiska språket" kan mycket bättre användas som stöd för skapelseläran, eftersom språk (information) förutsätter en intelligens!

Nej, Johansson kan inte veta mer om evolutionen än det han läser i böcker och tidningar eller "ser" på "dokumentärfilmer". Evolution accepterar man genom tro. Evolutionen kan aldrig observeras i verkligheten, därför att ingen storskalig evolution äger eller har ägt i rum i verkligheten! Storskalig evolution från bakterie till människan kan endast finnas i litteraturen, den har aldrig observerats äga i rum i verkligheten. Det enda man kan upptäcka och observera är variationen inom de befintliga organismerna.

Johansson har också en märklig föreställning om naturkonstanternas och ljusets del i den s.k. evolutionen. Han skriver: "Dessa ljusfödda energiknippen har i förening med naturkonstanterna spelat den drivande huvudrollen i den process vi kallar evolutionen." Naturkonstanter antas vara oföränderliga i tiden. Johansson ger dem egenskaper som de inte har!

Johanssons syn på energi är också märklig. Han skriver om "energiernas ändlösa möjligheter". Vad han med detta uttryck menar är svårt att förstå. "Ändlösa möjligheter" är inte samma sak som aktualiserad verklighet. Vi finns till p.g.a. Guds vilja, inte p.g.a. energiernas "ändlösa möjligheter". Vi har aldrig observerat energi skapa någonting. Entropin sätter en definitiv punkt för alla påståenden lik Johanssons. Alla processer i naturen går mot ökad oordning. Det finns inga undantag!

Eftersom Johansson hävdar att evolution är ett faktum är det på sin plats att klargöra ordet faktums betydelse. Nationalencyklopedin beskriver faktum på följande sätt: "faktum (latin factum, egentligen ’något gjort’, ’gärning’, ytterst av facio ’göra’), sakförhållande som verkligen föreligger (vid någon tidpunkt)." Utifrån denna beskrivning av faktum kan vi säga att livet, levande organismer, fossil, stjärnor, det genetiska språket, etc. är fakta. Ingen bestrider dessa fakta. Alla dessa beskriver sakförhållanden som verkligen föreligger. Evolution är inte ett faktum. Den är inte ett sakförhållande. Som jag redan nämnde ovan är evolutionen en föreställning om en förgången tid. Ur sanningssynpunkt är det viktigt att vi håller isär fakta och föreställningar.

Låt mig här ta ett typiskt missbruk av fakta, fossil. Fossil är fakta som ofta används som "bevis" för evolution.  Detta är i grunden en felaktig inställning, Det enda som fossil vittnar om är död och förintelse. Sakfrågorna som kan ställas angående fossil är: Vad är fossil? Under vilka omständigheter bildas fossil? Varför fossil? Den sista frågan kan inte besvaras genom att studera fossil.

När man börjar använda fossil som "bevismaterial" för en bestämd föreställning som t.ex. evolution har man lämnat den nyfikna vetenskapen och övergått till spekulationer! Vilken modell, skapelse- eller evolutionsmodellen som bäst svarar på ovannämnda frågor angående fossil, blir var och ens val. All tillgänglig fakta talar stark för skapelsemodellen.

I princip uttrycker Johanssons artikel en total överlåtelse till evolution. Ur denna överlåtelse uppstår hans behov att omtolka hela Bibeln. Han skriver: "Frågan är då vilka konsekvenser det får för vår bibeltolkning?" Ja, vilka är konsekvenserna då? Jag skulle kunna sammanfatta konsekvenserna i några punkter utgående från Johanssons artikel:

1. Bibeln måste omtolkas i "ljuset" av evolution.

Han skriver hur evolution är ett "ofrånkomligt bibliskt faktum". Ingenstans i Bibeln finns dock den minsta antydan om en storskalig evolution från big bang till livets mångfald. Bibelcitat Johansson använder har ingenting med evolution att göra. Johanssons omtolkning leder i slutändan till ett missbruk av Bibeln.

2. Johansson och Jesus och det första människoparet

Johanssons prat om Adam och Eva och om Jesus och frälsningen är sympatiskt men bedrägligt. Var Adam och Eva historiska individer, det första människoparet? Enligt Paulus var Adams fall en historisk händelse , som en annan historisk händelse, Jesus död och uppståndelse, skulle tillintetgöra. Jesus kom inte för att rädda en uppstigande apa!

3. Johansson och syndafallet

Syndafallet och utdrivning ur paradiset "är en sann skildring av oss alla, om hur vi i övergången mellan barndom och ungdom blir utdrivna ur oskuldens otvungna umgänge med Gud och blir moraliskt ansvariga för våra handlingar", skriver Johansson. Jag undrar vad han gör med det förbjudna trädet, Guds varnande röst, ormen och de övriga detaljerna i syndafallsberättelsen? Varnade en verklig Gud verkliga människor av kött och blod? Syndafallsberättelsen omvandlas till en flumberättelse om ungdomsåren.

Nej, Johanssons försök att läsa in evolution i bibeltexter är ett sorgligt exempel på hur en kristen har låtit sig förledas av evolutionära föreställningar. Den bibliska uppenbarelsen får stryka på foten inför den materialistiska ursprungsberättelsen. Evolutionsteorin och skapelsetron är två motsatta föreställningar om universums och livets uppkomst. Att försöka blanda ihop dessa två är ett misslyckat projekt redan från första början.

 

Vesa Annala


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler