Home    

De marina sjöfartslederna ska rustas upp för 54 miljoner kronor

 


Upprustning i Ost och Väst


Upprustningen sker från Strömstad på västkusten upp till Haparanda på ostkusten.


Anledningen är att Försvarsmakten vill motverka telekrigföring mot oss, genom att en tänkbar fiende stör ut GPS-mottagningen på våra marina fartyg, och ge oss ett ofta fullgott alternativ till GPS.


GNSS (GPS)


Ett rymdbaserat GNSS (Global Navigation Satellite System) typ det amerikanska GPS-systemet sänder med en effekt på endast 50-300 milliwatt och en GPS-mottagare kan då lätt störas ut. GNSS-satelliter går i ett rutnät runt jorden på cirka 20 000-21 000 km höjd och ofta blir dessutom spridningen ett problem. Liksom ringarna på vattenytan när man kastar en sten på vattnet blir svagare och svagare ju längre ut från epicentrum man kommer, så blir också GPS-sändarens signaler svagare av spridning.


Moderna militära rymdbaserade GPS-sändare kan rikta energin i en punkt-stråle mot ett bestämt och avgränsat område på jorden och spridningen blir därmed ett mindre problem. Inom området kommer den mottagna signaleffekten att kunna ökas med 20 dB.


MIL GPS-mottagare är robustare dvs. svårare att störa ut och anpassade för ändamålet. Den senaste militära versionen av amerikanska GPS-satelliter kallas för block IIR-M.


Militär GPS kräver specialkretsar i mottagaren och kryptonycklar.


GNSS-mottagare analyserar 3 signaler från olika satelliter, och räknar ut hur lång tid det har tagit för varje signal att nå mottagaren. Mottagaren kan sedan utföra en trilaterationsberäkning, som är en 3D-motsvarighet till triangulering på en karta, för att exakt lokalisera positionen. För bestämning av altituden måste man ha signaler från minst 4 satelliter. Det krävs en konstellation på minst 24 satelliter för att åstadkomma ett globalt system.


Inventering


100 av militärens sjöfartsleder ska inventeras, iordningställas och framtidssäkras. Samtidigt ska 300 sjöfartsleder skrotas.


Sjöfartslederna utgör den basala förmågan och GPS utgör då en redundans eftersom den kan släckas ned. Men det är inte så lätt som man tror att reglera det öppna civila GPS-systemet så att man kan stänga av det för bara en av aktörerna.


Sjöfartslederna kommer att ge möjlighet till optisk sjönavigering med fasta referenser, enligt Daniel Lindblad på Sjöfartsverket. Det betyder sannolikt att sjöfartslederna kommer att kunna ses okulärt som fasta punkter längs en sjöfartsled, alltså inga tekniska nymodigheter. Det i sin tur innebär att det inte går att störa ut dessa navigationshjälpmedel.


 


Roger M. Klang


Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6417155
Comments