Home    

Finland - säkerhetsläget vid Östersjön försämras inte av att Nord Stream 2 byggs

Nord Stream opererar idag två gasrörsledningar från Ryssland till Tyskland med en årlig total kapacitet på 55 miljarder kubikmeter gas. Rysslands Gazprom som levererar gasen äger 51 procent av Nord Stream medan tyska, franska och holländska aktieägare utgör dem resterande ägarna.


Aktieägargruppen i Nord Stream kan ha utökats men Gazprom äger dem 51 procenten. Gazprom behöver inte mer än 51 procent av aktierna i Nord Stream för att Putin ska kunna kontrollera Nord Stream totalt, eftersom Gazprom är så reglementerat unisont Kremltroget och har flertalet f.d. militärer på hög nivå som ryska styrelsemedlemmar.


Flera medlemsländer, däribland Polen och de baltiska staterna, är starkt kritiska till Nord Stream 1 och 2. De ser det som en expansiv rysk geostrategisk energipolitik i vår region. Vilket det är. Vladimir Putin har slagit fast när det gäller energi: ”All rysk energiexport ska användas för att öka Rysslands inflytande i omvärlden”.


Tyskland har aktivt arbetat emot svenska intressen sedan Nord Stream muddrade och byggde ut hamnen i Slite för att göra den skickad för djupgående fartyg. En hamn som givetvis saknar sprängkammare.


De nordiska länderna har i dag ingen enad syn på Nord Stream 2. Finlands regering ser till exempel inte alls projektet som någon säkerhetspolitisk fråga.


”Ledningen kommer inte till Finland, den går genom vår ekonomiska zon och därmed blir det juridiskt endast en miljöfråga för oss. Och säkerhetsläget på Östersjön försämras inte för att det kommer ytterligare gasledning intill den som redan finns där”, säger Finlands statsminister Juha Sipilä till Ekot.


Det får stå för den finska regeringen.


Men med tanke på det Putin själv sagt ovan om vad rysk energiexport ska användas till, så hänger Ukrainas suveränitet på var gasledningar från Ryssland dras. Southstream är skrinlagt genom EU:s försorg.


Enligt Ryssland så är det ett kontraktsbrott för andra länder att sälja den ryska gasen vidare. Ukrainas suveränitet kommer att vila på tyska skuldror, och tyskarna har närtidshistoriskt varit väldigt ovilliga till att stödja Ukraina.


Tyskarna och Europas “stand-up-guys” polackerna, har dock transiterat en viss otillräcklig mängd gas till Ukraina. Det tyska energibolaget RWE började i april 2014 leverera gas till Ukraina via ledningar genom Polen.


Läget i Tyskland var i april 2014 gynnsamt för gasexport, eftersom de tyska lagren efter den relativt milda vintern var välfyllda. Även Ungern, Rumänien och Slovakien sade sig vara beredda att leda gas vidare till Ukraina.


Agerandet från EU är kontroversiellt, inte minst eftersom en del av gasen som nu säljs vidare till Ukraina ursprungligen kommer från Ryssland. Det statliga ryska bolaget Gazprom varnade när avtalet mellan RWE och Ukraina slöts 2012 bland annat för att det skulle vara ett kontraktsbrott om rysk gas säljs vidare.


Varför fick inte EU-länderna eller Ukraina sälja gas vidare? Det har delvis att göra med att Ryssland ansåg sig behöva påtryckningsmedel mot det lilla landet Moldavien, som gränsar till Ukraina i öster och Rumänien i väster, eftersom Moldavien kontrollerar införseln av förnödenheter till den självständiga lilla republiken Transnistrien där Ryssland har en militärbas.


I november 2015 annonserade så statligt kontrollerade Gazprom att man slutar leverera gas och kol till Ukraina. Ukraina svarade med att stänga sitt luftrum för ryskt flyg.


De trilaterala samtalen i Bryssel mellan EU, Ryssland och Ukraina brakade samman i december 2015 och Ryssland deklarerade att Ukraina nu kommer att omfattas av Rysslands sanktioner mot EU. Moskva sade upp frihandelsavtalet Ryssland-Ukraina emellan från och med nyåret 2016.


Vid nyåret 2016 träder istället Ukrainas frihandelsavtal med EU i kraft. Överenskommelsen har inte välkomnats av Moskva, som samtidigt inleder ett livsmedelsembargo mot Kiev och stämmer Ukraina på tre miljarder dollar.


Det avtal som det tyska energibolaget RWE slöt redan 2012 med det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz innebär att det tyska bolaget kan leverera upp till tio miljoner kubikmeter gas per år till Ukraina vid behov, vilket motsvarar en femtedel av Ukrainas totala årsbehov. Exakt hur mycket som ska levereras från det tyska bolaget finns det inga uppgifter om, men det kan tänkas att det varierar från år till år.


Eftersom Ryssland har inlett ett krig mot Ukraina så är Rysslands enda möjlighet att nå, proviantera och stödja Transnistrien där Ryssland har en militärbas att flyga in via rumänskt luftrum till Moldaviens största flygplats i Chisinau vid inlandet.


Ryssland försöker att obstruera marknadsekonomin i Central- och Östeuropa för att på olika sätt dominera sina grannar.


EU-kommissionen uppnådde en seger när de fick stopp på Southstream-rörgasledningen som skulle ha lett gasen under Svarta havet genom Bulgarien upp i Europa, och givit Ryssland ett starkt grepp om energimarknaden i sydöstra Europa.


Ryssland svarade med att initiera en gasledning via kandidatlandet Turkiet, den s.k. Turkishstream. Serbien, Grekland och Ungern har visat intresse för att koppla upp sig till gasledningen. Turkishstream lades ned hösten 2015.


I Transnistrien vädjar man till Ryssland för hjälp. Något man redan får och har fått i många år. Gasen från Ryssland, som utbrytarstaten inte skulle klara sig utan, får man köpa till ett närmast symboliskt pris. Vad som kan bli besvärligt för Transnistrien är att man har sin enda öppna gräns, mot Ukraina där man kan utväxla varor. Över denna gräns fraktas förnödenheter och varor av olika slag.


Över gränsen går också gasen från Ryssland. Transnistriens exportvaror går åt motsatt håll. För Transnistrien är gränshandeln livsviktig. Efter den ryska ockupationen av Krim har Ukraina skärpt gränskontrollerna mot Transnistrien.


I utbrytarrepubliken Transnistrien finns 3 000 ryska soldater stationerade. Förbanden har funnits där sedan striderna 1992 och de förstärktes med början 2014.


 


Roger M. Klang


 


Källor;


SR;Ekot


SR;Ekot, SvD, Rolf K. Nilsson samt; Johan Wiktorin KKrVA
Comments