Home    

Rabalder vid sundet Bab-el-Mandeb mellan Röda havet och Adenviken

Målen fanns i Dhubab, norr om sundet Bab-el-Mandeb och i Ras Isa nära Al Hudaydah. Båda platserna var involverade i dem nyliga attackerna mot amerikanska örlogsfartyg.


Även handelsskepp har angripits av dessa Iranstödda Houthistyrkor, som för tillfället dominerar det krigshärjade Jemens Röda havskust norr om sundet. Krigshärjat blev det genom alQaidas försorg och amerikanarna använde baser i Djibouti vid Afrikas horn för sina UCAS (Unmanned Combat Aerial Systems = killer drones), som opererade över det alQaida-infesterade Jemen.


Natten till den 2 oktober 2016 avfyrade houthisarna en kustrobot mot den USA-flaggade, före detta US Navy-katamaranen Swift, numera leasad av UAE (United Arab Emirates), vars uppdrag är att tillhandahålla logistiskt understöd till amerikanska baser i regionen. Fartyget fattade eld i attacken. Kustroboten var en kinesisk C-802, levererad till houthisarna av Iran.


Swift är totalt obeväpnad och har en civil besättning.


US Navy har deployerat tre örlogsfartyg till sundet Bab-el-Mandeb för att skydda den internationella fartygsleden. Två Arleigh Burke-klass jagare med konventionella Tomahawkrobotar och enAustin-class amphibious transport dock flytande framskjuten bas. Den senare är även en experimentell laserplattform mot små snabba båtar och UAV:er (Unmanned Aerial Vehicle = drönare).


Men det har inte avskräckt houthisarna, som upprepade angreppet, denna gång mot en av de amerikanska jagarna och mot amfibiefartyget. Även i dessa angrepp användes iranska kustrobotar av typen C-802, dock utan framgång. Båda robotarna missade sina mål och slog ned i havet tack vare amerikanska elektroniska och mekaniska motmedel.


Fyra dagar efter den första attacken mot den amerikanska örlogen upprepade houthisarna angreppet med ytterligare två kustrobotar mot en amerikansk jagare utanför den jemenitiska staden Al Hudaydah. Minst en av robotarna sköts ned.


Då agerade amerikanarna genom att slå ut dem tre radarstationerna, som enligt Pentagon hade varit aktiva vid attackerna mot amerikanarna.


Men robotattackerna mot en av dem amerikanska jagarna återupptogs den 15 oktober.


Den amerikanska reponsen har triggat en reaktion från Iran som har skickat ’44:e örlogsflottan’, som uppehåller sig i östra Indiska Oceanien, till Adenviken och sundet Bab-el-Mandeb. Den iranska responsen kom bara timmar efter den amerikanska attacken mot radarstationerna, men uppdraget har enligt ett iranskt nyhetsmedie varit planerat i förväg.


Ett av de två iranska fartygen är beväpnad med C-802 och har fyra avfyrningstuber, medan det andra örlogsfartyget är ett logistiskt stridsfartyg med ett fartygsdäck som medger helikopteroperationer.


Anti-fartygsroboten C-102 är tillhandahållen av Kina.


Översatt och Kompilerat av Roger M. Klang


Källa:


Defense Update
Comments