Home    

Vikingatida stormannagÄrd funnen i Birka

Man har använt sig av en georadar för att hitta gården. Det är en metod som kan liknas vid ett ekolod men som används på torrmark.”Genom att mäta många parallella georadarprofiler, nära varandra, är det möjligt att skapa en tredimensionell datavolym. Bland reflektionerna som syns i djupskivor från olika djup är det möjligt att identifiera arkeologiska strukturer. Det som kan iakttas är exempelvis gropar, diken, rör, stenar och stenstrukturer i marken. Det djup som georadarn kan tränga ned i marken beror på antennens frekvens och jordmånen. Den fungerar bäst i torr och sandig mark.


Metoden är förhållandevis snabb, från en kvarts till fem hektar om dagen. Omfattningen beror på vilket georadarsystem som används, antingen ett manuellt för mindre undersökningar eller ett motoriserat för riktigt storskaliga undersökningar.” ArkeologernaUtöver georadar som används nära marken, så har arkeologerna idag ett viktigt verktyg i form av fjärrsensortekniker, t.ex. en LIDAR (Laserradar) i en satellit eller en drönare. Med denna metod har man kunnat upptäcka vikingabosättningar på Newfoundland.


Just det här stormannagårdsfyndet är speciellt eftersom den här typen av byggnader hittills bara har hittats på några få andra platser i Skandinavien.


Enligt Johan Runer’s, arkeolog vid Stockholms läns museum, pressmeddelande har sådana här stormannagårdar endast identifierats på ett fåtal platser lokaliserade i södra Skandinavien. Platser som Tissø och vid det kungliga residenset Lejre i Danmark. Han säger att det är känt att det inhägnade området vid sådana storgårdar var kopplat till religiösa aktiviteter. 


Forskningen är ett samarbete mellan Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Stockholms läns museum och det Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet.


 


Roger M. Klang


SR;Ekot


Arkeologerna
Comments