Home    

Vetenskap: Nytt hopp att stoppa malariaparasiters resistens mot medicin. 

En ny upptäckt kan förebygga  resistans mot  de malariamediciner som används vid massvaccinationer, och därmed effektivisera malariabehandlingen för 3.2 miljarder människor i riskzonen. 


Tidningen Science publicerade den 14 april en forskningsrapport gjord av Professor Geoff McFadden, Vanessa Mollard och Dr Dean Goodman. De nya rönen beskrivs av forskarlaget som en ”genetisk fälla”.


Teamet undersökte malaria parasitens livscykel och utveckling under en sexårs period och undersökningarna visade att vissa parasiter i sin tidiga utveckling skapade en genetisk mutation som skyddade dem mot malariamedicin,  men att de ändå dog av den slutligen. 


 ”Vårt resultat är mycket intressant, säger McFadden som är professor vid School of Biosciences vid Melbourne Universitet, eftersom parasiternas resistans mot medicin hade förstört våra möjligheter att begränsa malarian. En speciell genetisk mutation skapade resistansen inom vissa parasitgrupper och idag vet vi hur medicinen så småningom dödar dem i myggorna. Resistans är därmed inte längre ett hot, eftersom den har svårt att sprida sig”.


Forskarna studerade en modell-stam av malaria för gnagare och en dödlig mänsklig malariavariant för att kunna förhindra spridning via myggor av resistenta parasiter, och därmed förebygga ny smitta av människor. Medicinen de använde, atovaquone, förhindrar nämligen produktionen av en viktig typ av energi som parasiten behöver vid tillväxt. 


Teamet, undersökte miljarder parasiter som normalt infekterar tusentals myggor. Forskarna fick stöd i sitt arbete från medlemmar från Indonesia's Eijkman Institutet och Hasanuddin Universitet, Japan's Jichi Universitet, Nagasaki and Tokyo Universitet, och i US Johns Hopkins Universitetet.


Atovaquone som introducerades 2000 är en malariamedicin som kan ges till gravida kvinnor och barn. Den är därmed säker att användas vid massvaccination, men fasades ut när man upptäckte resistens. 


”Vi är den första gruppen av forskare som studerat den resistenta parasiten genom hela dess livscykel, för att förstå hur resistens utvecklas och hur den förs vidare. Vårt kommande projekt är att undersöka resistens i Kenya och Zambia, där vi ska göra fältstudier”.


Anna Emdenborg 


 Comments