Home    

Lån och minskat bistånd skall bekosta flyktingar

Prognosen för antalet flyktingar skrivs åter upp. Migrationsverket räknar med att det kan komma upp till 190 000 asylsökande detta år, och ytterligare 170 000 nästa år. Därför behöver man 29 miljarder kronor i extra anslag.

Detta innebär en tydlig påverkan på de offentliga finanserna, och finansminister Magdalena Andersson säger att regeringen skall bekosta det med lån. Det kan göras utan riksdagens godkännande. Också besparingar blir aktuella.


Mer av biståndet kommer att användas till flyktingmottagning. Också sjukförsäkringen kommer att drabbas. Huruvida det blir skattehöjningar vill hon inte ta ställning till.

I dagsläget tar Sverige 20 procent av biståndsanslagen för att finansiera flyktingmottagning, enligt DN, men det bygger på en prognos om 70 000 asylsökande. Som jämförelse kan nämnas att Tyskland bara tar en procent från biståndet.

Maria Andersson 
Comments