Home    

Ny studie ger stöd för abortbilders effektivitet i opinionsbildning

 


En nyligen publicerad studie,  A Statistical Analysis on the Effectiveness of Abortion Victim Photography in Pro-life Activism, ger stöd för att abortbilder är en god tillgång för prolife-rörelsen, rapporterar LifeSiteNews.”…man [fann] inget stöd för kritikernas påståenden om att bilder på abortoffer inte är effektiva för att ändra folkopinionen,och inte heller för påståendet att denna strategi är kontraproduktiv eller oförenlig med andra strategier”, säger huvudforskaren bakom studien, dr. Jacqueline C. Harvey, professor i statskunskap vid Tarleton State University i Texas.


Studien gjordes på uppdrag av kanadensiska Canadian Centre for Bio-Ethical Reform (CCBR) och riktades till befolkningen i områden där organisationen hade bedrivit kampanjer med abortbilder.


Studien visade att de personer som hade sett abortbilder uppvisade en statistiskt signifikant orientering mot en mer abortkritisk åskådning. Andelen som betraktade sig själva som fullkomligt pro-life ökade med närmare 30% efter kampanjen. 90 % av respondenterna uppgav efter att ha sett bilderna att deras negativa känslor gentemot abort ökat. Stödet för abort hos de som uppfattade sig själva som positiva till företeelsen minskade.


Dr. Monica Miller, ordförande för organisationen Citizens for a Pro-Life Society, kommenterar till LifeSiteNews:


 “Denna studie är verkligen den första av sitt slag, och med tanke på den debatt som pågått bland prolife-folk i decennier om effektiviteten i att visa abortbilder på offentliga platser, borde den ha gjorts för länge sedan".


 


Annette Westöö
Comments