Home    

Reportage: US ambassador Azita Raji på Studentafton i Lund

Azita Raji (skärmdump TV4). 


Azita är från Iran ursprungligen. Hon växte upp i Europa sade hon. Men i så fall måste hon ha kommit till USA före fjorton års ålder då hon pratade flytande amerikanska utan brytning. Raji har enligt Wikipedia levt och arbetat i Mellanöstern, Latinamerika, Europa och Asien.


Jag höll inte med Azita Raji i allt. T.ex. så förespråkade hon en extrem flyktinginvandringspolitik i Sverige, men i USA så är flyktingpolitiken av mycket lägre prioritering. Hon sade att Obama skulle låta USA ta emot 110 000 flyktingar från Syrien, men det är ju betydligt mindre än vad Sverige har tagit emot på ett år. Men hennes välvilja gick det inte att ta fel på.


Jag fick tillfälle att lämna min åsikt om den av Ryssland önskade utbyggnaden av Nordstream. Jag berättade att Rysslands Gazprom, som levererar gasen till Tyskland, är regimenterat Kremltroget och Putintroget. Det finns gott om f.d. höga ryska militärer i Gazproms styrelse. Jag berättade att Gazprom har 51 procent av aktierna i Nordstream.


Det är tillräckligt för att Putin och Kreml ska ha garanterad överhöghet över Nordstream genom Gazprom, eftersom hela styrelsen i Gazprom garanterat kommer att mangrant rösta för Putins linje i varje fråga.  


De övriga 49 procenten av Nordstream ägs av franska, nederländska och tyska aktieägare, men det kan hända att dess ägargrupp har utökats. Jag berättade att vi hade att kämpa på två olika plan, inte bara mot militära hot, utan också ekonomiska i form av tyska intressen i att Nordstream II byggs.


Hon sade att hon kände till det.


Jag passade på att tacka vicepresident Joe Biden för hans moraliska stöd till Sverige gällande blockeringen av Nordstream II. Hon lovade på eget initiativ att framföra mitt tack till Joe Biden. Men Joe Biden kunde faktiskt bara ge oss moraliskt stöd. Som icke Natoland kan vi bara få moraliskt stöd om än att det är välmenande. Vi får kämpa våra egna strider också i framtiden.


Men man ska inte underskatta moraliska stöd från Amerikas vicepresident. Azita Raji sade att Southstream var en balanserande faktor till Northstream och om Nordstream I och II kan leverera 110 000 000 000 kubikmeter gas till Tyskland genom Östersjön varje år, så är det ”Bye, bye Ukraine” och ”there will be no more Ukraine”.


Men eftersom Southstream-projektet är nedlagt genom EU:s försorg så menade hon nog redan befintliga gasledningar som transiterar Ukraina till bl.a. Transnistrien och Tyskland. I Transnistrien finns det en rysk krigsbas. En ej byggd gasledning, Southstream, kan ju inte balansera Nordstream.


Hon har inte full koll, för så länge gas till Ukraina, ofta rysk sådan, transiteras genom Polen och Tyskland och andra EU-länder så har Ukraina möjlighet att sätta emot Ryssland.


Det är inte precis socialdemokraternas paradgren, men jag i alla fall anser att vi bör riskera vår egen säkerhet för att rädda Ukraina undan total rysk annektering. Vi kan få betala för det, det är en sak som står klar. Men det är värt risken. Vårt rykte står på spel. ”Fänad dör. Fränder dör. Du dör även. Ett vet jag som aldrig dör, dom över död man”.


Eftersom vi inte har några rättigheter att tala om i havsrättskonventionen UNCLOS så spelar det mindre roll. Vår rätt begränsar sig till att förfölja ”utländska fartyg” på svenskt territorialhav, alltså inte ge eld mot inkräktare. Begreppet ”inkräktare” finns inte ens i UNCLOS. Så vad spelar det för jävla roll?


För hur man än ser på saken så har Ryssland ensidigt brutit mot flera avtal själva, så de kan ju knappast säga någonting om vi bryter mot UNCLOS genom att förvägra dem rätten att lägga Nordstream II.


Tyskarna är mycket egoistiska. Mest egoistiska i EU faktiskt. En undersökning från PEW Research Center visar att 58 procent av tyskarna inte är villiga att med militära medel hjälpa en grannstat som blir attackerad av Ryssland, medan 38 procent är villiga att hjälpa med militära medel.


Motsvarande för Polen, som är mest villiga att hjälpa i Europa, är 34 procent för icke-hjälp och 48 procent för hjälp. Tyskarna tänker bara på säkra gasleveranser. De vill inte offra tyska liv för en stat som har blivit överfallen av Ryssland. Och de är beredda att offra oss också.


Det bästa vore om Norge kunde leverera gasen till Tyskland. Men det är nog inte idealiskt för Norge, som kan råka illa ut om de tar över gasleveranserna från Ryssland med egen norsk gas. Norge är ett litet land.


Jag tvivlar på att Ryssland skulle finna sig i det. Nordkalotten skulle strax ryka, både för Norge Finland och Sverige. Vi skulle nog förlora Gotland också. Baltikum skulle gå förlorat. Ukraina skulle få kämpa för sin överlevnad som suverän stat.


Nordkalotten är strategiskt viktig för Ryssland p.g.av Kolahalvöns strategiska ubåtsflotta med Rysslands andraslagsförmåga med kärnvapen. 62 procent av Rysslands andraslagsförmåga – SLBM (Submarine Launched Ballistisk Missiles) – är baserade i den ryska delen av Nordkalotten. Därför är måhända Nordkalotten strategiskt viktig för USA med.


Hamnen i Murmansk är isfri året om nuförtiden. Jag kunde inte ställa frågan till Azita Raji om Ryssland bygger ut hamnen i Murmansk, Murmanbanan och den civila flygplatsen på Kolahalvön. Det vore extremt oartigt att ta upp två saker när många ville ställa en fråga. Men det är viktiga frågor som vi behöver få svar på.


Om vi vet det så vet vi även vad de har för planer angående Skåne. Kommer Skåne att bli ett mikroinvasionsmål för att Ryssland vill skapa halv kontroll över Öresundsinloppet?


De behöver inte Skåne om de kan använda sig av hamnen i Murmansk året om. Att äga halva Öresundsinloppet blir i alla fall ingen absolut faktor för Ryssland. Men i det långa loppet är det ofrånkomligt.


Hamnkomplexet i S:t Petersburg var (2006) Rysslands viktigaste Östersjöhamn med avseende på import, hantering av bulklast och övrig torrlast. I och med att en övervägande del av importen var containeriserad, var S:t Petersburg även viktigaste containerhamn.


Men större delen av Rysslands utökade hamnkapacitet är kopplat till byggandet av de nya hamnarna i Primorsk i f.d. finska Karelen och Ust-Luga i den sydöstra delen av Finska viken. Oljehamnen i Primorsk är helt inriktad mot export och är idag Rysslands största oljehamn. Ust-Luga hanterar torrlast och containrar m.m.


Ryssland har sina största hamnar i Leningrad Oblast med bl.a. oljeledningssystemet BTS-1 som har sin ändpunkt i oljehamnen i Primorsk, som distribuerar olja från Timan-Petjora-regionen, västra Sibirien och Ural-Volga-regionen.


Den nådde full kapacitet 2006 med 75 mn ton olja per år. BTS-2 som förbinder Unetja i Brjansk-regionen och Andreapol i Tverskaja-regionen med hamnen i Ust-Luga har en kapacitet på 50 mn ton olja per år. Mycket av oljan stannar emellertid i Östersjöregionen.


Det finns en inkompatibilitet mellan rysk import och export; samma fartyg eller containrar kan inte användas för transporter av såväl importerat som exporterat gods, varför de går tomma i endera riktningen, inte bara för bulkvaror utan också vad beträffar conteineriserat gods vilket är problematiskt för Ryssland.


Fartyg med en Draft (djupgående) på över 9 meter kommer inte igenom Öresund. Det gör Murmanskhamnen extra intressant då ryssarna inte behöver lasta om i t.ex. Göteborg för att komma igenom Öresund. Finska viken fryser dessutom vintertid till skillnad från vattnen i Murmansk, och man är beroende av isbrytare.


Ryssland har redan deployerat S-400 Triumf luftvärnssystem med en räckvidd på 400 km på Kolahalvön och kanske t.o.m. S-500 Triumf med en räckvidd på 600 km. Kolahalvön kommer att tjäna som en bas för all aktivitet på och vid Nordpolen, olje-letning och liknande. Murmanskregionen har vuxit i betydelse bara av den anledningen.


Hur kontrar USA det här då?


De försöker locka in länder som Albanien och Montenegro i Nato. Allt för att skapa sjövägar och landvägar för transporter av luftvärnssystem, kustrobotar m.m. till Polen i händelse av att de måste landstiga, vilket de nästan måste göra.


Adriatiska havet mellan Italiens stövel och Balkan, är på många sätt mer idealiskt än Östersjöregionen för en landstigning. På land måste de förbikoppla Serbien.


I Ferizaj i östra Kosovo ligger den amerikanska basen Camp Bondsteel med 7 000 amerikanska soldater. Man kan flyga in en del materiel till Kosovo trots att materielen måste bli ganska omfattande och tung, i synnerhet som det behövs plattformar och trailers till robotarna.


Roger M. Klang


Källor: FOI:s rapport; Ett skepp kommer lastat; Tomas Malmlöf & Johan Tejpar. 2013
Comments