Krönikörer och kolumnister – Morgonbladets riktlinjer


Morgonbladet har både stående kolumnister som skriver återkommande med jämna mellanrum och gästkrönikörer som kanske bara skriver någon gång nu och då. Det kommer att stå ”Gästkrönika” i rubriken till sådana kolumner. De åsikter och värderingar som en krönika uttrycker - oavsett om det är en stående kolumnist eller gästkrönika - står för den som skrivit texten. Detta innebär att åsikter i krönikan inte behöver överensstämma med Morgonbladets uppfattningar, eller att Morgonbladet nödvändigtvis står för alla övriga åsikter som kolumnisten i fråga råkar ha. Morgonbladets ideologiska grund uttrycks, precis som med alla andra tidningar, på ledarplats.

Sponsor
odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler