Home    

Libanons kristna hotas av islamister


Saad Hariri, saudisponsrad sunnimuslimsk politiker i Libanon, bjöd nyligen in alla libanesiska partier till sitt kontor för att skriva på ett dokument där man bekräftar att Libanon är en arabisk stat. På bilden syns Saad Hariri (höger) tillsammans med den nu bortgångne saudiske kungen Abdullah 2014.


De omvälvningar som skett i Libanon på sistone, har gjort kristna i landet mycket oroliga för att deras existens som arvtagare och ättlingar till de första kristna är hotad.


Kristna i Mellanöstern står inför ett gigantiskt folkmord – liknande det folkmord på kristna som följde på den islamiska erövringen av Mellanöstern på 600-talet.


Islamiska jihadistgrupper hotar libanesiska kristna och kräver att de ska underkasta sig islam. Libanons kristna, ättlingar till de arameiska syriakerna, var i majoritet i landet för bara 100 år sedan.


Kravet på att kristna ska konvertera till islam är ett av flera dekret som utfärdats av Islamiska staten och andra islamiska grupper som gömmer sig i den bergiga gränsregionen mellan Syrien och Libanon.


Saad Hariri, saudisponsrad sunnimuslimsk politiker och son till den mördade premiärministern Rafik Hariri, bjöd nyligen in alla libanesiska partier till sitt kontor för att skriva på ett dokument där man bekräftar att Libanon är en arabisk stat.


Arabisk stat är lika med islamiska lagar, så är det med alla medlemmar av Arabförbundet. Varför är det så viktigt för Hariri eller den sunnitiska och islamiska världen att Libanon ska ingå som en arabisk stat, och ge upp sitt nuvarande namn som enbart libanesisk stat?


Och varför vill arabländerna, däribland Palestinska myndigheten, inte erkänna Israel med sin 80-procentiga judiska majoritet, medan man samtidigt försöker tvinga definitionen arabstat på Libanon – vars befolkning till 35 procent består av icke-arabiska kristna?


Det finns uppskattningsvis en miljon syriakiska maroniter kvar i Libanon, samt ytterligare runt 700 000 kristna tillhörande andra kyrkor. Dessutom lever över åtta miljoner syriakiska maroniter utspridda över världen.


Dessa åtta miljoner kristna har flytt genom århundradena på grund av förföljelse från muslimer, som ofta stått som segrare i det kristna urhemmet. Libanon har aldrig varit helt arabiskt eller muslimskt.


Men detta är alltså det steg som Saad Hariri vill ta – via en mildare taktik för att genomföra IS expansionistiska ideologi, och bakom en modern, moderat och sekulär sunnitisk front.


Hariris begäran avslöjar vad den islamiska världen har för planer för Libanon, Israel och i slutändan även Europa och USA. Världssamfundet måste skydda kristna, judiska och andra minoriteter i Mellanöstern.


Både Libanon och Israel måste förbli hemländer för förföljda minoriteter i Mellanöstern – ett kristet hemland i Libanon och ett judiskt hemland i Israel. Länderna är sammankopplade geografiskt, och bör hjälpa varandra ekonomiskt, och snart har man kanske ett fredsavtal som skulle kunna utgöra en fredlig bro för kultur och mänskliga rättigheter mellan Väst och Öst.


Bashir Gemayel, den berömde libanesiske kristne maronitiske ledaren som mördades efter att ha valts till president 1982, varnade Väst under inbördeskriget i Libanon.


Han menade att om de islamiska styrkor som bekämpade de kristna vann, skulle de fortsätta sitt krig mot västvärlden – vilket man de facto gör just nu.


Avsikten med det avtal som det sunnitiska ledarskapet lagt fram är uppenbarligen att förvandla Libanon till ytterligare en officiellt arabisk-muslimsk stat. Målet är att köra över ursprungsbefolkningens rättigheter, precis som man gjort med de kristna kopterna i Egypten och de arameiska syriakiska kristna i Irak.


Ursprungsbefolkningen i Libanon är de arameisk-feniciska kristna – särskilt maroniterna – som fortfarande bevarar syriakiska (språket Jesus talade) som sitt heliga språk. Hela 95 procent av Libanons byar har fortfarande syriakiska arameiska namn. Islam och det arabiska språket kom sent till Libanon från den arabiska halvön, efter 600-talet.


Hariris dröm kan också få stöd av det shiitiska muslimska partiet Hizbollah: Både sunniter och shiiter är muslimer. Nästa steg blir att begära att den libanesiska konstitutionen ändras, så att landet styrs av sharialagar, i likhet med många andra arabiska och islamiska länder, däribland Palestinska myndighetens framtida Palestina.


Artikel 4 i PMs förslag till konstitution för en framtida palestinsk stat slår fast: "Principerna i islamisk sharia ska vara den främsta grunden i lagstiftningen."


Införande av islamisk sharialag innebär muslimsk överhöghet och kontroll över den arameisk-kristna befolkningen. Om denna islamiska ideologi, implementerad i massor av länder, inte är rasism – vad är då rasism?


Varför är den fria världens kyrkliga och sekulära ledare tysta och demoniserar uteslutande Israel – för att landet skyddar sig mot detta hot och denna ideologi?


"Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria." Libanons kristna och hela Mellanöstern kan rädda sin existens endast genom att ta till sig denna heliga mening.


 Shadi Khalloul


Shadi Khalloul är ordförande för det Arameisk-kristna förbundet i Israel, representant för Israels arabisktalande kristna och kandiderar till det israeliska parlamentet.


Publicerad med rättigheter från Gatestone.   


 Comments