Home    

Debatt: Biståndet till den Palestinska myndigheten måste villkoras

Den svenska biståndsstrategin för Palestina och den Palestinska myndigheten (PA) ska enligt den svenska regeringen syfta till att få till stånd en demokratisk, självständig, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat som existerar sida vid sida med Israel i fred och säkerhet.


Men PA:s inställning till den senaste tidens palestinska terrorattacker mot judar i Israel visar att myndigheten motarbetar den svenska biståndsstrategin.


Det som framkommit i palestinsk media är att PA, självaste palestinske presidenten Mahmoud Abbas och hans parti Fatah har varit med och hyllat knivattacker, som de facto utvecklats till en slags självmordsattacker. Abbas har sagt i palestinsk tv: ”Vi välsignar varje droppe blod som har spillts för Jerusalem, som är rent och äkta blod”. Dessutom har nu äntligen svensk media rapporterat om att PA betalar ut löner till dömda terrorister, något som är känt internationellt men som ofta förtigits i svensk media.


En del terrordömda har fått mer än en halv miljon kronor i lön av PA sedan de utfört sina terrordåd mot civila israeler. Det ministerium som har haft hand om utbetalningarna till dömda terrorister och deras familjer har den tredje största budgeten i PA, på runt 88 miljoner kronor varje månad. Den palestinska regeringen förnekar inte heller löneutbetalningarna utan har istället hävdat att det palestinska folkets skattemedel går till terroristerna och inte biståndspengar.


Terrorattackerna och rapporterna om PA:s löner till terrorister har fått en del politiker att reagera. Det amerikanska representanthuset beslöt i oktober att frysa inne det amerikanska biståndet till PA på 370 miljoner US dollar. Från svenskt håll hörs nu även kritiska röster.


Europaparlamentarikern Lars Adaktusson (KD) skriver i Sydsvenskan, att "om den svenska regeringen vill medverka till en stabil och fredlig säkerhetspolitisk situation i Mellanöstern är det dags för utrikespolitiskt ansvarstagande och handfasta krav på den palestinska ledningen".


Riksdagsledamoten Fredrik Schulte(M) har nyligen framfört i en skriftlig fråga till biståndsminister Isabella Lövin att det är oacceptabelt att Sverige betalar ut statsstöd till regeringar som stöder terror. Schulte konstaterar att Sverige omgående måste styra om biståndet till andra humanitära insatser i de palestinska områdena.


Det är glädjande att fler och fler svenska politiker nu vill att biståndet till palestinska områdena ska villkoras och styras om från PA till annan biståndsverksamhet, där pengarna kan användas på ett korrekt sätt för att uppnå målen för biståndsstrategin för Palestina.


Jag och min organisation Perspektiv på Israel har länge drivit dessa frågor. Biståndet bör gå till verkliga insatser för fred och demokrati. Sverige bidrar varje år med 700 miljoner kronor i bistånd till den palestinska befolkningen, varav 40 miljoner kronor i statsstöd till PA.


Vårt land som är en stor biståndsaktör i de palestinska områdena, skulle kunna ställa krav på PA att upphöra med sin hatindoktrinering som den bedriver i palestinska skolor och medier. Den svenska biståndsmyndigheten Sida skulle kunna ta in kompetens från organisationer som Stand With Us, som är en israelisk gräsrotsrörelse som involverar både judar och araber för fred och samexistens.


Samma fredliga samexistens som finns mellan israeliska judar och israeliska araber måste uppnås mellan Israel och en demokratisk och fredlig palestinsk stat. För att det ska bli möjligt så måste Sida och svenska biståndsorganisationer bli seriösa aktörer för fred och samexistens. 


Sida behöver lyssna bättre på organisationer som granskar det svenska biståndet som Perspektiv på Israel och israeliska NGO-monitor som ett flertal gånger framfört relevant kritik till Sida gällande hur det svenska biståndet till de palestinska områdena ser ut.


Det finns många palestinska organisationer som svenska biståndsorganisationer samarbetar med som motsätter sig en judisk stat och det finns fall där de till och med spridit antisemitism.


Hatindoktrineringen och antisemitismen i det palestinska samhället måste upphöra och fredliga aktiviteter som handel och kulturellt utbyte mellan den palestinska befolkningen och israeler behöver få svenskt stöd. PA och PLO måste upphöra att betala ut löner till terrorister. Vår regering och Sida måste kräva det.


Det går inte att bygga varken fred eller en stat på hat. Sverige måste med sin biståndspolitik visa vägen till ett fredligt och demokratiskt Mellanöstern.


Tobias Petersson, ordförande för Perspektiv på Israel
Comments