Home    

Vetenskap: Mer bevis för dold grav i Tutankhamons gravkammare

Faraon Tutankhamons sarkofag står tom i gravkammaren efter att mumien placerats i en glasurna. Nu verkar man ha hittat nya spännande fynd i den berömda gravkammaren. (Foto: Cris Bouroncle /AFP/GettyImages)


Vissa har ifrågasatt motivet och sanningshalten i det sensationella påståendet, men vid en presskonferens i Egypten har man tillkännagivit att nya skanningar visat metall och/eller organiskt material inuti den dolda kammaren, vilket stödjer Zaazous påstående om att det finns ytterligare en grav inuti kammaren.


– Vi vet inte om det är Nefertiti eller en annan kvinna i gravkammaren, men den är full av skatter, sade Zaazou enligt ABC.


– Det kommer att bli en ”big bang”, 2000-talets upptäckt.


Enligt Discovery News sade ministern för antikviteter Mamdouh al-Damaty vid en presskonferens att man i den senaste studien upptäckt dörrar, som kan förmodas vara entréer, till de håligheter som identifierats i Tutankhamons grav. Han ska också ha sagt att metalliska och organiska material som påvisats med hjälp av skanner ger starka indikationer på att det finns ytterligare en grav.


Undersökningar i Tutankhamons grav


Egyptens antikvitetsministerium påbörjade den 4 november en högteknologisk analys inuti Tutankhamons grav, efter att infraröd skanning av murarna i graven visat ett område med högre värme, vilket tyder på att det finns en dold kammare.


Skanningen utformades för att testa arkeologen Nicholas Reeves teori om att Tutankhamons grav innehåller två gömda kammare, och att en av dem är drottning Nefertitis sista viloplats.


Enligt ministeriet visade skanningen att det med 90 procents sannolikhet finns något bakom murarna.


Det var efter en noggrann undersökning av organisationen Factum Artes skanningar av de konstnärliga verken på väggarna i graven som Reeves började misstänka att det fanns dolda kammare i Tutankhamons grav. Reeves noterade sprickor som han trodde tydde på två förseglade dörrar i gravens norra och västra väggar.


Vad finns i den hemliga kammaren?


Enligt Reeves var Tutankhamons grav inte färdig när han oväntat dog som tonåring år 1332 f.Kr. Därför begravdes han hastigt i drottning Nefertitis grav. Nefertiti var farao Akhenatons viktigaste fru, men Akhenaton tros ha fått Tutankhamon med en annan fru.


Reeves tror att man när man byggde Tutankhamons grav flyttade delar av Nefertitis grav; att en del av sakerna i hennes grav övertogs, liksom en del av utrymmet.


Egyptens antikvitetsminister al-Damati hävdar emellertid något annat. Enligt AFP tror Damati att mumien som är begravd i Tutankhamons grav snarare är Kiya, en fru till faraon Akhenaton.


Under sitt besök sade Zaazou att det också funnits en annan teori om att kammaren kunde vara helt tom. Han försäkrade dock att denna teori nu visat sig vara felaktig.


– Den är inte tom. Den är full av skatter. Det kommer att bli ett historiskt ögonblick, sade ministern enligt ABC.


Discovery News rapporterar att nya skanningar ska genomföras i slutet av mars för att rekonstruera den exakta storleken på kamrarna.


Antikvitetsministern har sagt att man har planer för ett flertal steg i den pågående undersökningen i Tutankhamons grav.


– Det är en återupptäckt som kan leda oss till århundradets upptäckt, sade al-Damaty.


April Holloway


 


Återpublicerat och översatt med tillåtelse av Ancient Origins. (Översättningen gjord av Epoch Times Sverige).


Läs originalet på Ancient Origins.


 Comments