Home    

Vansinnig finansiering av Public Service

 ”Den långsiktiga finansieringen av Public Servicebolagen behöver vara just långsiktig och behöver ta hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen.”
 
Den nuvarande radio och tv-avgiften som bygger på innehav av tv-apparat ska ersättas. I huvudsak tre olika modeller nämns. Att fortsätta på nuvarande sätt men att fler apparater ska räknas som avgiftspliktiga, till exempel datorer och telefoner. 


Ett annat sätt är att varje hushåll betalar en avgift och det tredje sättet är att ta ut en avgift av alla på motsvarande sätt som begravningsavgiften.


Antingen ligger Alice Bah Kuhnkes IQ långt under genomsnittsbegåvningen, eller så är hennes IT-kunskaper och hela hennes ministeriums IT-kunskaper på en femårings nivå, eller så är hon en mafioso. Det finns inga andra alternativ.


Det finns nämligen ett avgiftsalternativ till, som Alice Bah Kuhnke och hennes ministerium inte nämner; att ta ut en avgift för varje program som en tittare ser på nätet. Man kan också ta ut en avgift för varje påbörjad månad förslagsvis, som en datoranvändare tittar på SVT.


Det är ju uppenbart att alltför många trots skrämselpropaganda och telefonterror använder sin enda möjlighet att sätta sig upp mot makten genom att vägra betala TV-avgiften som oavkortat går till att driva politisk propaganda mot det normativa svenska folket.


Politikerna och deras media är rädda för detta eftersom det avslöjar svenska folkets syn på statstelevisionen som politiskt motiverad när SVT inte får in våra pengar.


Roger M. Klang


Källa: SR;Ekot
Comments