Home    

En rättsvidrig dom

Ruth Nordström, juristen som företräder barnmorskan i det välkända målet om samvetsfrihet, skriver i fb den 12 november 2015:


”Idag har Jönköpings tingsrätt meddelat dom i barnmorskemålet. För det första vägrar tingsrätten att pröva rätten till samvetsfrihet överhuvudtaget eftersom barnmorskan Ellinor Grimmark ´har en religiös tro.´För det andra anser tingsrätten att det är okej att Värnamo sjukhus ställt upp ett villkor som förbjuder alla anställda att ´offentligt ta avstånd från abort.´ För det tredje anser tingsrätten att diskrimineringslagen räcker för att skydda religionsfriheten. Sammanfattningsvis hävdar tingsrätten att Ellinor Grimmark inte diskriminerats när hon fått yrkesförbud i Sverige, trots akut barnmorskebrist i förlossningsvården. Vi lär överklaga.”


Tingsrätten fastslog i sin dom att barnmorskan Ellinor Grimmark inte diskriminerats av de tre sjukhus i Region Jönköping, som inte ville anställa henne, trots tidigare överenskommelse, när det visade sig att hon av hänsyn till sin kristna tro inte kunde tänka sig att medverka vid aborter. - Hon hade 2014 till Diskrimineringsombudsmannen anmält diskriminering av sin religions- och samvetsfrihet, men fått avslag.


Ellinor Grimmark hade stämt Region Jönköping och begärt skadestånd och ersättning för diskriminering på 140 000 kronor för nekad anställning, återtagande av anställning och indragen studielön under praktik och hade med hänvisning till Europakonventionen även yrkat på allmänt skadestånd från Region Jönköping, eftersom hon ansåg att hennes religions- och samvetsfrihet hade blivit kränkt. I stället för ekonomisk ersättning innebär domslutet att Ellinor Grimmark själv ska betala rättegångskostnader på över 900 000 kronor.


Hon säger till VärldenIdag:


- Har vi något rättssystem i Sverige? Varje lag är på min sida och ändå dömer tingsrätten mot mig.


- Jag trodde innan att vi hade yttrandefrihet i Sverige, men det har jag förstått att vi inte har. Utan den gäller bara om du har samma åsikter som alla andra.


 Grimmarks juridiska ombud Ruth Nordström, ordförande för Scandinavian Human Rights Lawyer, SHRL, har i ett pressmeddelande 12 november 2015 i Freedom of Conscience Human Rights News redogjort för utgången av rättegången och kritiserat denna på flera punkter, med följande avslutning:


”Tingsrätten bedömer endast frågan om Ellinor Grimmark diskriminerats på grund av sin religion och går inte in på Europadomstolens praxis. Det är mycket anmärkningsvärt att domstolen hävdar att frågan om samvetsfrihet endast kunde ha prövats om hon inte hade varit religiös."


Domslutet måste överklagas till Göta hovrätt senast den 3 december. Enligt Ruth Nordström talar mycket för detta. ”Europadomstolen har ända från början varit vårt mål,” säger Ellinor Grimmark till Dagen.”


 


Gullan Malmquist


Källor: VärldenIdag, Dagen, Freedom of Conscience, Human Rights, News 15-11-12
Comments