Home    

Israeler och palestinier i forskningssamarbete om Non-Hodgkin lymfom

Då israeler och palestinier representerar olika genetiska och kulturella populationer, men som bor i samma område, kan studier som analyserar riskfaktorer leda till en bättre förståelse av hur gener och livmiljö påverkar lymfom.


Trots att befolkningarna delar samma ekosystem så skiljer sig livsstil, hälsobeteende och medicinska system. I både befolkningarna är förekomsten av NHL förehållandevis stor.


I Israel är det den femte vanligaste malignteten och på Västbanken den åttonde vanligaste. År 2012 rapporterade Israel den högsta förekomsten i världen till och med.


En ny studie utförd av israeliska och palestinska forskare har nu studerat både israeler och palestinier. De tittade på medicinsk historia, miljö och livsstilsfaktorer hos 823 personer med B-cells NHL och 808 friska personer.


Den insamlade datan visade att B-NHL ofta kunde sammankopplas med solning, färgningsmedel för hår, historia av infektioner samt nära släkt till personer med blodcancer.


Datan visade också på skillnader mellan palestinier och israeler. Riskfaktorer hos palestinska araber var till exempel trädgårdsarbete, historia av herpes, körtelfeber, röda hund och blodtransfusion medan dessa inte återfanns hos israeliska judar. Hos dessa var riskfaktorer istället växtförädling samt autoimmuna sjukdomar.


Studien visar tydligt på hur viktigt det är med gränsöverskridande samarbete även då förutsättningar för detta kan vara utmanande på grund av andra skäl.


Israel Today


 Comments