Home    

Ryssland och Kina; En ohelig allians

Den pensionerade Generalmajoren Karlis Neretnieks, med rötter i Lettland, sade på en försvarskonferens i Malmö i oktober 2013, att Ryssland och Kina har ingått en ohelig allians, eller ett ”resonemangsäktenskap” mot USA.


Det stämmer väl överens med min egen uppfattning och känt rysk-kinesiskt samagerande. Deras livsfilosofi är obefintligt samstämmig, men de har en gemensam nämnare; de har samma antagonist – USA. ”Min fiendes fiende är min vän”.


Liksom Tyskland och Japan inte hade någon samstämmig livsfilosofi, kulturellt utbyte eller egentlig handel mellan dem två länderna under andra världskriget, men ändå kunde samarbeta, så kan Ryssland och Kina göra samma sak idag.


Men jag är inte så säker på att det inte förekommer hårdvaruhandel mellan Ryssland och Kina. Det går inte så bra för Ryssland på egen hand. Se på det där med Skolkovo-fiaskot.[1]


Kina och Ryssland skrev i maj 2014 under ett omfattande 30-årigt gasavtal med varandra. Avtalet tecknades under Rysslands president Vladimir Putins besök i Shanghai, och bedöms vara värt runt 400 miljarder amerikanska dollar. Avtalet innebär att Ryssland med start 2018 kommer att exportera 38 miljarder kubikmeter gas årligen till Kina. Det är förvisso betydligt mindre än de 155 miljarder kubikmeter Ryssland exporterade till Europa 2013.


Att Ryssland annekterar områden i Ukraina är absolut emot Kinas intressen. Kina hade långt framskridna planer på stora investeringar i Ukraina, innan den förre presidenten Viktor Janukovytj förlorade makten. Revolutionen i Kiev (Maidan) har satt käppar i hjulet för Kinas planerade satsningar.


Janukovitj var i Kina i början på 2013, långt innan Maidan var påtänkt. Kina lovade då att investera stort i Ukraina, speciellt i vattenkraftsproduktion, enligt Kinakännaren Tom Hart. Motprestationen var att Ukraina skulle upplåta enorma arealer bördig mark för jordbruksproduktion som endast skulle exporteras till Kina.


Dessutom köpte Kina ”Bison” air cushioned landing crafts från Ukraina så sent som 2014. (Sovjetuninonens vapenproduktion var i stort sett placerad i dagens Ukraina.)


Med tanke på handelsavtalet var alltså inte revolutionen i Kiev idealisk för Kina och dess intressen i Europa. Kineserna har hamnat i kläm här.


Likt Ryssland har Kina alltjämt stormaktsambitioner. Men kineserna ville inte handgripligen lägga sig i ett annat lands interna angelägenheter, särskilt inte som Kina är mycket nervösa för att uigurerna i Xinjiang-provinsen ska försöka bli självständiga. Kinas problem är att de riskerar att förlora stora områden i Tibet och i Xinjiang.


USA kommer inte att tillåta att Kina köper land i Ukraina enligt ryska bedömare (2015). Om det visar sig stämma så är det ganska kontraproduktivt, eftersom ett Kina som är beroende av jordbruksprodukter från Västs bakgård är bättre än ett Kina som är beroende av jordbruksprodukter från e.g. Brasilien eller Afrika.


Det är inte så konstigt att Kina när de ställs inför fait accompli (fullbordat faktum) stödjer Ryssland i kriget mot Ukraina, om än motvilligt, eftersom Kina hellre ser ett beroende gentemot Ryssland än ett beroende gentemot Europa. De kanske t.o.m. ser detta som avspänning Kina visavi´ Ryssland.


Men jag tror att amerikanarna förstår min poäng. Jag tror inte att amerikanarna vill se ett svältfött Kina. Jag tror att det är Ryssland som ser sig självt i spegeln, när de gör bedömningen att USA kommer att förvägra kineserna mat till sin befolkning, s.k. mirror imaging (spegeltänkande).


 


Roger M. Klang


 

[1] Skolkovo är ett innovationscenter som var alt. är under uppbyggnad i närheten av Moskva. Projektet kom till på dåvarande president Medvedevs initiativ, i syfte att modernisera den ryska ekonomin och förhindra ungdomar att lämna landet för arbete i Väst. Komplexet är det första, högteknologiska forskningsinstitut, som byggs i Ryssland efter Sovjetunionens fall. Den 29 april 2010 informerade president Medvedev allmänheten om dennes direktiv till regeringen som berörde utarbetning av en särskilt fördelaktig rättslig-, skatte-, admiministrativ-, och tullreglering som skulle tillämpas i denna region. Sedan dess har det gått käpprätt åt skogen.


Comments