Home    

Ekonomi: Kina fortsätter att skapa tillväxt grundat på lån

Stålindustrin är en av de sektorer som är tungt belånade, har överkapacitet och går med förlust. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


George Soros liknar den tungt skuldsatta kinesiska ekonomin med USA:s situation för åtta år sedan, innan finanskrisen. Han menar att en kris är oundviklig, rapporterar Bloomberg. 


Soros tycker också att kredittillväxtsiffrorna från mars (362 miljarder dollar) ska ses som en varningsmarkör. Det här indikerar att regeringen fokuserar på tillväxt istället för att hantera sin kreditsituation.


– Det mesta av bankernas pengar behövs till de dåliga lånen, för att hålla liv i företag som går med förlust, sade Soros.


IMF uppskattar att de kommersiella bankerna har lånat ut 1,3 biljoner dollar i lån till företag där låntagarna kommer att ha svårt att betala tillbaka.


Störst risk finns inom fastigheter, tillverkning, detaljhandel och partihandel, gruv- och stålsektorn, sade IMF. Dessa branscher har både hög belåning och en hög andel av företag som går med förlust.


Kinesiska företag (i Shanghai och Shenzhen) genererar rörelseresultat som är två gånger räntekostnaderna idag, jämfört med sex gånger räntekostnaderna 2010, enligt data sammansatt från Bloomberg.


Fitch menar att situationen riskerar att spåra ur, att landet behöver strama åt kreditvillkoren för att främja bättre allokering av kapital, men att det skulle kunna utlösa en kris, med tanke på rådande makroekonomiska förhållanden.


– Ett skrämmande faktum … är att det krävs mer skuldsättning för att skapa BNP-tillväxt idag än vad det gjorde för fem eller tio år sedan, sade Hufbauer Peterson från Institute for International Economics in Washington till Radio Free Asia.


Publicerat med rättigheter från Epoch Times Sverige
Comments