Home    

Debatt: KD står inte för kristen etik

Alf Svensson talar i Dagen 14/6 om vikten av att våga tala om kristen etik och efterlyser ett
frimodigare framhävande av kristna värderingar. Han nämner som exempel på detta
människolivets okränkbarhet. Allt detta är helt riktigt.

I ett historiskt perspektiv kan vi se att när när Vite Krists läror segrade över den råa och
grymma hedendomen förändrades livet här uppe i Sverige. Sederna mildrades och våldet
trängdes tillbaka undan för undan. En ny respekt för livet framträdde. Tydligast märktes detta i att barnamord förbjöds.

Men i och med 1900- och 2000-talets avkristning har utvecklingen gått tillbaka. Frukterna av
den kristna etikens övergivande har inte uteblivit i samhällslivet. Barnamorden kom tillbaka.
Ca 35 000 ofödda små människor dödas nu årligen på abortklinikerna. Den fria aborten har
drivits igenom i kampen för kvinnans fri- och rättigheter. Men Gud har aldrig gett kvinnan
(med eller utan närståendes påtryckningar) frihet eller rätt att döda sina barn. Respekten för
livet försvinner i samma takt som den kristna etiken.

KD var under första hälften av sin historia tydliga abortmotståndare. Man hävdade den kristna etiken och människolivets okränkbarhet. Under Alf Svenssons och sedan också Göran
Hägglunds tid som partiordförande förändrades detta, så att man numera står bakom svensk abortlagstiftning. Därför skorrar det mycket falsk att höra Alf Svensson tala om vikten av den kristna etiken.

Om Sverige ska ha någon framtid som ett civiliserat land måste den kristna etiken återinföras
på allvar och inte bara hävdas som tomma floskler. Det tydligaste mätinstrumentet för grad av civilisation är hur vi behandlar och vilket skydd vi ger de minsta och svagaste.Lars Borgström, styrelsemedlem Kristna Värdepartiet
Comments