Home    

Dom där uppe, vi här nere.

Kommunal, Arla, Swedbank. Listan kan nog göras längre. Dom som skor sig på tom etik, käbbel, falska förbindelser, feta löner, fallskärmar och skandaler. Chefer, styrelseledamöter och diverseanställda i den högsta toppen håller varandra kamratligt om ryggen medan folket man är tänkt att företräda går på knäna och gapar efter social rättvisa, trygghet i arbetet och mer pengar i plånboken.


En arbetarrörelse som inte längre företräder arbetarna. Ett koperativ som inte längre företräder bönderna. Var finns moralen? Var finns förpliktelsen? Var finns skammen? Många frågor lär förbli utan svar. Det är bara att inse att vi har institutioner och organisationer i vårt land som inte rimmar med verklighetens folk.


Dags att vakna. Vad händer om Sveriges bönder måste lägga ner sina verksamheter? Vad händer om alla Sveriges Kommunalanställda lämnar sitt fack i ren och skär demonstration? Vad händer då med tryggheten och rättvisan i arbetslivet? Och vad händer med tillväxten och närproduktionen utan våra bönder? Sveriges bönder har det redan tillräckligt snävt och svajigt. Rapporteringar om bönder som fått lägga ner är ständigt återkommande.


Om fackliga organisationer, kooperativ och andra former av företag och organisationer verkligen vill möta upp mot sina gräsrötter så måste man börja från kärnan i problematiken. I dessa fall stavas det etik och moral.


Det är vi mot dom, dom där uppe och vi här nere. Kampen fortsätter. 


 


Adam Salomonsson, krönikör.
Comments