Home    

Allt fler av Irans muslimer vänder sig till Jesus


Trots svår förföljelse och terroraktioner från ISIS mot kristna förblir kristna starka och kristendomen är nu den snabbast växande religionen i Iran. Detta trots att Islamska Republiken Iran är ett av de hårdast kontrollerade islamska länderna i världen idag.

Enligt en rapport från CBN som intervjuat iranier på besök i Kurdistan berättar intervjupersonerna att många före detta muslimer kommer till Jesus genom övernaturliga upplevelser i form av syner och drömmar. Dessa upplevelser ger dem hopp mitt under allt motstånd och förföljelse på grund av deras omvändelse till Jesus..

Dennis är en av de som intervjuats. Han berättar: ”Från drömmen minns jag ännu märken som Jesus hade på sitt ansikte och att han bar en kungakrona. En mycket stark strålglans gick ut från varje kroppsdel och många människor böjde knä framför honom....Den drömmen blev en vändpunkt i mitt liv.”

Det finns en mängd berättelser med liknande innehåll, inte bara från Iran, utan också från de tuffaste islamska länderna på jorden. Särskilt har dessa drömmar om Jesus växt i antal under de senaste fem åren.

God Reports, är en blogg med samlade erfarenheter från ex-muslimer och deras drömmar om Jesus, med detaljerade skildringar. Nabeel Qureshi beskriver i sitt inlägg hur han hade bett Gud ge honom tre drömmar som bevis och hur de drömmarna hade besvarats.

Dessa fenomen har motiverat de omvända att ännu mer dela med sig av sin tro.

Dennis önskar att kristendomen starkare ska prägla Iran. Han vädjar avslutningsvis: ”Be för alla i Iran, och be många att be, att Iran ska få erfara uppståndelsens kraft.”


Källa: Precy Dumlao, The Gospel Herald Ministries


Gullan Malmquist
Comments