Home    

Det ifrågasätts i Tyskland om Alfred Nobels största uppfinning kom av forskningsmöda

Efter att minst ett 70-tal personer omkommit i många olyckor med nitroglycerin arbetade Nobel hårt för att göra den högexplosiva vätskan säkrare att tillverka, transportera och använda.


Nobel sökte ett ämne som kunde absorbera och stabilisera det instabila nitroglycerinet. Nitroglycerin var en explosiv vätska som han tillverkade sedan två år tillbaka. Han fann att ämnet kiselgur var en god stabilisator.


Arbetarna vid Nobels tyska laboratorium hävdade att denna upptäckt var en slump och inte ett resultat av mödosamt arbete. Enligt dem råkade några droppar nitroglycerin hamna i kiselguret. Kiselgur användes för att bädda in de farliga produktbehållarna i sina lådor.


Alfred Nobel hävdade när han levde att dynamiten var resultatet av systematisk forskning. Hur det än ligger till med den saken att slumpen har spelat in, så måste forskningen ha fortgått även efter den tursamma upptäckten, med lyckosamt resultat. Många upptäckter har kommit till med hjälp av slumpen. Varför ska man ifrågasätta just Nobels upptäckt?


Roger M. Klang


Källa; SR;Ekot


 


 
Comments