Home    

Vetenskap:Tio i topp – jättar som upptäckts i Nordamerika del II

Det här är fortsättningen på en serie av artiklar vars första del du kan läsa här.


Några av de experter som rapporterat om dessa skelett var Dr. Walter Jones, Moundsville, Alabama (ca 229 cm långa och många på ca 213 cm), Dr. Forrest Clements, ledare för avdelningen antropologi vid Oklahoma universitet (229 cm långt skelett)).


Dr. Donald A Cadzow, Cambridge universitet (226 cm långt skelett funnit i Pittsburgh med många andra stora skelett med anatomiska avvikelser, enligt uppgift). Dr. Byron Cummings, chef för avdelningen arkeologi vid Arizona universitet, betraktad som ”Dekanus av Sydvästerns arkeologi.” (åtskilliga skelett var över 244 cm).


 


Thomas Wilson intendent vid förhistorisk antropologi, Smithsonska (identifierade ett 244 cm långt skelett med massivt käkben), W.J. Holland, intendent vid Carnegiemuseet (grävde upp ett över 244 cm skelett i Pennsylvania, enligt rapporter i många vetenskapliga tidningar inklusive Scientific American).


 


Högar i Iowa, 1897 – närmare 230 cm långt skelett.


Denna rapport från The Worthington Advance (18 november 1897) beskriver Smithsonska institutets avdelning för östliga gravhögar och citerar direktorn för dåvarande byrån för etniologi, John Wesley Powell. Nedanstående bild medföljde nyhetsrapporten.


 


”Det är en officiell uppgift att när vetenskapsmännen grävde ut en gravhög i Iowa fann de ett jätteskelett, som enligt aktuell mätning beräknas ha varit sju fot sex tum då denne individ levde. Benen hade smulats sönder till damm när de utsattes för luft.”
 


 


7. Steelville, Missouri, 1933 – ca 244 cm långt skelett.


Som ”Search for the Lost Giants” visar, utforskade Jim och hans medforskare James Clary följande berättelse som hade denna överskrift:

”En forntida ozarkjätte uppgrävd nära Steelville. Märklig upptäckt av en pojke som sökte sina pilar, ger denna stad i Missouri en fångande mystik att betänka.” 


Från The Steelville Ledger (11 juni 1933):

”...han ställde upp hela skelettet av en 8 fots jätte. Detta gräsliga fynd fördes till Dr. R.C.Parker här och sträcktes ut med sin enorma längd i en korridor på hans kontor där det har blivit kvar och utgjort det mest häpnadsväckande utställningsobjektet någonsin för allmänt påseende.” 


Medan mikrofilmen granskades på Steelvilles bibliotek, upptäcktes tre rapporter om fyndet, inklusive fotot som visar Les Eaton, en man på 6 fot som lagt sig ner bredvid 8-fot-skelettet (dvs ca 244 cm) i Dr. Parkers kontor.


 


Figur 9: Les Eaton på golvet bredvid det ca 244 cm långa skelettet.


 


The Steelville Ledger rapporterade att skelettet hade packats ihop och skeppats över till Smithsonska institutet, för att sedan aldrig höras av mera.


 


6. Miamisburg, Montgomery County, Ohio – 8 fot 1.5 tum skelett


Gravhögen I Miamisburg anses ha byggts av adenakulturen någon gång mellan år 1000 och 200 före Kristus. Det är den största konformade gravhögen i Ohio, en gång i tiden nära 70 fot hög (som en sjuvånings byggnad) och 877 fot i omkrets. Hugh utforskade den här platsen i september 2012 och efter att ha talat med några forskare vid den lokala historiska fyndplatsen, fann han att det fanns andra skelettlämningar rapporterade från det angränsande området.


 


Figur 10: Gammal illustration av Miamisburgs gravhög.


Många skelettlämningar grävdes upp ur högen, inklusive ett gigantiskt käkben och ”ben av ovanlig storlek,” men det var upptäckten en halvmil därifrån som blev en nationell sensation och som det rapporterades om i The Middletown Signal den 17 januari 1899, med rubriken: ”Ben från förhistorisk jätte funnen nära Miamisburg”: 


”Skelettet av en jätte funnet nära Miamisburg är mycket omdiskuterat, inte bara bland de nyfikna och alfabeterna, utan bland världens vetenskapsmän. En manskropp så gigantisk att dess like inte har förekommit i mänsklighetens historia, har hittats i Miami Valley i Ohio. Skelettet beräknas ha varit en man 8 fot och 1,5 tum lång..”


 Professor Thomas Wilson, intendent vid förhistorisk antropologi, Smithsonska institutet, sa följande efter att ha undersökt fyndet: ”Skallens äkthet är otvivelaktig. Också dess forntida ursprung – enligt vad jag själv vet har åtskilliga sådana kranier upptäckts i gruppen av gravhögar i Hopewell, Ohio. Käkarna var utstående och ansiktsdragen anmärkningsvärt grova.”
5. San Diego-jätten, 1895 – ca 254 cm lång mumie.


 Denna fascinerande upptäckt berättar om en mumie funnen i San Diego (som för närvarande anses vara en bluff.) Så låt oss ta en närmare titt, eftersom det finns några intriger och motsägelser i den här populära historien. Den första rapporten presenterades 1895, med underrubrikerna:


 ”Nio fots längd” - ”Troligen indian från Californien” – ”Måttens äkthet autentiska” - ”Andra stora män och kvinnor i fakta och fabel som är berömda jättetyper. ”Vid mätning visade det sig att längden var 8 fot 4 tum och blev ”noggrant inspekterad och mätt av professor Thomas Wilson, intendent i avdelningen för förhistorisk antropologi, Smithsonska institutet, och av andra vetenskapsmän.” 
Comments