Home    

Egypten minns: De tio pl├ągorna

De tio plågorna – Live från Egypten


I början av 1800-talet hittades en papyrus i Egypten, daterad från slutet av mellersta kungadömet. Den fördes till Leidens museum i Holland och tolkades av A.H.Gardiner 1909. Hela papyrusen återfinns i boken Admonitions of an Egyptian from a heiratic papyrus in Leiden.
Papyrusen beskriver våldsamma omvälvningar i Egypten, svält, torka, slavars flykt (med egyptiernas rikedomar) och dödsfall utöver hela landet. Papyrusen skrevs av en egyptier vid namn Ipuwer och den verkar vara en ögonvittnesskildring av plågorna i Exodus, så som en vanlig egyptier såg dem. Nedan följer utdrag från papyrusen, med sina paralleller i Exodus (Andra Moseboken).


 


(För en mer utförlig diskussion om papyrusen och Exodus historiska bakgrund, se Jewish Action, våren 1995, en artikel av Brad Aaronson med titeln ”When Was the Exodus?”


 


IPUWER PAPYRUS – LEIDEN 344TORAH – EXODUS  7:5-6 Pest i hela landet. Blod överallt.7:20 Då förvandlades allt vatten i floden till blod.2:10 Floden är blod .7:21 Det var blod i hela Egyptens land - och floden stank.2:10 Människor förgås av törst, och törstar efter vatten
Detta är vårt vatten! Det är vår lycka! 3:10-13 Vad ska vi ta oss till! Allt är ruinerat.7:24 Och i hela Egypten grävde man efter dricksvatten, eftersom vattnet i floden inte var drickbart.2:10 Sannerligen, portar, pelare och väggar förtärs av eld.9:23,24 ...och eld for ner mot jorden...Och eld for fram och tillbaka bland haglet.10:3 Nedre Egypten gråter...Hela palatset saknar avkastning: vete, korn, gäss och fisk.9:25 Och haglet slog ner all växtlighet på marken och bröt ner alla träd på marken.6:3 Sannerligen, grödan har förstörts överallt.9:31,32 Det var lin och korn som slogs ner, för kornet hade gått i ax och linet stod i Blom. Men vetet och spälten slogs inte ner, eftersom de mognar senare.5:12 Sannerligen, det har förstörts som kunde ses igår. Landet är övergivet och utmattat som när man skär lin.10:15 Inget grönt blev kvar på träden eller på markens örter i hela Egypten.5:5 Alla djur, deras hjärtan gråter. Boskapen stönar...9:3 HERRENS hand kommer med en mycket svår pest över din boskap på marken.9:2,3 Skåda, boskapen lämnas att gå vilse och det finns ingen som kan samla ihop dem.9:19 För din boskap i säkerhet och allt du har ute på marken. 9:21 Men den som inte fruktade HERRENS ord lämnade sina slavar och sin boskap kvar ute på marken.9:11 Landet är utan ljus10:22 Ett tjockt mörker kom över hela Egyptens land.4:3(5:6) Sannerligen, prinsarnas barn kastas mot12:29 Och det hände sig att vid midnatt HERREN slog alla de förstfödda i Egypten, från Faraos, som satt på tronen till den förstfödde till fången i fängelset.6:12 Sannerligen, prinsarnas barn kastas ut på gatorna.12:30 det fanns inte ett hem där det inte låg någon död.2:13 De som begraver sin broder finns överallt. 3:14 Det är jämmer över hela landet, blandat med klagan.12:30 det hördes ett högt klagorop i Egypten.7:1 Skåda, elden har tornat upp sig på himlen. Dess eldsken går före mot landets fiender.13:21 om dagen i en molnstod för att visa dem vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus.3:2 Guld och lasursten, silver och malakit, karneol och brons...fästs på de kvinnliga slavarnas halsar.12:35,36 De hade begärt av egyptierna att få föremål av silver och guld och även kläder. Och HERREN hade gjort egyptierna vänligt sinnade mot israeliterna, så att de gav dem vad de begärde. 


 


 


Av Rabbi Mordechai Becher


 


Ohr Somayach Institutions, www.ohr.edu


 


 


Översättning: Gullan Malmquist


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Comments