Home    

Den palestinska myndighetens miljardsvindel

 Palestinian Media Watch rapporterar om hur den palestinska myndigheten svindlar givarländerna, dit Sverige stolt räknar sig, genom att falskt hävda att de har slutat betala löner till terroristfångar i Israel. Mer än en miljard dollar om året kammar de in i utländskt bistånd årligen.


2014 meddelade de palestinska myndigheterna att lönerna till palestinska terroristfångar i Israel inte längre skulle betalas av de palestinska myndigheterna, utan de skulle istället betalas av PLO.


Även trots att PMW vid tiden varnade för att de palestinska myndigheterna bara sade detta som ett spel för gallerian, så svalde USA och EU betet med hull och hår och fortsatte att betala ut över en miljard dollar årligen.


PMW:s rapport citerar många officiella palestinska källor och uttalanden av myndighetspersoner, som visar att de palestinska myndigheterna bryter mot USA:s och EU:s förtroende.


Alla dessa palestinska källor pekar på att the PA Ministry of Finance fortsätter att ta beslut om och fortsätter vara finansiären för de pengar som betalas ut till terroristfångarna.


”Betalningarna må komma från PLO, men pengarna är fortfarande de palestinska myndigheternas pengar.” PMW efter att ha spårat pengarna.


 Bakgrund:


2011: PMW avslöjade att de palestinska myndigheterna betalar höga löner till fängslade palestinska terrorister i Israel, bland dem mördare som avtjänar flera livstidsstraff.


2012-2014: Västerländska givarländer fördömde dessa betalningar och hotade med att dra in fondmedlen om inte de palestinska myndigheterna mötte upp till kraven och slutade betala löner till fängslade terrorister.


Augusti 2014: De palestinska myndigheterna hävdade att de fogat sig efter det internationella trycket och meddelade att de hade släckt ned PA Ministry of Prisoners' Affairs, och att löner till fångar inte längre skulle betalas ut av PA, utan av det nyligen för ändamålet bildade PLO Commission of Prisoners' Affairs.


Det nya PLO Commission är identiskt med det gamla PA Ministry of Prisoners' Affairs i allt utom namnet. Kommissionen och löneutbetalningarna till fångar förblir under ”övervakning” av the Palestinian presidency” dvs. Mahmoud Abbas.


PA Minister of Prisoners' Affairs blev direktör för PLO Commission of Prisoners' Affairs.


2014-2016: Västländerna accepterar de palestinska myndigheternas försäkring att PA har slutat betala ut löner till terroristfångar. Västländerna fortsätter att ge utländskt ekonomiskt bistånd till PA.


Roger M. Klang, fritt översatt efter Palestinian Media Watch-källan
Comments