Home    

Debatt: Vi bör återinföra värnplikt

 


  1. Ska vi ha ett insatsförsvar som kan sättas in var som helst i världen, utom i Sverige?
  2. Ska vi ha ett totalförsvar där vi bara kan försvara Sverige och ingen annan?
  3. Ska vi ha ett hybridförsvar med värnplikt, som inte är en allmän värnplikt men väl en värnplikt, så att vi har förmågan att försvara delar av Sverige som Gotland, norra Norrland och Skåne, samtidigt som vi kan skicka avlönade expeditionära soldater, utrustning och materiel till olika delar av världen? (På grund av bl.a. miljöns och vädrets betydelse för utrustningen och materielen m.m. så låter det sig inte göras så lätt av ett totalförsvar med fokus enbart på försvaret av Sverige.)
Redan när beslutet om insatsförsvaret togs 2009 skrev riksdagens försvarsutskott att värnplikten åter kunde aktiveras under endera av två förutsättningar. Antingen att omvärldsläget försämrades eller att försvaret inte kunde bemannas. Bägge de förutsättningarna är nu uppfyllda. Citat; Allan Widman (fp) i juli 2014.


Jag anser själv att vi bör återinföra värnplikt för män för att återställa försvarets folkförankring och i framtiden kunna besätta korvetter och andra marina fartyg tillfyllest, vilket vi inte lyckats göra med dagens insatsförsvar. Selektiv värnplikt behövs även för att fylla upp armén.


Men vi bör samtidigt ha kvar en betald insatsorganisation för armén flottan och flyget. Insatsförsvaret bör till skillnad från de Nationella Skyddsstyrkorna (NS) kunna sättas in utomlands.


I framtiden så bör värnpliktiga utgöra huvuddelen av NS. En övergång för soldater mellan NS till yrkesprofessionen, alt. mellan yrkesprofessionen till NS, måste vara möjlig. Det betyder att kvalitén och stuket på utbildningarna måste vara likvärdig. NS är redan en del av FM:s insatsorganisation. Hemvärnsman ska man kunna bli om man har gjort värnplikt, GMU eller varit insatssoldat.


Kan man driva frågan om selektiv värnplikt för män så följer resten automatiskt. Jag säger inte att det blir lätt, det kommer att bli många svåra knutar att lösa inom organisationerna.


Dessutom så måste vi även om vi ska ha värnplikt ha avlönade värnpliktiga inom marinen med en möjlighet till fast tjänst efter avslutad värnplikt. Så fyller vi upp fartygsbesättningarna med kvalificerad personal som alltid håller hög standard oavsett tidpunkt på året.


I praktiken så kommer förmodligen värnplikten att bli mer eller mindre frivillig då vi aldrig kommer att nå upp till de numerärer som vi hade under det kalla krigets dagar. Det är kontraproduktivt att tvinga någon som inte vill göra sin värnplikt. Men får vi dem bara till mönstring, så får vi även många på kroken.


På Gotland finns i dag cirka 250 hemvärnssoldater, 14 stridsvagnar, det omtalade ”självmordskompaniet” ;-) och möjligheten att tillfälligt stationera JAS Gripen plan.


Roger M. Klang
Comments