Home    

Eutanasipatienters organ eftertraktade

 


 


Holland och Belgien var först i Europa med att införa laglig dödshjälp som till en början endast riktade sig till obotligt sjuka, i de flesta fall cancersjuka. Men med tiden har allt fler har fått dödshjälp av andra skäl.


På senare år har personer med bland annat blindhet, depression, ångest efter misslyckad könskorrigering och tinnitus beviljats eutanasi. En utveckling, som fått flera tidigare förespråkare för dödshjälp att byta sida.


Till exempel etikern Theo Boer, som numera varnar för de vaga eutanasilagar, som han menar att vem som helst kan tolka till sin fördel i hemlandet Holland.


Nu argumenterar flera holländska och belgiska läkare för att sjukvården bör dra nytta av den växande skaran icke-cancersjuka, som idag utgör mer än en fjärdedel av patienterna.


I en hårt kritiserad artikel, som nyligen publicerats i Journal of Medical Ethics, efterlyser de reformer, i syfte att förenkla för organdonation i samband med eutanasi.


Organdonation efter eutanasi förekommer idag i regionen, men i mycket liten skala.


Vill skippa utredningar och 'no touch'                                                                                    


I artikeln konstateras att organdonation efter eutanasi, blivit alltmer accepterat i de båda länderna och att fler bör ha möjlighet till detta. 


Författarna föreslår bland annat att dödshjälp i Holland ska betraktas som 'naturlig död' i och med att dödsfallen då inte längre behöver utredas.


I Belgien, menar de att det räcker en läkares närvaro vid konstanterande av dödsfall, istället för tre, som idag.


De fem kollegerna anser dessutom att eutanasi bör kunna utföras i direkt förbindelse med behov av organ och att regeln som säger att donation under inga omständigheter får orsaka eller påskynda döden är onödig i de fall då patienten själv väljer att dö.


Vidare kan de tänka sig att skippa 'no touch' tiden på fem minuter, samt utforska möjligheten att plocka levande organ ur kroppen redan efter sedering.


Etik


Motståndare till dödshjälp uttrycker oro över de tankegångar som framförs i artikeln, vars föreslagna förändringar innebär att det rättsliga skydd som är tänkt att minimera risken för att personer som överväger eutanasi, utsätts för påtryckningar av läkare eller släktingar, lyfts bort.


Svensk forskning


I Sverige har det på senare år blivit tillåtet att avstå från eller avsluta livsuppehållande behandling(vilket inte faller under begreppet dödshjälp) till följd av ett nytt sätt att tolka lagen, som i sin tur lett till ändrad praxis, enligt Anna Lindblad på Karolinska Institutet.


Hennes forskning från 2013 visar att de flesta svenskar idag har en positiv inställning till dödshjälp i form av assisterat självmord. Läkarkåren var dock då, för tre år sedan, till större delen skeptisk.


Lena Söderqvist


Källor: Daily Mail, Karolinska Institutet, Bioethics Research Library


Läs mer i samma ämne: 


Fler och fler holländare hävdar sin rätt till dödshjälp


Belgiska läkare beviljar 24-årig deprimerad kvinna dödshjälp


Eutanasirörelsen i USA vill åt de etniska minoriteterna


 
Comments