Home    

Hellre en värdig mångkultur än en ovärdig tystnadskultur

Den senaste tiden har diskussionen kring invandrares roll i brottsstatistiken, som ligger på BRÅ:s bord (Brottsförebyggande rådet), varit föremål för en av de intensivaste diskussionerna på den politiska dagordningen. Eller rättare sagt, diskussionen har alltid funnit där. Men i ett större sammanhang den utdragna, långlivade diskussionen kom upp till ytan var när det fördes fram krav från en del håll, mest från sverigedemokratiskt håll, att justitieminister Morgan Johansson skulle ge BRÅ i uppdrag att ta fram ny brottsstatistik. Men där och då blev det ett blankt nej.


Sedan kom Peter Springare, polisens brottsutredare i Örebro, fram i ljuset och lade korten på bordet om de invandrarrelaterade brotten. Snart därefter kom en representant från yttersta makteliten, statsminister Stefan Löfven, och en från den polisiära eliten Leif GW Persson och tonade ner dessa uppgifter. Men Springare borde förstås veta bäst. Han jobbar ju med dessa frågor direkt från bordet. Det gick så långt att Peter Springare anmäldes av polisledningen i Örebro för hets mot folkgrupp för sina skriverier. Förundersökningen lades dock ner av åklagarmyndigheten då man ansåg att det inte fanns fog för det han har anmälts för. Även om fallet Springare lades ner så fick yttrandefriheten ytterligare en vass törn, men återupprättades när målet avslogs.


Inom svensk politik och inom polisväsendet finns en rådande tystnadskultur om invandring kopplat till brott och brottsstatistik. Man vågar inte, med rädsla för att polariseringen ska öka mellan etniska svenskar och nysvenskar. Detta har orsakat att polis såväl som medier mörkar brott kopplat till migration. Ur askan av osanningar har alternativa medier dykt upp, som ger sin bild av vilket land Sverige egentligen har blivit.


Donald Trump var inte sen med att ange Sverige som ett skrämmande exempel. Med sitt numera berömda citat ”You look at what’s happening last night in Sweden”. Hmm… vad hände här kvällen den 18 februari? Vad han syftade på vet ingen vettig människa. Troligen är uttalandet delvis ett undermedvetet påstående om hur det är att vara svensk i dagens Sverige, att leva med konsekvenserna av den generösa invandringspolitik som varit standard i många, många år. Man får själv bedöma om han har rätt eller inte.


Mångkultur berikar Sverige, men man gör den en otjänst genom att mörka invandringsrelaterade brott. Allt detta humlande och mumlande och mörkande av invandrares roll i brottsstatistiken måste få ett slut. Politiker och poliser bör tala klarspråk och inte inrätta sig i ledet till tystnadskulturen. Alla typer av brott ska ses i ljuset och inte gömmas i mörker.


Hellre en värdig mångkultur än en ovärdig tystnadskultur.


Adam Salomonsson, krönikör
Comments