Home    

Massutmaning - ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende

När en svensk civilekonom i februari 2017 utkom med sin starkt samhällskritiska bok om massinvandringen till Sverige ledde detta till en enorm upprördhet hos de politiskt korrekta på vänsterkanten.


Det blev också en våldsam debatt i sociala medier och ”gammelmedia” för att någon vågade avslöja fakta om den katastrof som blivit resultatet av den svenska snällheten att ”öppna våra hjärtan” för en massinvandring utan föregående beräkning av kostnaderna, mänskligt och ekonomiskt.


Boken ansågs så kontroversiell till en början att ett flertal bibliotek vägrade ta in den trots stor efterfrågan. Senare har dessa fått ändra sig inför trycket från allmänheten. 


Författaren Tino Sanandaji är själv invandrare, kurd, född 1980, han kom från Iran till Sverige 9 år gammal. Sanandaji har skaffat sig en omfattande utbildning. Han blev civilekonom vid handelshögskolan i Stockholm. Vid University of Chicago tog han först en masterexamen (M.A.) och blev där senare filosofie doktor (PhD) i public policy.


Nationalekonom, författare, debattör. Sanandaji har skrivit flera böcker. Han mottog 2016 priset för Årets Hjälte av Politikfakta. - Sagt om Sanandaji: ”En av de få kunniga och pålästa sanningssägare vi har. Han skulle platsa i politiken som sakkunnig rådgivare åt samtliga partier i riksdagen.” - ”Timo Sanandaji kommer att påverka Sverige under många år framåt.”


Bokens 20 kapitel ger en grundlig analys av den storskaliga invandringens effekt på Sverige, vad gäller samhällsekonomi, ojämlikhet, utanförskap, olika typer av kriminalitet och antisocialt beteende.


Enkla och överskådliga tabeller med statistik förtydligar de fakta som presenteras. Författaren förkastar multikulturalismen, förklarar ingående varför och förordar en rakt motsatt modell som han kallar ”E pluribus unum” från latinet med betydelsen ”från många, en”.


Denna devis står på USA:s statsvapen och var dess valspråk 1776 till 1956. Det senare synsättet kan också liknas vid en smältdegel då invandrare smälter samman till en enhetlig nationell kultur med en känsla av samhörighet.


Boken ger en analys av de samhällsproblem som orsakats av massinvandringen. Sedan tidigt 1990-tal har de med invandrarbakgrund stått för hälften av ökningen av andelen låginkomsttagare, drygt hälften av minskningen i behörighet bland elever som lämnar grundskolan, cirka två tredjedelar av ökningen av utbetalda socialbidrag och mer än hundra procent av ökningen i arbetslöshet.


Problem som stenkastning mot polis och räddningspersonal och anlagda bränder är starkt koncentrerade till invandrarområden. Antalet utanförskapsområden ökar alltmer. Utrikes födda utgör cirka 17 procent, av Sveriges befolkning, men trots detta står utrikes födda för 53 procent av de med långa fängelsestraff.


71 procent av Sveriges barnfattigdom finns i hushåll med utländsk bakgrund, första och andra generationens invandrare.


Kapitel 4 med rubriken Sverige som moralisk stormakt ger en träffande beskrivning av Sveriges irrationella humanism. Trots en flera år lång flyktingdebatt har det aldrig diskuterats hur Sverige kan utarbeta en plan för att globalt lindra effekterna av flyktingkatastroferna.


De som haft en mer realistisk syn på problemet med den enorma invandringen från utomeuropeiska länder har tyvärr ofta kallats främlingsfientliga. - Sandaji:”Det är inte omöjligt att Sverige har gjort mer humanitär skada än nytta genom att skära i extremt värdefulla projekt såsom medicin, vatten och HIV-behandling i Afrika – som enligt vissa estimat räddat tusentals liv – för att finansiera en flyktingmottagning nästan uteslutande bestående av asylsökande som redan fått skydd för sina liv i säkra länder.”I kapitel 19 ger författaren 25 lösningsförslag på hur Sverige skulle kunna bli en ”moralisk stormakt på riktigt” Det är konkreta förslag mot utanförskap och antisocialt beteende.


De som lockats till landet med stora förhoppningar om välstånd men blivit besvikna måste Sverige ta moraliskt ansvar för att hjälpa så gott det går. Andra kan få viss gottgörelse genom ett generöst återvändarbidrag. Författaren betonar att en liten rik välfärdsstat inte kan ha öppna gränser.


Utanförskapet kommer att fortsätta så länge Sverige har en omfattande flyktinginvandring från tredje världen. Därför är en reglerad invandring en absolut förutsättning för att i möjligaste mån rätta till de fel som begåtts.


Jag har haft stor behållning av den här läsningen. Det märks att författaren är utbildad ekonom. Han ger råd om nationalekonomisk utveckling rent allmänt för innovation och entreprenörskap.


För att inte trötta er som läser detta och för att väcka er nyfikenhet att läsa boken, går jag inte in på de 25 lösningsförslagen för att rädda Sverige. Men med ett seriöst arbete av alla oss som bor här och nya ärliga och ansvarskännande politiker skulle landets kaotiska situation kunna vändas i rätt riktning.


Gullan Malmquist.


 


 


 


 


 
Comments