Home    

Utrikes: Ökande antal muslimer som konverterar till kristendom i Österrike


Mer än hälften av konvertiterna under 2016 har varit muslimer. 83 vuxna har blivit antagna till dop och därpå följande konfirmation inom den katolska kyrkan.


Siffran har ökat med en tredjedel sedan 2015. Man beräknar att antalet kommer att öka ytterligare under 2017 på grund av det stora antalet asylsökande.


Vuxendop med konfirmation tar oftast ett år eller mer att genomgå för alla som konverterar till katolicismen. De flesta asylsökande som övergår till kristendom kommer från Syrien, Afghanistan och Iran.


Michael Wik


 


Källa: Catholic Herald

Comments