Home    

Debatt: Agenda 2030 skall omfatta all mänsklig verksamhet


I skuggan av flyktingkrisen har FN:s medlemsländer mellan den 25 till 27 september samlats till konferens. Internationella avtal har träffats, och fördrag skrivits på. Trots att dessa avtal kommer att påverka en stor del av jordens befolkning har detta väckt mycket lite debatt, offentlig diskussion och få kritiska frågor har ställts ifrån media.


Konferensen som inleddes med påvens besök i St. Patrick´s Cathedral i New Yorkhar fått namnet Agenda 2030. Här uttryckte han sitt stora stöd för "den nya universella planen" där nästan alla nationer på hela jorden kommer att ingå.


Den består av 17 mål för en hållbar utveckling och 169 specifika mål för hållbar utveckling. Till skillnad från föregångaren Agenda 21, som till största delen fokuserade på miljön, kommer Agenda 2030 att beröra det mänskliga livets alla områden. Världen skall enligt Agenda 2030 radikalt ha förändrats till år 2030.
Av de etablerade medierna kommer vi att få höra att Agenda 2030 handlar om utrota fattigdomen och rädda miljön.  Det låter vackert, med det finns kritiker. De frågar sig vad som döljer sig bakom talet om enhet och strävan efter att uppnå dessa mål? Vad betyder egentligen "hållbar utveckling"? En del kritiker menar till och med att det döljer en strävan att upprätta en världsregering, ett globalt ekonomiskt system och en världsreligion.
I sin bok Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation ger ekonomen Patrick Wood att det är uppenbart att FN och deras supportrar ser hållbar utveckling som något mer än en väg till en renare miljö. De ser det som en möjlighet till en länge eftertraktad ny ekonomisk ordning, eller en "New World Order".
Även författaren, tv-kommentatorn och långfilmsproducenten Paul Mcguire har varnat för att bakom alla slagord som hållbar utveckling döljer sig FN:s ambitioner att bli en världsregering. Mcguire har tillsammans med pulitzerprisvinnaren Troy Anderson skrivit en ny bok med titeln The Babylon Code. 


"FN frågar inte om lov, man utfärdar ett kommando där hela planeten kommer att bindas till 17 mål för hållbar utveckling och 169 specifika mål för hållbar utveckling som syftar till att radikalt förändra vår värld till 2030. /.../ När FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon talade om 'en dröm om en värld i fred och värdighet för alla' är det ingen skillnad från när kommunisterna lovat folket ett "arbetarnas paradis",skriver Mcguire och Anderson i sin bok. 
Klimathotet oroar allmänheten mer än terrorism och finanskris. Denna oro utnyttjas för den totala omställning av energisystem och industrisamhälle som nu har satts igång. EU utgör genom FN:s klimatpanel den globalt pådrivande kraften i denna process men även vindkraftsindustrin och miljöorganisationer driver på. Många kritiker menar att klimathotet har blivit en sanning som inte får ifrågasättas.  
Sverige är inget undantag. Tvärtom ser vi tydligt hur FN:s agenda verkställs med stor iver i våra kommuner Bloggaren Peter Krabbe skriver: 
"Kommunerna har idag planmonopol/.../ Detta är urgammal svensk rätt grundad på principen om kommunalt självbestämmande./.../Direktiv: Regeringen anser att det är möjligt att begränsa det kommunala självstyret i fråga om bostadsförsörjningen. Om detta genomförs tar Sverige ett stort steg från demokrati mot totalitärt styre. Redan i dag har regeringen möjlighet att besluta om planföreläggande enligt 11 kap. 15-16 §§ PBL för en viss kommun.


Hittills har det mig veterligt inte använts alls, men alla måste veta att dessa ”krigslagar” nu dammas av för att kunna sättas i bruk med kort varsel. Allt detta sker i spåren av Agenda 2030, som syftar till ”en omfördelning av världens resurser”, något som bara kan ske mot bakgrund av en socialistisk grundsyn. Ledorden för en sådan omfördelning är inskränkning av yttrandefriheten och ökad kontroll av individens tankar och handlingar.


Detta införs nu i Sverige i en omfattning som ännu inte kan ses i något annat s.k. civiliserat land. Migrationen är en konsekvens av ett globalt maktspel som är förutbestämt och oåterkalleligt. Men hur många inser att många vardagliga företeelser som inträffar samtidigt i Sverige är en del av samma maktspel, ett maktspel som våra politiker redan tappat kontrollen över-" 
  
Vi ska alla vara världsmedborgare 
Dessa kritiker menar också att vi av etablisemanget har tränats i att se på oss själva som världsmedborgare i en global gemenskapdär nationsgränser bara är av ondo. Och budskapet kablas ut via världens artistelit som sluter upp bakom FN målen. Den 26 september hölls "Global Citizen Festival" i Central Park där bland annat världsstjärnor som Beyoncé medverkade. 
Talet om globalisering och att vi är världsmedborgare är en högst enligt kritikerna medveten retorik. Mäktiga hemliga sällskap och internationella organisationer har under en lång tid drivit på utvecklingen mot en värld där vi alla ser oss som världsmedborgare.


De samarbetar i nätverk som ofta har en mycket begränsad insyn för både journalister och allmänhet. Organisationer som vi sällan eller aldrig får höra något om i media, därför att få journalister granskar dessa jättelika nätverk. Det handlar om väldigt mäktiga organisationer somTriltaterala kommissionen, Royal Institute of International Affairs, Vatikanen, FN, Romklubben, Bilderberggruppen, men även presidenter, premiärministrar, media nätverk, politiker, chefer för internationell företag,  och hela nationer.


Hur många människor känner till vad dessa mål handlar om? Oavsett om vi har kunskap om vad detta betyder för oss, förväntas vi implementera dem i alla delar av världen. Aleksander Gabelic som är ordförande för svenska FN-förbundet skriver : 
"Målen är en stor framgång och alla länder, inklusive Sverige, har en skyldighet att arbeta för deras genomförande. Även kontroversiella frågor som flickors och kvinnors rättigheter finns med efter långa förhandlingar och en process som har varit historiskt öppen. Fortsatt samverkan mellan regeringar, kommuner, frivilligorganisationer och näringsliv krävs för att målen ska uppfyllas." 
En enad värld - en global ekonomi
Ett sätt att "ena" världen är att sluta internationella handelsavtal. Nyligen avslutades förhandlingarna kring  ett av de största handelsavtal som någonsin ingåtts. Trans-Pacific Partnership eller "Obamatrade" som innebär ett stort steg mot den globala ekonomi som FN eftersträvar.


Genom Trans-Pacific Partnership skapas världens största handelsblock. Avtalet har undertecknats av Kanada, Mexiko, Australien, Brunei, Nya Zeeland, Singapore, Malaysia, Vietnam, USA, Japan, Chile och Peru.  
Obama har passat på att lägga in saker i avtalet som han omöjligen skulle fått igenom kongressen. Ledarna för Republikanerna i kongressen gjorde dessvärre allt de kunde för att underlätta för och  driva fram ObamatradeDet blir i stort sätt omöjligt att göra ändringar i detta avtal som berör 40 procent av världsekonomin. 
Sammanfogandet av marknader har  lett till att USA har förlorat miljontals arbetstillfällen när produktionen flyttats till andra länder med billigare arbetskraft. På detta sätt krymper man och förstör medelklassen. Målet är en världsomfattande inre marknad där alla lyder under samma lagar, regler och förordningar. 
En världsreligion 
Du har säkert lagt  märke till hur trendigt det är att påstå att vi alla har samma Gud, det är bara vägarna till Gud som kan se lite olika ut. Fler och fler religiösa ledare går nu ut och proklamerar att de tre stora världsreligionerna, judendom, kristendom och islam alla tillber samma Gud.  Vi rör oss mycket snabbt mot en världsreligion. 


Ett av de senaste exemplen på religionssynkretismen i Sverige utspelades nyligen i S:t Jacobs kyrka, där prästen Ulf Lindgren från Svenska kyrkan bjuder in till en kurs med rubriken "kurs i kristen tro – handlar Koranen om våld och hat eller kärlek och förlåtelse ".


Bland kyrkobesökarnabefann sig bl.a. muslimska konvertiter som ifrågasatte  den bild av islam som presenterades. På frågan om det är samma Gud som Koranen och Bibeln talar om svarar Ulf Lindgren "Ja det är samma Gud" lite senare säger han "det finns olika ansikten på denna Gud" 


Även påven talar allt oftare om att vi alla har samma Gud. Så här sa Påven inledningsvis vid sitt besök i S:t Patricks Cathedral: 
"Jag skulle vilja uttrycka två känslor för mina muslimska bröder och systrar: För det första vill jag sända min hälsning till dem när de firar offerhögtiden. Jag skulle ha önskat att min hälsning kunnat vara varmare. Mina känslor av närhet, mina känslor av närhet inför denna tragedi.Den tragedin som de drabbats av i Mecka. I detta ögonblick försäkrar jag er om att jag ber för er. Jag förenar mig med er alla. En bön till allsmäktig gud, helt barmhärtig."


Orden är noga valda, inom islam använder man ofta uttryck som "the all-merciful one". Påven har uttryckt att han är övertygad om att kristna och muslimer ber till samma Gud.
Att flera krafter verkar för att skapa en världsreligion är tydligt. Lika tydligt som att det pågår ett arbete föra att "globalisera" oss och skapa en "Ny världsordning" Men vet vi vart detta leder oss?
Somliga ser en värld som är enad, utan krig och fattigdom. Andra ser en värld där varje medborgare kontrolleras och styrs av tyranniska teknokrater. 
 
  Av: Maria Brodd Hemmelin  
Källor: http://www.zerohedge.com/news/2015-09-03/2030-agenda-month-un-launches-blueprint-new-world-order-help-pope 
http://www.charismanews.com/opinion/52716-clear-proof-we-re-fast-approaching-a-new-world-order 
www.peterkrabbe.se 
 
 

Comments