Home    

Nu är det goda hatets tid!

Det är onaturligt för oss att döda en människa. För de flesta finns det till och med spärrar mot att skada andra. Så fort vi erkänner dem samma mänsklighet som vi erkänner oss själva är mord närmast omöjligt. Det strider mot vår empati, mot vårt samvete. Därför har vi utvecklat en teknik som dövar vårt samvete och gör morden möjliga.


Jag har sett det hända många gånger. Allt som krävs är en förnekelse av den andres mänsklighet sedan kan vi plåga och döda. Bilderna av kvinnan under kriget som fortsätter att springa utan huvud några meter och av den prostituerade kvinnan som stenades brände skador i min själ.


Man dövar sin medfödda empati i tre steg. Först genom att ge offren ett nytt namn som gör dem till symboler i stället för mångdimensionella medmänniskor. Sedan genom att man kopplar en legendbildning till gruppen (”man vet ju hur sådana är” osv.) Finns dessutom den tredje komponenten, ett avstånd mellan oss och dem så att vi inte ser mänskliga sidor hos dem som t.ex. älskande föräldrar eller som glada barn så finns allt som krävs. Då kan vi frånta offren deras mänsklighet för att sänka våra trösklar.


Pojkar skulle sällan våldta en syster eller en väninna. Däremot går det bra med en ”hora”. I öst är våldet möjligt därför att offren är ”smutsiga avgudadyrkare” och ”avfälliga”. Så fort en stark legendbildning är kopplad till en nedvärderande benämning så är våldet tillåtet. Själv är jag f.ö. en ”spion”, ”landsförrädare” och ”husblatte”. Utan dessa stämplar vore jag en medmänniska och då vore angrepp inte möjliga.


Lyckas man koppla ihop ”blatte” med ”terrorist”, ”kvinna” med ”hora” eller ”svenne”med ”grisätande, horande alkoholist”, ”främlingsfientliga” med ”brunråttor” eller ”människor bördiga från Israel” med ”judesvin” så räcker det med att klistra på etiketten – sedan är allt tillåtet.


Då kan vi lyfta handen med vapnet. Det är ju inte en människa vi ser. Det är ju en undermänniska som inte förtjänar att leva! Sedan kan vi börja planera utrotningen av missfostren. Vi tänker nu att vi gör vi hela mänskligheten en tjänst genom att avliva dem. Vi begår inga mord, vi bedriver skyddsjakt!


Utan människovärde är de prisgivna, utan människovärde hugger kniven så lätt och exploderar bomben så rättfärdigt. Skadedjuren ska bort. Det har ju gjorts förut, t.ex med Zyklon B under andra världskriget när judarna skulle gasas till döds i nazismens skadedjursbekämpning.


Som ni förstår tycker jag att det är djupt obehagligt. Framtiden luktar tyskt 30-tal.
Tekniken används i fundamentalistiska, anarkistiska, feministiska, kommunistiska och nazistiska media med nästan exakt samma ord. Tyvärr används den inte bara där. Personangrepp har blivit en debattmetod.


Titta på Trump i Amerika så förstår ni, eller på Facebook, just precis här! Det finns inte längre något bälte man inte får slå under, ingen etik i offentliga samtal utan nu ska vi hata-hata-hata!


Det första steget är alltid att beröva den andre sin mänsklighet. Vi kallar dem för namn tills de inte längre är mänskliga. Då får vi kasta oss över dem och slita i deras kött med klor, tänder och tangentbord.


Jag vill tala med dig men inte så. Kan vi inte enas om att respektera varandras mänsklighet? Om vi inte gör det kommer mörkret också över detta land!


Soheila Fors


Soheila Fors var ursprungligen en kurdisk prinsessa innan hon flydde från förtrycket och till sist kom till Sverige. Hon är grundare av Tehuset som är en samtalsplats för kvinnor, hon driver också ett skyddad boende för kvinnor utsatta för hedersförtryck och våld.
Comments