Home    

Roger M. Klang: "Varning för att pressa ned kronan, det kan ge studseffekt!"

 
 

Bakom den nedpressade kronan ligger Riksbanken som vill nå målet med två procents inflation.


Enligt SEB:s beräkningar är kronan undervärderad med 20 procent mot dollarn och så mycket som 35 procent mot japanska yen.


Källa SR;Ekot


 


Gå inte på den gamla klyschan om att alla ekonomiska kriser är globala. Den är motbevisad vid minst två tillfällen i historien. Om krisen enbart är inhemsk likt Sveriges kris på 1990-talet, då kronan var undervärderad enligt dåvarande (s)-ledaren Ingvar Carlsson så kan det hända att kronans värde tillåts falla för stunden av de utländska valutaspekulanterna typ vid den aktuella tidpunkten 1992.


Bl.a. multimiljardären i dollar, ungerskamerikanen George Soros försökte 1994 spekulera omkull den svenska kronan genom att köpa vid rätt tidpunkt och sälja vid rätt tidpunkt upprepade ggr i varje av Soros och andra skapade rekylerande ”ytterlighetsände” tills kronans värde stabiliserats.


När jag säger ”ytterlighetsände” här ovan så behöver det inte nödvändigtvis betyda att kronan fluktuerar upp och ned med den ursprungliga pre-kris kursen i en central position, men det är det idealiska för en valutaspekulant.


Kronans fluktuation kunde till del bestämmas godtyckligt av utländska spekulatörer genom att lura Carlsson, och genom ihärdiga attacker av en mäktig outmanad aktör som Soros som kunde köpa kronan när den var mindre värd i den svenska valutakrisens bottenläge och sälja den när den svenska valutan var mer värd och köpa igen när den var mindre värd och sälja när den var mer värd osv. tills kronans värde stabiliserats.


Kronans verkliga värde avgjordes nämligen till stor del inte i Sverige. En patriotisk svensk valutaspekulant borde köpa dollar när de aggressiva kronspekulanterna är amerikaner som Soros, när dollarn är lågt värderad och sälja dollar när den är högt värderad osv, för att motverka attackerna.


Hur den patriotiske svenske aktören än gör så kommer han att förlora pengar om krisen är enbart inhemsk som den svenska krisen på 1990-talet, men om han gör som jag säger så kommer han också att vinna en del utländsk valuta.


Det är lättare att avgöra när en underbyggd kris kommer att uppstå genom att ta tempen på vanligt folks och marknadens pessimism, än att försöka förklara mekanismer i det ekonomiska systemet. Finansbubblor tycks fungera enligt kvantmekaniska principer, om man studerar den och försöker åstadkomma förändringar genom att ”trycka ned” bubblan, så uppstår bubblan någon annanstans, alternativt så jäser det i hela systemet.


Om man ska förlita sig på någon marknadsmekanism för att avgöra en kommande svensk kris, så ska man förlita sig på kronkursen och ingenting annat. Bankernas soliditet kan man också titta på om man har insyn i bankvärlden. En bank som konfiskerar enfamiljshus kan inte fungera, banker är inte mäklare.


Den flytande kronan: Kronans värde skall helst inte fluktuera mer än marginellt. Normalt så minskar kronvärdet över tid, vilket är liktydigt med inflation men också med en period av tillfälligt växande köpkraft (till stor del på lånade och sparade pengar) för hushållen, och ökad export med större vinster som spiller över på lönearbetarna som blir fler. På börsen kallas det för Hausse. Sedan spricker bubblan och på den minskar efterfrågan, och arbetslösheten ökar. Det är ju den svenska kronan som är flytande och följer den större evron, evron följer knappt kronan alls, och alltså är prisnivån i övriga EU mer eller mindre konstant inom överskådlig tid. (För exemplets skull, men i längden ligger ingen valuta eller prisnivå konstant). I bästa fall återhämtar vi oss någon gång.


Import av varor till Sverige vid svag kronkurs: Låt mig ge ett exempel på fiktiva bilaterala svensk-europeiska ekonomiska förhållanden vid import av varor till Sverige med en försvagad kronkurs; säg hypotetiskt att värdet på kronan minskar så att du får betala 100 svenska kronor för 1 evro när du tidigare fick betala 10 svenska kronor för 1 evro. Värdet på kronan med den nya kursen när du köper en europeisk vara för det stabila priset av 1 evro är 10 x 10 = 100 kr för 1 evro, m.a.o. så får du tio ggr mindre för pengarna. Jag är övertydlig med siffrorna.


Import av varor till Sverige vid stark kronkurs: Att importera varor till Sverige är idealiskt vid förstärkt kronkurs. Om 10 svenska kronor köper 1 evro så får man 10 ggr mer varor för 100 kronor än om man köper varor när man växlar 100 svenska kronor till 1 evro om kursen är ofördelaktig. Men samtidigt blir det kapitalflykt då importen ökar och exporten minskar.


Arbetslösheten: Samtidigt som prisnivån som gäller för industrivaror är relativt stabil i Europa, så får företagen större utgifter i Sverige om kronkursen förstärks, och Svensson får mer antal varor för kronan i Europa än de får för kronan i Sverige vilket skapar arbetslöshet i Sverige, men bara om lönerna och prisnivån inte samtidigt sänks proportionellt som helhet, eller bara om Evron inte följer efter kronan. Vid försvagat kronvärde gentemot Europa (värdet 100 kr för 1 växlad evro): Kom ihåg att det är den svenska kronan som flyter gentemot evron och inte tvärtom, varor för 1 evro i Europa kostar fortfarande 1 evro för samma antal varor, varför 100 växlade svenska kronors värde köper 10 gånger färre varor, som tidigare 100 växlade svenska kronor till evro när du fick 10 ggr mer Evros.


 


Håll ögonen på George Soros


Någon multimiljardär i dollar kan rikta ett slag mot Sveriges ekonomi när vår ekonomi är i gungning, likt det som Ungersk-Amerikanen George Soros gjorde mot Sverige på 90-talet när han rånade oss med ett leende och ett vänligt ord. Endast det faktum att vår stat är solidare än Soros egna finanser, kan rädda oss från total kollaps, men vi kommer att förlora pengar i vilket fall, till alla möjliga aktörer.


En del av Soros rövade pengar hamnade i en fond för forna öststatsländer kallad ”George Soros open society institute”, pengarna gick bl.a. till Soros fädernesland Ungern. Det var så han rättfärdigade attacken mot Sverige för sig själv.


Om svenska företag har soliditet och har varit insiktsfulla så har de redan riktat in sig på och köpt upp billiga små och mellansmå produktionsbolag i omvärlden när kronkursen förstärkts i förhållande till dollarn och evron, om de är ute efter tekniskt kunnande, hög kvalitet och stabilitet.


Storföretag köper i regel orderstockar till ett fast pris halvårsvis, men varorna som företagen tillverkar för privatpersoner följer lagen om tillgång och efterfrågan mycket mer närtida, eftersom Svensson sällan ingår halvårs- eller helårs- eller kanske till och med tvåårskontrakt. Men det händer emellanåt, i synnerhet på elektronikvaror, som är en konjunkturkänslig bransch. Det är bl.a. för att elektronikföretagen vill sprida dem ekonomiska riskerna (de är redan väl medvetna om riskerna och räknar kallt med framtida kriser och att profiten minskar periodvis, priset för den försäkringen betalas av dig under goda tider) till kunderna, som konsumenten har den möjligheten att köpa på avbetalning, så att företaget ska få en längre konvalescenstid om det skulle behövas, och inte gå i konkurs mitt i en recession.


Det är precis samma slags försäkring som med exportföretagens uppgjorda orderstockar halvårsvis. Det kallas för ”företagets soliditet” när de lägger pengar på hög, i motsats till att ge utdelning på aktierna så fort företaget ökar i värde.


Hausse och finansbubblor: När efterfrågan är hög i omvärlden på dem svenska exportvarorna, som det blir när den svenska kronan drabbas av inflation (med försvagad krona), så höjs priserna på de svenska varorna på den svenska marknaden och kraven på löneförhöjningar stegrar. Samtidigt försvagas köpkraften som helhet i Sverige på grund av den låga kronkursen.


Även stora EU-länder sett som isolerade länder och som union, får värdeinflation på grund av sin handel med europeiska grannar och resten av världen förr eller senare, och då kompenserar de för det lilla Sveriges och andra små staters marknadsfördelar med lägre värderad valuta vid en stabil valutakurs.


Men stora marknadsstater kan ha marknadsfördelar med en hög valutakurs, de är inte lika exportberoende och utsatta vid ekonomiska kriser.


Problemet är att vi inte konkurrerar på lika villkor i Europa med dess jordbrukssubventioner och världen med dess tullmurar. Sverige och Tyskland får betala jordbrukssubventioner och bankstöd till södra Europa, och södra Europa saknar tillräcklig förmåga att konkurrera med omvärldens industrier, vilket leder till en nedåtgående spiral ekonomiskt för EU som helhet. Detta tjänar fyra regioner på, bortre Asien, Indien, Sydamerika och Nordamerika, men inte norra och södra Europa för vi förlorar.


 


Roger M. Klang
Comments