Home    

Tidsresor är möjliga både framåt och bakåt i tiden

Låt oss laborera med ett par tvillingar. Tvilling nummer 1 är kontrollobjektet som är kvar på jorden. Tvilling nummer 2 reser iväg i ett rymdskepp i en tur runt galaxen i 250 000 km i sekunden.


Kontrolltvilling nummer 1 kommer att åldras i samma takt som alla andra som befinner sig på jorden.


Tvilling nummer 2 kommer tillbaka till jorden efter X antal dagar. I verkligheten så skulle tvilling nummer 2 förmodligen vara i livet när han kom tillbaka till jorden, men kontrolltvilling nummer 1 skulle vara död sedan länge. Men vi bortser från det i den här hypotesen eftersom detta lilla irriterande faktum inte har någon bäring på logiken i exemplet.


Anledningen till att tvilling 2 är så mycket yngre efter att ha rest i 250 000 km i sekunden i X antal relativa år i förhållande till kontrolltvillingen förklaras av Einsteins allmänna relativitetsteori.


Tvilling 2 har alltså rest tillbaka i tiden i hans ”äldre” brors ögon. Man skulle lika gärna kunna se kontrolltvillingen på jorden som en tidsresenär som har rest framåt i tiden och åldrats snabbare än sin bror på rymdskeppet. Det spelar ingen roll att vi är bundna till jorden i tanken så att vi alltid kommer att betrakta tvilling nummer 2 som tidsresenären och inte kontrolltvilling nummer 1.


Men tiden är relativ. För tvilling nummer 2 så kan man säga att kontrolltvilling nummer 1 är tidsresenären som har rest framåt i tiden tillsammans med alla andra på jorden medan han själv har suttit och rullat tummarna ombord på rymdskeppet bidandes tiden.


Men det är omöjligt för tvilling nummer 2 att resa bakåt i tiden till tiden före han gav sig av. Det är fysikaliskt omöjligt.


Ju större objekt som reser bakåt i tiden, desto mer energi krävs det dels för att accelerera och dels för att kröka sin bana så att man kommer tillbaka till utgångspunkten. Det skulle krävas ett svart hål och en bana mycket nära det svarta hålet för att kröka ett större föremåls bana väsentligen som färdas i 250 000 km i sekunden.


Det är möjligt att Large Hadron Collider kan kröka partikelbanor och skicka partiklar bakåt i tiden i förhållande till omgivningen. Men partiklarna kan ändå inte anlända till utgångspunkten före de skickades iväg.


Relativitetsteorin tillåter inte tidsresor som skulle medge att två versioner av samma objekt existerar simultant. Relativitetsteorin tillåter inte att ett yngre och ett äldre föremål av samma sak koexisterar.


Men tidsresor är bevisligen möjliga därför att tiden är relativ. Tiden är relativ för båda objekten men tidslinjen är alltid densamma och den går framåt.


 


Roger M. Klang, civis Lundensis, scania Svecia
Comments