Home    

Så ska utländska byggföretag lockas till Sverige

 

Bostadsminister Peter Eriksson tycker att det är låg produktivitet och höga kostnader som genomsyrar svensk byggmarknad.


Bostadsministern tycks inte ha frågat dem svenska byggföretagen, för varken han eller Sveriges Radio låter deras röst komma till tals i Sveriges Radios artikel. Man kan tycka att det blir lite ensidigt. Bostadsministern lägger i Sveriges Radio däremot följande ord i munnen på byggnadsindustrin:


”Jag tror att det allra flesta byggföretag i Sverige inser att när vi är i en situation där vi behöver ha en hög nivå på byggande långsiktigt, är det också logiskt att försöka släppa in företag från andra länder...”


Bostadsminister Peter Eriksson säger även:


”De som reser i andra länder och försöker få företag att komma till Sverige, får svaret att det finns en osäkerhet kring regler, byråkrati, diskriminering och så vidare. Information är helt avgörande för att de ska våga ta steget.”


Utländsk vårdpersonal ges inte samma förmåner. Bristen på sjukvårdspersonal hindrar inte regeringen från att hindra utländsk arbetskraft i svensk sjukvård trots krisen inom vården och bristen på arbetskraft där. Därför menar många att det är inkonsekvent att regeringen nu gör ett sådant här utspel om att byggbranschen måste öppnas upp i en bransch som inte saknar arbetskraft.


Roger M. Klang


Källa: Sveriges Radio


 
Comments