Home    

Därför behövs den religiösa friskolan i Sverige

De religiösa friskolorna i Sverige har varit föremål för debatter och har intensifieras bara under de senaste åren, och ännu mer sedan Kalla fakta visade en muslimsk friskola vars elever delats upp efter kön i en buss. Att dela in efter kön, killar fram, tjejer bak i sådant syfte som gjordes, är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige.


Som prästen Thomas Idergard konstaterar finns idag ca 4000 friskolor i Sverige, varav 66 är religiösa. 54 är kristna, 11 muslimska och 1 judisk. Av dessa är det ca 1% som anmärkt sig negativt. Med andra ord, ett fjuttigt fåtal är det vi pratar om.


Nu vill politiska partier tillsammans med Skolborgarrådet sätta stopp för religiösa friskolor. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna har alla sagt, mer eller mindre, att den religiösa skolan är en belastning och borde inskränkas i någon form. Vänstern och Socialdemokraterna vill nå ett förbud medan Liberalerna vill förbjuda nya religiösa friskolor och införa hårdare kontroller hos dem som finns idag.


Sverige som land har skrivit under Europakonventionen som tydligt säger att rätten att tro och utöva sin tro ska vara fri.


Religionsutövandet är grundlagsskyddande och faller under yttrandefriheten. När den kommunala skolan under Skolverket väljer att ta strypgrepp på den i detta fall kristna tron, genom att sakta montera ned den kyrkliga traditionen vid skolavslutningar, så


Så här står det på Skolverkets hemsida: ”Det går bra att ha skolavslutning i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron. Det får dock inte förekomma några religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse.”
Även om skolavslutningar i kyrkan lagfästes under 2015 så kvarstår problematiken och diskussionen om kristendomens vara eller inte vara. Därför måste elever med religiös övertygelse ha en hemvist i skolan och ges ett visst utrymme att leva ut sin religion.


Några frågor måste man ställas sig vid ett förbud:


Om ett förbud införs mot religiösa inslag i undervisningen, vad är det då som blir kvar av en religiös friskola? Vad är då meningen med att fortsätta driva en sådan skola?


Vad händer med kristna skolgrupper? Ska dom få samtala om Jesus, och när ska dom få göra det i så fall? Ska dessa upplösas?


Det är skandalöst att man tror att det bästa receptet på att lösa de få problem religiösa friskolor är att förbjuda dem. Och det på väldigt lösa grunder.


Den religiösa friskolan behövs för mångfalden, för att varje människa är unik, för att religionsfriheten ska värnas och Europakonventionen upprätthållas och genomsyras.


Jag uppmanar till bön för våra beslutsfattare i olika positioner, som bollar med denna fråga.


Adam Salomonsson, krönikör


 


 
Comments