Home    

Politik: USA:s biträdande försvarsminister Robert Work säger: ”Vi hjälper våra vänner”

Den amerikanska statssekreteraren Robert Works och statsekreterare Jan Salestrand på det svenska försvarsdepartementet var på tisdagen värdar för ett möte i Stockholm med kollegor från de nordiska och baltiska länderna.


”Vilken som helst attack mot Sverige skulle vara någonting som USA skulle vara extremt oroat över.., och, jag kan inte tala om hypotetiska fall, men detta är den typ av sak där USA hjälper sina vänner över hela världen, och det beror bara på; hur kan vi bäst göra detta?”


”Gotland är ett stycke nyckelterräng. Vi skulle vara mycket intresserade av vad som händer där i händelse av en kris”, fortsätter biträdande försvarsminister Robert Works.


Hur ska USA då hjälpa oss, och kan de hjälpa oss i tid? Det råder inget tvivel om att så länge som Baltikum kan räkna med amerikansk hjälp så kan Sverige räkna med ett amerikanskt intresse för att använda vårt territorium.


Det innebär ironiskt nog att även Ryssland har intresse av att använda sig av vårt territorium. Ur det förhållandet blir det en kapplöpning om svenskt territorium. Detta har traditionellt varit det starkaste argumentet för svensk neutralitetspolitik. Men då krävs det att vi kan kontrollera vårt eget territorium och det kan vi inte idag.


Fakta 1. Alla parter vill behärska Gotland för att kunna placera luftvärn med lång räckvidd (160+ km för amerikanska Patriot PAC-2 upp till och med 400 km för ryska S-400, men från ungefär grovt räknat 150 km avstånd blir jordens horisontkrökning ett problem om inte innan) och kustrobotbatterier i centrala Östersjön. Om Ryssland kontrollerar Gotland så kan USA svårligen återta Baltikum.


Fakta 2. Amerikanska flygstridskrafter behöver 2-4 dygn innan de kan vara i Norge. Marina styrkor behöver 8-14 dygn och gröna styrkor behöver 1-2 månader på sig att nå svensk hamn på svensk mark.


Fakta 3. USA fyrdubblar fram till nästa år sin militära budget för Europa för att garantera Nato-medlemmar skydd efter Rysslands angrepp på Krim och Ukraina. Men stödet kan komma att dras tillbaka med Donald Trump som president. Ve den som inte står beredd då.


Svaret på om USA hinner deployera styrkor beror alltså på vad det är för vapenslag vi förväntar oss ska hjälpa oss, och vilken del av Sverige det rör sig om. Jakt- och attackflygförstärkningar skulle i princip kunna hinna hit innan veckan är över. Men då har vi kanske inte kvar några relevanta flygbaser med tanke på att vi sannolikt blivit bekämpade.


Det som eventuellt skulle göra någon skillnad på öjn (Gotland) är framförallt målinmätningsförmåga till målinmätning av mål för kryssningsrobotar. Det senare kräver nog kompatibilitet på vissa områden, eftersom vi förmodat är den enda parten som kan koordinatbestämma efter karta, och denna information ska sedan kunna länkas och tillnyttogöras av en plattform med kryssningsrobotar, som befinner sig t.ex. i Skagerack.


I Norrland blir våra flygbaser sannolikt också bekämpade. Men möjligen så är järnvägsförbindelsen mellan norska Trondheim, där USA har förhandslagrat materiel i olika bergrum, och Luleå intakt alt. kan repareras snabbt.


Göteborgs hamn kan användas, men Ryssland kan hota med att minera den. Oavsett om de gör verklighet av hotet eller inte så kommer man inte våga använda hamnen innan man har minsökt.


Om finska armén håller ut i drygt 3 veckor så hinner en tung amerikansk mekaniserad brigad med samtlig utrustning och personal, utöver de stridsfordon som kan tänkas finnas förhandslagrade i sammanlagt 8 förhandslager i Trøndelagsregionen, ta sig till Norge med transportflyg och därifrån vidare till Norrland via järnvägen.


Men det finns ingen anledning att anta att järnvägen förblir intakt hela vägen. Fast hela vägen kanske inte behövs.


Men Gotland tycks förlorat så länge som vi inte har en 5 000 hungriga amerikanska hjärtan på öjn permanent. Pest eller kolera, det är bara att välja!


Men vi kan försvara öjn själva, åtminstone så länge som vi har permanenta baser på ön, luftvärn, mekaniserade förband, Nationella Skyddsstyrkor, ett par UAV-kompanier för att förstärka signaleffekterna och målinvisa, och ett kustrobotregemente.


 Amerikanarna behöver förmodat urlasta på den svenska västkusten, inklusive vid Landvetter flygplats, och transportera materielen på land österut för att lasta ombord samma tunga materiel på civila RORO-färjor vid ostkusten.


Därför så är det en intressant samtida artikel på SR;Ekot i dagarna om att Norrköpings hamn AB tänker bygga ut för en miljard kronor, för att säkra hanteringen av allt större godskapacitet i framtiden. Den nya Pampushamnen beräknas stå klar först 2023. Finansieringen ska inte bekostas via skattsedeln.


USA protesterade nyligen mot att ryskt stridsflyg flög mycket nära en amerikansk jagare på internationellt vatten i Östersjön. Robert Work kallar den ryska handlingen för mycket oprofessionell.


Vi har gjort klart för Ryssland att vi anser att deras handlande är väldigt, väldigt provokativt och farligt för att det kan leda till missförstånd, säger han.


Även till exempel svenskt stridsflyg har, enligt försvarsmakten, fått IR-facklor fällda på sig så att de studsade på plåten. Om en IR-fackla hade sugits in i turbinen så hade planet kraschat.


USA:s president Barack Obama aviserade redan 2014 utökad amerikansk militär närvaro i östra Europa och Centraleuropa. USA:s försvarsdepartement Pentagon presenterade också nyligen mer detaljerade planer inom ramen för initiativet. Något som skapat irritation i Ryssland.


USA försöker samtidigt försäkra sig om att inte eskalera spänningarna, enligt Work.


”Vi vill fortfarande ha möjligheten att arbeta tillsammans med Ryssland och samarbeta kring aktiviteter av ömsesidigt intresse.”


Roger M. Klang


Källor:


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6419763


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6420015


http://www.helagotland.se/nyheter/in-utrikes/ryssland-ska-avskrackas-12633458.aspx


http://www.vt.se/nyheter/ryssland-ska-avskrackas-om4112206.aspx


http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22707897.ab


 
Comments