Home    

Japans överbefälhavare Katsutoshi Kawano på Berga

Kawano besökte några av Försvarsmaktens förband men också departement och ambassader. Under torsdagen besökte överbefälhavaren Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen på Berga.


”Vi har visat en stor del av det svenska försvaret för den japanska överbefälhavaren. Vi avslutar med att visa upp marinen med både flottan och amfibiekåren”, säger den svenske Konteramiralen.


”Det har varit fantastiskt! Jag är mycket imponerad av den svenska marinens förmågor och jag skulle gärna fördjupa relationen med den svenska marinen”, säger Amiral Katsutoshi Kawano.


Vad som diskuterats på departement och ambassader kan vi bara spekulera i.


Roger M. Klang


Källa: Försvarsmakten
Comments