Home    

Krönika: Sverige har misslyckats och Sverige har inga svar

Över hela världen går en inommuslimsk väckelse och muslimsk radikalisering som också når svenska förorter. Med vapen som våld, hot och utfrysning men också med inflytelserika satellit- och nätkanaler håller islam på att likriktas och radikaliseras. De moderata muslimerna står precis som Sverige i stort tysta och handfallna inför utvecklingen. Ett sekulariserat samhälle med sekulariserade innevånare kan se utvecklingen och kan skrämmas av den men har inga svar.


Det kan bara tillsätta utredningar och fördela medel och räcker inte de medel man tillsatt så ska man fördela mer resurser. Bakom allt ligger en socialistisk världsbild av klassmotsättningar som hamrats in i Sverige i flera generationer. Enligt den lever vi i en polariserad värld med förtryckta och förtryckare.


De förtryckta är det alltid synd om och de förtryckta har alltid rätt. Förtryckarna är vi som fötts i eller som bott lite längre i landet. Vi ska känna skuld över vårt förtryck och först när vi utjämnar inkomstskillnaderna skattemässigt (Från var och en efter hans förmåga, till var och en efter hans behov) så kommer jämlikhet att uppstå och motsättningar att försvinna.


Eftersom religionen i generationer har varit elefanten i rummet som ingen får eller vill tala om, så har samhället bara haft fördelningspolitik att arbeta med och vi har verkligen försökt! Vi har idag ett otroligt väl utbyggt välfärdssystem med Riksnorm för försörjningsstöd, Aktivitetsstöd för SFI, Bostadsbidrag och Barnbidrag – säkert har jag glömt något som ger invandrarfamiljen med uppehållstillstånd möjlighet att leva ett drägligt liv.


Om överföring av pengar skulle kunna bygga över klyftorna och skapa integration så borde det verkligen ha gjort det! Men konflikten handlar inte pengar. Den handlar om elefanten i rummet, om religionen och om värderingar som är kopplade till den. Ett exempel av flera på att bidrag inte i sig hjälper ser vi i Göteborgsposten. Tidningen har följt en av Sveriges största Facebookgrupper, V.I.P Room med över 28 000 medlemmar. Det är ingen anonym grupp utan man uppträder med namn och bild.


Här uttrycks alltså inte de extremaste åsikterna, de som sparas för slutna grupper utan de som man kan stå för, inför alla. Ungdomarna som är med i gruppen har gått i svenska skolor och har matats med den svenska värdegrunden i kanske nio år. Gruppmedlemmarna står öppet för och försvarar hätskt hederskultur, kvinnoförtryck och hedersmord. De står raka, de skäms inte. De är inte integrerade och det är de stolta för.


Sverige är ovant och valhänt när landet ska diskutera värderingar. Trots att det är helt uppenbart att det finns ett operativsystem för det här samhället som är väl fungerande, trots att operativsystemet från samhällen i Mellanöstern och Nordafrika bevisligen leder till ojämlikhet, könssegregering, ofrihet och förtryck så står Sverige tyst, så är vi ovilliga att lyfta på stenarna och fråga oss vad som gör att det här samhället fungerar. Det är dags att börja tänka och tala.


Soheila Fors


Soheila Fors var ursprungligen en kurdisk prinsessa innan hon flydde från förtrycket och till sist kom till Sverige. Hon är grundare av Tehuset som är en samtalsplats för kvinnor, hon driver också ett skyddad boende för kvinnor utsatta för hedersförtryck och våld. 
Comments