Home    

Ny vederhäftig svensk bok om islam är på väg

Ronie Berggren, som leder bloggen och podcasten Amerikanska nyhetsanalyser har studerat religionshistoria vid Umeå Universitet med inriktning på kopplingarna mellan religion och politik. Han har följt amerikansk politik sedan slutet av 1990-talet. Berggren är ämnesexpert i förhållande till amerikansk in- och utrikespolitik, amerikansk historia, kriget mot terrorismen och kopplingarna till islamism och Mellanöstern.


Han kör nu under sommaren en Facebook-följetong om islam och Morgonbladet intervjuar honom om detta.


1. Hur kommer det sig att du skriver publicerar artiklar om islam? Vad har väckt ditt intresse?


Jag har stött det av USA ledda kriget mot islamisk terrorism sedan 2001. I samband med de enorma muslimska protesterna mot danska Jyllands-Postens Muhammedkarikatyrer 2005 väcktes också ett intresse att mer ingående ta reda på varför det från islamiska håll uttryckta hatet verkade vara så djupt inrotat.


Så jag började läsa om islam. Jag läste då i princip allt som gavs ut om ämnet på akademisk nivå i Sverige. Därtill började jag umgås i muslimska kretsar. Besökte moskéer och träffade salafister som berättade för mig om sin teologiska världsbild, som jag snart förstod var mycket mer problematisk i förhållande till västerländska politiskt liberala värderingar, som exempelvis yttrandefrihet, än vad jag faktiskt hade trott.


Jag umgicks även med kontra-jihadister, och var aktiv på forumet FOMI - där man på den tiden bedrev islamkritik på nätet. Parallellt med detta läste jag alltså svenska akademiska böcker om ämnet och ansåg att dessa böcker inte i tillräckligt hög utsträckning tog upp de problematiska sidorna av islam som jag börjat upptäcka faktiskt existerade. Problematiska sidor som man inte behöver raljera eller hetsa för att lyfta fram, det räcker med att uppmärksamma vad islams källor faktiskt säger och vad många sunnimuslimer, även här i Sverige, faktiskt tror.


Det tyckte jag inte gjordes i de svenska böckerna, där akademiker som Mattias Gardell, Andreas Malm, och många andra ständigt avfärdade problematiken med islams militanta och anti-demokratiska sidor genom att ständigt härleda aggressiva beteenden till västerländska brister; europeisk kolonialism, amerikansk ”imperialism”, israeliska ockupationer eller danska Mohammedteckningar.


De ignorerade ständigt de teologiska aspekter som de muslimska galningarna alltid själva hänvisade till. Det gjorde att jag skrev ett bokmanus 2007 med titeln ”Västvärldens möte med militant islam”, där jag helt enkelt går in på djupet på islams historiska våldselement.


Jag skrev den bok jag hade önskat att någon akademiker eller modig journalist skulle ha skrivit, men som de aldrig skrev. Den låg sedan länge och samlade damm, men nu kör jag den alltså som följetong på Facebook.


2. Varför anser du det viktigt att skriva en bok om islam?


Som sagt: jag ansåg att det fanns ett behov av att lyfta fram de teologiska grunderna till den islamiska våldsradikalismen. Bara genom att konfrontera den kan man rycka upp rötterna till våldet. Men för att göra det måste ämnet diskuteras.


Det har nu gått 16 år sedan 9/11-attacken mot USA 2001, när islam verkligen kom upp på agendan. Trots det har debatten om detta ämne nästan stått helt stilla här i Sverige. Idag kan vi prata lite öppnare, men den djupa konfrontationen med islamisk teologi syns inte.


Därför har jag valt att låta mitt bokmanus bli en Facebook-följetong öppen för vem som helst att läsa. Jag vill erbjuda folkbildning, allmänbildning. Eller för att uttrycka det lite skarpare: Jag vill erbjuda den uteblivna public service som svensk media egentligen borde ha gett.


3. Det skrivs mycket av andra om islam, vad är det du anser att din bok kommer att tillföra som inte redan har sagts av andra?


Det djupa teologiska perspektivet. Detta har inte beskrivits ingående på svenska. Och hade i synnerhet inte inte gjort det när jag skrev mitt manus 2007. Jag driver i min serie en kritisk granskning av islam - men inte en hetsande sådan. Jag försöker driva islamkritik i ödmjukhet både mot världshistorien såväl som mot praktiserande muslimer.


Det är inte en serie som kritiserar muslimer, det är en serie som uppmärksammar de våldselement som finns inom islam, som muslimer behöver peppas att göra upp med rent teologiskt. Och det gör boken unik.


4. Islam är ett en världsreligion som spänner över många fält, alltifrån livspraxis till förhållandet mellan religion och politik, vad är ditt fokus?


Mitt fokus är att belysa de militanta elementen i islam, de aspekter av islam som verkligen kolliderar med Västvärlden, med våra demokratiska statsskick och vår betoning på individuell frihet. Det innebär att jag fokuserar på teologi och historisk praxis som anknyter till just sådana saker.


Boken/serien handlar inte om vad islam betraktar som oren föda, eller andra inom-religiösa föreställningar. Boken/serien handlar om de aspekter där islam kolliderar med Väst. Aspekter som vi i Väst, ironiskt nog, blundat inför i rädsla för att inte verka stötande eller aggressiva. Men att blunda är fel väg att gå. Om man är på väg att kollidera kan man inte blunda, utan måste inse att någon måste byta spår. Och det snabbt.


5. Hur ser du på svensk medias hantering av ämnet?


Som sagt. Svensk media har blundat för att det ens finns en problematik. Och islamkritiker har avfärdats som rasister. Det finns givetvis rasister som är islamkritiker. Sådana bör bekämpas. Men det finns också en sund icke-rasistisk islamkritik som vi i Väst är i stort behov av att bejaka.


Svensk media har aldrig släppt fram den, utan har istället gjort det lätt för sig genom att avfärda alla islamkritiker som rasister. I praktiken har media alltså sett till att ett viktigt ämne aldrig har tillåtits komma upp för diskussion.


Så när vi kritiserar den muslimska världens hat mot Muhammedbilderna och Lars Vilks Rondellhund, så bör vi kanske också vara lite självkritiska. Det har inte bara varit den islamiska världen som inte har viljat diskutera de problematiska aspekter som faktiskt finns i islam. Vår egen akademiska och mediala elit har varit inne på samma spår.6. Vad vill du uppnå med din bok?


Jag vill lyfta samhällsdebatten genom att allmänbilda och nå ut till så många som möjligt. De flesta som sitter i TV-sofforna kan inte ämnet särskilt ingående. De sitter mest och tycker massa saker, som kompisar vid cafébordet. Jag vill bilda och konfrontera det vänsterakademiska etablissemang som i många avseenden kapat debatten.


Berggrens bok läggs ut på FB som en sommarföljetong - 10 min läsnig varje dag i syfte att allmänbilda, kapitelutkast kan läsas här. Morgonbladet rekommenderar läsning av boken. 


Intervju gjord av André Juthe 
Comments